Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

NLA Høgskolen
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning IS
Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i informasjons- og kommunikasjonsarbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Bachelor i innovasjon og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i interkulturell forståelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
BACHELOR I INTERKULTURELL FORSTÅELSE 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i interkulturell kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i interkulturell kommunikasjon - Bolivia variant 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelor i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelor i journalistikk, fordypning avis og nett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelor i journalistikk, fordypning radio og fjernsyn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i kommunikasjon, livssyn og medier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
BACHELOR I KRISTENDOM OG IDRETT 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
BACHELOR I KRISTENDOMSKUNNSKAP 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i musikk, menighet og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning E
BACHELOR I PEDAGOGIKK 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
BACHELOR I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK OG INTERKULTURELL PEDAGOGIKK 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelor i praktisk teologi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
BACHELOR I RELIGION OG KULTUR 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
BACHELOR I TEOLOGI 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i teologi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i utøvende musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Bachelor i utøvende rytmisk musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning, enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Design og redesign 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Enkeltemner 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
EXAMEN PHILOSOPHICUM/EXAMEN FACULTATUM 1.00 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
FILOSOFI OG LEDELSE 0.15 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn (fellesgrad) 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn med RLE og Kroppsøving 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Idrett årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
IKT i pedagogisk virksomhet 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
IKT i pedagogisk virksomhet 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
INTERKULTURELL FORSTÅELSE ÅRSSTUDIUM 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Interkulturell kommunikasjon, semesteremne I 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Interkulturelle studier. Enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Interkulturelle studier. Enkeltemner 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Interkulturelle studier. Enkeltemner. Nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Journalistikk, kommunikasjon og medier. Enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning F
Kommunikasjon og livssyn I, (deltid) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, KRLE, ÅRSSTUDIUM 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK, KRLE, ÅRSSTUDIUM 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium. GLU 1.-7. trinn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium. GLU 5.-10. trinn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
KRISTENDOMSKUNNSKAP MASTERSTUDIUM 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
KRISTENDOMSKUNNSKAP MELLOMNIVÅ (NIVÅ 2) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kroppsøving 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning D
Kroppsøving 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning D
Kunst og håndverk 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Leseopplæring 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Leseopplæring 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag IS
MASTER I INTERKULTURELLE STUDIER 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
MASTER I TEOLOGI 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
MASTER IN THEOLOGY AND MINISTRY 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mastergradsstudium i global journalistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Masterstudium i Religion, Livssyn og Etikk - RLE 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Matematikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 nett 5.-10.trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 5-10 Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 5-10 Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag IS
Matematikk 2 GLU 1.-7. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2, GLU 1.-7. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Menighet og ledelse - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Muntlig formidling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Muntlig formidling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk, menighet og ledelse - påbyggingsår 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikk. Enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Naturfag 1 nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1 nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2 nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2 nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Norsk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 1 5.-10.trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 1.-7.trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 5.-10.trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag IS
Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag IS
PEDAGOGIKK MELLOMNIVÅ (NIVÅ 2) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
PEDAGOGIKK ÅRSSTUDIUM 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogisk veiledning 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogisk veiledning 1 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogisk veiledning 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Pedagogisk veiledning 1 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogisk veiledning 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Praktisk teologi og ledelse, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Program for enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Religion, kultur og historie i Israel og Palestina 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
RLE ÅRSSTUDIUM 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
RLE, påbygging 10 stp 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Samfunnsfag 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Samfunnsfag 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Samfunnsfag 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Teologi, religion og filosofi. Enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Teologi, religion og filosofi. Enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
UPLASSERT STUDIEPROGRAM 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet IS
Videreutdanning i barnehagepedagogikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK LEDELSE 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Videreutdanning teologi 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F
Årsstudium i informasjons- og kommunikasjonsarbeid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i journalistikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i kristendom 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning E