Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige høyskolerHøgskulen i Volda
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning 2007/3
Avdeling for kulturfag 2007/3
Avdeling for kurs-, etter- og videreutdanning 1994/3
Avdeling for mediefag 1994/3
Avdeling for samfunnsfag og historie 2007/3
Fellesadministrasjonen 1994/3
HiVo (uspesifisert underenhet) 1994/3
Ivar Aasen-instituttet 1999/1
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa 2005/1