Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private vitenskapelige høyskolerHandelshøyskolen BI
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
BI Drammen 2011/1
BI Kristiansand 2011/1
Forskningsadministrativ avdeling 2007/3
Handelshøyskolen BI - campus Bergen 2011/1
Handelshøyskolen BI - campus Oslo 2011/1
Handelshøyskolen BI - campus Stavanger 2011/1
Handelshøyskolen BI - campus Trondheim 2011/1
Handelshøyskolen BI - Nettstudier 2011/1
Handelshøyskolen BI (uspesifisert underenhet) -
Institutt for finans 2007/3
Institutt for kommunikasjon og kultur 2007/3
Institutt for ledelse og organisasjon 2007/3
Institutt for markedsføring 2007/3
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 2015/3
Institutt for rettsvitenskap og styring 2007/3
Institutt for samfunnsøkonomi 2007/3
Institutt for strategi og entreprenørskap 2007/3