Studieprogram/emner

Valgte variabler:
Årstall: 2018 Semester: Høst Insttype: Alle Studium: Alle Nivå: Alle Finansieringskategori: Alle

Institusjon
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barratt Due Musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst)
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole
Musikkteaterhøyskolen
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges dansehøyskole
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – storbyuniversitetet
Samisk høgskole
Steinerhøyskolen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
VID vitenskapelige høgskole
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)