Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høyskolen Diakonova
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Enkeltemne - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet IS
Helsesøsterutdanning 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag E
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Studium i kristen sjelesorg 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Utveksling - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom, heltid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning til hygienesykepleier 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Årsstudium i diakoni, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F