Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

VID vitenskapelige høgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
1-årig Videreutdanning i kreftsykepleie 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Avsluttende semester i praktisk teologi, ASPT 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi C
Bachelor i bibeloversettelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelor i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i religion og interkulturell kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i religion, kultur og globalisering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosialt arbeid, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosialt arbeid, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sykepleie - Enkeltemner 1.00 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Bachelor i sykepleie - studiested Haraldsplass 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, Bergen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, Oslo 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i teologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Bachelor i vernepleie - deltid tilbud i kommunen 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie deltid, Bergen 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i vernepleie, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorutdanning i sykepleie, studiested Betanien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Diakoni, enkeltemner 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Enkeltemner bachelornivå 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner for tverrfaglig videreutdanning i veiledning 0.30 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet IS
Enkeltemner masternivå 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Erfaringsbasert master i verdibasert ledelse, deltid 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Etisk refleksjonsveiledning, enkeltemne 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Faglig veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Fri bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Innledende semester i praktisk teologi, ISPT 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi C
International Exchange Students 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
International Exchange students, Nursing 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Kognitiv terapi for rask psykisk helsehjelp 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Lederutdanning i Oslo kommune, masternivå 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master diakoni deltid (Erstad Sk ndal) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master diakoni heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i Diakoni, enkeltemner 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i diakoni, heltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i familieterapi og systemisk praksis 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i familieterapi og systemisk praksis, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i globale studier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, enkeltemner 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i helsetjenester til eldre - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i interkulturelt arbeid 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i medborgerskap og samhandling, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i medborgerskap og samhandling, enkeltemner 1.00 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i medborgerskap og samhandling, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i sosialt arbeid, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i sosialt arbeid, enkeltemner 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i sosialt arbeid, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i teologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi C
Master i verdibasert ledelse - deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i verdibasert ledelse, deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i verdibasert ledelse, heltid 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Diakonia and Christian social practice 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Mastergrad i praktisk teologi 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teologi D
Masterstudium i diakoni, heltid 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Organisasjon i praksis 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Organisering og ledelse 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Organisering og ledelse, bachelornivå 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Organisering og ledelse, masternivå 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Ph.d. - Diakoni, verdier og profesjonell praksis 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
PhD single courses 1.00 15.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Philosophiae doctor (PhD) - Teologi og religion 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teologi DG
Praktisk teologisk utdanning 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi D
Profesjonsstudium i teologi 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi D
Trening av sosial kompetanse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i etisk refleksjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Utdanning for kontorfaglig ansatte 2. år Lovisenberg 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap IS
Utdanning for kontorfaglig ansatte Diakonhjemmet sykehus 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag IS
Utdanning for kontorfaglig ansatte Lovisenberg 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i avansert gerontologi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i avansert gerontologi, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i avansert gerontologi, heltid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i kommunehelsetjeneste 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i legevaktsykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i mindfulness 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Videreutdanning i palliativ sykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i samarbeidende praksis i terapi 0.30 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i sosial kompetanse 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i veiledning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Videreutdanning i veiledning for studentveiledere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i samfunnsfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i trosopplæring 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F