Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private høyskolerWesterdals Oslo ACT
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for film og TV 2014/1
Avdeling for kommunikasjon 2014/1
Avdeling for kunstfag 2014/1
Avdeling for ledelse 2014/1
Avdeling for teknologi 2014/1
Westerdals Oslo ACT (uspesifisert underenhet) 2014/1