Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Ansgar Teologiske Høgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Bachelor i Musikkteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i interkulturelle studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Bachelor i Musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i musikk og helse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i praktisk teologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i praktisk teologi - Deltid 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i psykologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Bachelor i teologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
EXP100 Examen philosophicum og Examen facultatum 1.00 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
IFO100 Interkulturell forståelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
KRLE100 - Kristendom med RLE 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Master i kristendomskunnskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Master i ledelse og menighetsutvikling 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
MUS100 Musikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
PSY100 Psykologi årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F