Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Det teologiske menighetsfakultet
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Diakoni 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Diakoni 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Doktorgradsprogram 0.50 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teologi DG
Enkeltemner/Deltidsstudier 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F
Interkulturell kommunikasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Katolsk presteutdanning 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi D
Kirkelig undervisning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Klinisk sjelesorg 0.40 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi C
Kristendom og jødedom i antikken 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Kristendom/KRLE 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kristendomskunnskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
KRLE (Religion, livssyn og etikk) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
KRLE/Religion og etikk 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Menighetsledelse, misjon og media 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Metodistisk presteutdanning 1.00 300.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi C
Praktisk pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk teologi 0.30 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teologi C
Praktisk-teologisk utdanning 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi C
Profesjonsstudium teologi 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi D
Profesjonsstudium teologi - høyere grad 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi C
Profesjonsstudium teologi - lavere grad 1.00 180.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi E
Religion, kultur og samfunn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Religion, Society and Global Issues 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Religionshistorie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Samfunnsfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap -
Samfunnsfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Teologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Teologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Teologi, religion og samfunn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Trosopplæring for Den norske kirke 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F
Ungdom, kultur og trosopplæring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Uspesifisert studiprogram 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utveksling 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F