Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private høyskolerNLA Høgskolen
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for interkulturelle studier 2017/1
Avdeling for journalistikk, kommunikasjon og medier 2017/1
Avdeling for lærerutdanning 2017/1
Avdeling for musikk 2017/1
Avdeling for pedagogikk 2017/1
Avdeling for teologi, religion og filosofi 2017/1
Avdeling for økonomi og administrasjon 2017/1
NLA Høgskolen (uspesifisert underenhet) 2010/1