Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis instkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge.
Westerdals Oslo ACT
VID vitenskapelige høgskole
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Agder
Steinerhøyskolen
Samisk høgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges idrettshøgskole
Norges handelshøyskole
Norges dansehøyskole
Nord universitet
NLA Høgskolen
Musikkteaterhøyskolen
MF vitenskapelig høyskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Høyskolen Kristiania
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Diakonova
Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen i Volda
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Hedmark
Handelshøyskolen BI
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole
Bergen Arkitekthøgskole
Barratt Due Musikkinstitutt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Ansgar Teologiske Høgskole