Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private høyskolerHøyskolen Kristiania
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Høyskolen Kristiania - fellesadministrasjon 2016/1
Høyskolen Kristiania - Helse 2016/1
Høyskolen Kristiania - Kreativitet 2016/1
Høyskolen Kristiania - Markedsføring, ledelse og organisasjon 2008/1
Høyskolen Kristiania (uspesifisert underenhet) 2008/1