Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige høyskolerPolitihøgskolen
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Administrasjonsavdelingen 2012/1
Bachelor - politiutdanning 2012/1
Etter- og videreutdanning 2012/1
Master i politivitenskap 2012/1
PHS (uspesifisert underenhet) 2012/1