Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Norges handelshøyskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Autorisert Finansanalytiker Studium (AFA) 0.40 48.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Avansert kredittanalyse 0.33 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Avansert porteføljeforvalter 0.25 21.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Bachelor i økonomi og administrasjon, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon, fellesgrad med UiB 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, studieplan av 2004 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bedriftsinterne moduler 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bedriftsøkonomstudiet - se vitnemålstillegg pkt. 6.1. 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Bergen kommunes lederskole 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Brytningstid - Omstilling og innovasjon på vestlandet 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Delfag i jus - se vitnemålstillegg pkt. 6.1. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Delfag i ledelse og organisasjonsutvikling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Delfag i strategi og ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Deltidsstudier 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Doctor philosophiae (dr. philos.) - - Forskerutdanning - Økonomisk-administrativ utdanning DG
Doktorgradsstudiet 1.00 120.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Dummykode for å etterbehandle emnekoder som ikke er tilknyttet studieprogram. Emnene slettes etter import - - Lavere nivå (øvrige) - Annet IS
Enkeltemner - bachelornivå 1.00 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner - masternivå 1.00 - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Enkeltemner - MRR 1.00 7.50 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Enkeltemner - PHD 1.00 5.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Etterutdanningsprogram for Bergen Branding 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Etterutdanningsprogram for Rieber Branding 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Etterutdanningsprogram i finansanalyse og regnskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Etterutdanningsprogram i strategisk forretningsforståelse for DNB 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Excecutive MBA i Offentlig økonomi og ledelse 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Exchange opportunities at Bachelor Level 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Exchange opportunities at Master level 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive master i ledelse 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA Global eManagement 0.66 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA i Finance 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA i Merkevareledelse 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA i offentlig revisjon 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA i strategisk ledelse 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA i økonomisk styring og ledelse (MØST) 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Executive MBA in Sustainable Innovation in Global Seafood 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Fordypningsstudium i Corporate Finance 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Fordypningsstudium i Verdsettelse 0.25 12.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Foretaksøkonomstudiet - deltid, se vitnemålstillegg pkt. 6.1. 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Forkurs til Gr nderskolen 1.00 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, deltid 0.50 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig - Økonomisk-administrativ utdanning F
Høyere avdelings studium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Høyere revisorstudium 1.00 90.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Innovasjon og nye forretningsmodeller 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Innovation School 1.00 - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
JurDist 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Kraftanalytikerstudiet 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Markedskompetanse for norsk sjømatnæring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Master of Science in Economics and Business Administration, major in Economics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Economics and Business Administration, major in Energy, Natural Resources and the Environment 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Economics and Business Administration, major in Finance 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Economics and Business Administration, major in International Business 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Economics and Business Administration, major in Marketing and Brand Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Economics and Business Administration, major in Strategy and Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master's Program in International Business 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudiet i regnskap og revisjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudiet i regnskap og revisjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudiet i økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudiet i økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudiet i økonomisk-administrative fag 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Merkevareledelse og internasjonalisering 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Nasjonalt utdanningsprogram for rektorer 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Nettsider - emnekombinasjoner 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
PhD Programme 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Siviløkonomstudiet 1.00 240.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Sommerkurs 1.00 6.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Studium i ledelsesutvikling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Termdist 0.25 7.50 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Translatøreksamen - - Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Utdanningsprogram for Hydro 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Utdanningsprogram for Vital 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Videreutdanningsprogram for SKAGEN Fondene 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Åpent delfag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Årsstudium i Bedriftsøkonomi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i strategi, organisasjon og ledelse, deltid - se vitenmålstillegg pkt 6.1 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Årsstudium i økonomiog administrasjon, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F