Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Dronning Mauds Minne Høgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Barn, barndom, barnehage 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning (arbeidsplassbasert) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning IS
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnehagepedagogikk, del 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Emnestudier, masternivå 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, estetisk linje 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, hovedmodellen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, hovedmodellen (IKT-støttet deltid) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, interkulturell linje 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, linje barnekultur og kulturarv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, natur- og friluftslinje 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage - KompAss 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag IS
Master i fag- og yrkesdidaktikk - studieretning kunstfag 1.00 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i barnehageledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Menighetspedagogikk 0.25 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag IS
Norwegian Early Childhood Education and Care, Theory and Practice 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Outdoor Play and Learning in Norwegian Early Childhood Education 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner (deltid) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker (deltid) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Språklæring og språkutvikling i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag IS
Universitets- og høgskolepedagogikk 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning i barnehagelærerutdanningen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning i barnehagen - Mentor- og veilederutdanning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledningspedagogikk 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E