Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis insttype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Institusjonstype Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge.
Andre organisasjoner
Fylkeskommuner
Kunsthøyskoler
Private høyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Statlige høyskoler
Statlige vitenskapelige høyskoler
Studentsamskipnader
Universiteter