Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige høyskolerHøgskolen i Sørøst-Norge
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering 2017/1
Avdeling for infrastruktur 2017/1
Avdeling for utdanning og studiekvalitet 2017/1
EVU - Fakultet for helse- og sosialvitenskap 2017/1
EVU - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2017/1
EVU - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 2017/1
EVU - Handelshøyskolen 2017/1
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 2017/1
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 2017/1
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 2017/1
Fellestjenester 2017/1
Handelshøyskolen 2017/1
HSN (uspesifisert underenhet) 2016/1
Kommunikasjonsavdelingen 2017/1
Personal- og organisasjonsavdeling 2017/1
Rektor og stab 2017/1
Økonomiavdeling 2017/1