Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterUniversitetet i Oslo
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Andre enheter - UiO -
Det humanistiske fakultet -
Det juridiske fakultet -
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet -
Det medisinske fakultet -
Det odontologiske fakultet -
Det samfunnsvitenskapelige fakultet -
Det teologiske fakultet -
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1996/1
Examen philosophicum -
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2000/1
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 2000/1
UiO (uspesifisert underenhet) -
UiO:Ledelsen og støtteenheter 2014/1
Universitetsbiblioteket -
Universitetsstyret -