Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige vitenskapelige høyskolerNorges handelshøyskole
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 1998/1
Institutt for finans 2013/1
Institutt for foretaksøkonomi 2004/3
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 2004/3
Institutt for samfunnsøkonomi 1998/1
Institutt for strategi og ledelse 2004/3
NHH (uspesifisert underenhet) -
Senter for etikk og økonomi 2008/1
Sentraladministrasjonen -