Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterOsloMet - storbyuniversitetet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Divisjon for digitalisering og infrastruktur 2018/1
Divisjon for forskning og utvikling 2018/1
Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring 2018/1
Divisjon for utdanning og bibliotek 2018/1
Fakultet for helsevitenskap (HV) 2018/1
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 2018/1
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 2018/1
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 2018/1
Felleskostnader og fellestiltak 2018/1
OsloMet - storbyuniversitetet 2018/1
Rektor 2018/1
Senter for profesjonsstudier (SPS) 2018/1
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 2018/1