Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige høyskolerHøgskolen i Innlandet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Den norske filmskolen 2017/1
Digitalisering og infrastruktur 2017/1
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi 2017/1
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi 2017/1
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 2017/1
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk 2017/1
Forskning 2017/1
Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2017/1
HR 2017/1
Høgskolen i Innlandet (uspesifisert underenhet) 2017/1
Rektors stab 2017/1
Samfunnskontakt 2017/1
Utdanning 2017/1
Økonomi 2017/1