Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige vitenskapelige høyskolerArkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Administrasjonen -
AHO (uspesifisert underenhet) -
Institutt for arkitektur 2010/1
Institutt for design 2010/1
Institutt for form, teori og historie 2010/1
Institutt for urbanisme og landskap 2010/1