Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private høyskolerLovisenberg diakonale høgskole
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for sykepleieutdanning 2009/1
Avdeling for videreutdanning 2009/1
Lovisenberg diakonale høgskole (uspesifisert underenhet) -
Master 2010/3
Årsstudium 2013/1