Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige vitenskapelige høyskolerNorges idrettshøgskole
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Administrasjonen -
Master i idrettsvitenskap 2005/3
NIH (uspesifisert underenhet) -
Seksjon for coaching og psykologi 2005/3
Seksjon for fysisk prestasjonsevne 2005/3
Seksjon for idrettsmedisinske fag 2005/3
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk 2005/3
Seksjon for kultur og samfunn 2005/3