Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Landbruksutdanning F
Enkeltemner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Landbruksutdanning F