Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterUniversitetet i Agder
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2008/1
Fakultet for humaniora og pedagogikk 2008/1
Fakultet for kunstfag 2008/1
Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/1
Fakultet for teknologi og realfag 2008/1
Fellesadministrasjonen 2008/1
Handelshøyskolen ved UiA 2014/1
Lærerutdanningen 2008/1
UiA (uspesifisert underenhet) 2008/1