Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Doktorgrad 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Arkitektur DG
Master i arkitektur 1.00 330.00 Profesjonsstudium 100.00 Arkitektur B
Master i arkitekturvern 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Arkitektur B
Master i design 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Designutdanning B
Master i design 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Industridesign B
Master i landskapsarkitektur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur B
Master i urbanisme 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Arkitektur B
Master in Develoment studies 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Arkitektur B