Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Steinerhøyskolen
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Bachelor i sosialpedagogikk 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelor i Steinerpedagogikk barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i Steinerpedagogikk barnehagelærerutdanning deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i Steinerpedagogikk barnehagelærerutdanning, deltid 0.60 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i Steinerpedagogikk lærerutdannning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Bachelor i Steinerpedagogisk lærerutdannning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning, bachelor i steinerpedagogikk, deltid 0.60 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Enkeltemner fra grunnutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Enkeltemner fra sosialpedagogikkutdanningen 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Master Programme in Waldorf Education 0.67 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Videreutdanning førskolelærer 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E