Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterUniversitetet i Bergen
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Det humanistiske fakultet -
Det juridiske fakultet -
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet -
Det medisinske fakultet -
Det psykologiske fakultet -
Det samfunnsvitenskapelige fakultet -
Examen philosophicum -
Fakultet for Kunst, Musikk og Design 2017/1
På Høyden -
Sentraladministrasjon -
Sentre -
UiB (uspesifisert underenhet) -
Universitetsbiblioteket i Bergen -
Universitetsmuseet i Bergen 1994/3
Universitetsstyret -