Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private vitenskapelige høyskolerVID vitenskapelige høgskole
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for administrativ støtte 2016/1
Avdeling for fagstøtte 2016/1
Fakultet for helsefag 2016/1
Fakultet for sosialfag 2016/1
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 2016/1
Strategiske sentre for forskning 2016/1
VID vitenskapelige høgskole 2016/1