Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterNorges miljø- og biovitenskapelige universitet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Administrasjonsdirektør 2017/1
Fakultet for biovitenskap 2016/1
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 2016/1
Fakultet for landskap og samfunn 2016/1
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 2016/1
Fakultet for realfag og teknologi 2017/1
Handelshøyskolen 2016/1
NMBU (uspesifisert underenhet) 2014/1
Prorektor for forskning og innovasjon 2017/1
Prorektor for utdanning 2017/1
Rektor og styret 2017/1
Veterinærhøgskolen 2016/1