Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Lovisenberg diakonale høgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Enkeltemner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag IS
Enkeltemner - Master i helsetjenester til eldre 0.50 11.50 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner master 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Master i avansert klinisk sykepleie 0.75 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i avansert klinisk sykepleie - deltid 0.75 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i avansert klinisk sykepleie - heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i helsetjenester til eldre -deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Uplassert ift. studieprogram 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i Intensivsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i Nyfødtsykepleie 0.75 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i Operasjonsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i Palliativ omsorg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i sykepleie til syke gamle mennesker 0.50 45.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Årsstudium i Psykologi deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F