Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige høyskolerHøgskolen i Oslo og Akershus
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Avdeling for digitalisering og infrastruktur 2016/1
Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring 2016/1
Fakultet for helsefag (HF) 2012/1
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 2012/1
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 2012/1
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 2012/1
Felleskostnader og fellestiltak 2012/1
HiOA (uspesifisert underenhet) 2012/1
Nasjonalt senter flerkulturell opplæring (NAFO) 2014/3
Prorektor for forskning og utvikling 2015/3
Prorektor for utdanning 2015/3
Rektor 2015/3
Senter for profesjonsstudier (SPS) 2012/1
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 2014/1