Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterUniversitetet i Stavanger
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Arkeologisk museum 2009/1
Det helsevitenskapelige fakultet 2017/3
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2005/1
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 2005/1
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 2005/1
Fakultet for utøvende kunstfag 2017/3
Handelshøyskolen ved UiS 2017/3
Stab og fellestjenester 2005/1
UiS (uspesifisert underenhet) 2005/1
Universitetsbiblioteket 2005/1