Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Norges musikkhøgskole
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Administrasjon og ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning F
Det frie kandidatstudiet 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Det frie kandidatstudiet, 2. avdeling 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Diplomstudiet i utøving 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Doktorgradsprogrammet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Utøvende musikkutdanning DG
Dummykode for å etterbehandle emnekoder som ikke er tilknyttet studieprogram. Emnene slettes etter import - - Lavere nivå (øvrige) - Annet IS
Etter- og videreutdanning 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år 1.00 60.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Fordypningsstudium i utøving på masternivå 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Fritt sammensatte fag - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i dirigering 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i dirigering, 2. avd 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i kirkemusikk 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i kirkemusikk, 2. avdeling 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i komposisjon 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i komposisjon, 2. avdeling 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i musikkpedagogikk 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving - klassisk 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving - klassisk, 2. avdeling 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kandidatstudiet i utøving, improvisert musikk/jazz 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Utøvende musikkutdanning B
Kulturelt entreprenørskap 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 67.00 Utøvende musikkutdanning B
Live Electronics 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i dirigering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i kirkemusikk 0.50 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i kirkemusikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i komposisjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i musikkterapi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i utøving 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mastergradsstudiet i utøving 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Mellom alter og orgel 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 56.00 Utøvende musikkutdanning B
Pianostemmer - høgskolekandidat 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning A
Praktisk-pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Sommerakademi Voksenåsen 1.00 3.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Sommerkurs i jazzimprovisasjon 1.00 3.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Utøvende musikkutdanning dg
To-årig operastudium på bachelornivå - kandidatstudiet i utøving 2. avdeling 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Uplassert ift. studieprogram 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utvekslingsprogram, innreisende studenter 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Valgemner og enkeltemner 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i anvendt musikkteori 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i ensembleledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i ensembleledelse II 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i gehørbasert ledelse 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i jazzkomposisjon 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i komposisjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning i kultur, kritikk og kommunikasjon 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Årsstudium i kirkemusikk I 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Årsstudium i kirkemusikk II 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Årsstudium i musikk og helse - heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Årsstudium i musikk og helse deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B