Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Skjul instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Instkode Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge.
8232 Ansgar Teologiske Høgskole
1220 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
8227 Barratt Due Musikkinstitutt
8243 Bergen Arkitekthøgskole
8224 Dronning Mauds Minne Høgskole
8234 Fjellhaug Internasjonale Høgskole
8241 Handelshøyskolen BI
0264 Høgskolen i Innlandet
0232 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
0256 Høgskolen i Østfold
8247 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
0236 Høgskulen i Volda
0238 Høgskulen på Vestlandet
8248 Høyskolen for Ledelse og Teologi
8253 Høyskolen Kristiania (f.o.m. 2018 høst)
6220 Kunsthøgskolen i Oslo
8202 Lovisenberg diakonale høgskole
8221 MF vitenskapelig høyskole
8235 Musikkteaterhøyskolen
8223 NLA Høgskolen
1174 Nord universitet
8228 Norges dansehøyskole
1240 Norges handelshøyskole
1260 Norges idrettshøgskole
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1210 Norges musikkhøgskole
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1175 OsloMet – storbyuniversitetet
0217 Samisk høgskole
8225 Steinerhøyskolen
1171 Universitetet i Agder
1120 Universitetet i Bergen
1110 Universitetet i Oslo
1160 Universitetet i Stavanger
1176 Universitetet i Sørøst-Norge
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
8208 VID vitenskapelige høgskole