Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Nord universitet
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
3D art, Animation and VFX, 60 credits 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Adventure Knowledge 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Agile systemutviklingsmetoder 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Akvakultur 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Akvakultur og økologi 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Allmennefag, enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Allmennlærerutdanning, 240 studiepoeng 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, fireårig 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Aquaculture and Marine Biosciences 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Arkitekt og estetikk, med tilbud om studiereise til Roma 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor barnehagelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor barnehagelærerutdanning, deltid 4 år 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor førskolelærerutdanning (heltid Bodø) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor førskolelærerutdanning (samlingsbasert Bodø) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor førskolelærerutdanning (samlingsbasert Vesterålen) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i 3D art, Animation og VFX 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Bachelor i barnevern 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelor i barnevern (Vesterålen) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelor i biologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i dyrepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Dyrepleie E
Bachelor i eiendomsmegling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i engelsk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i farmasi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Farmasi D
Bachelor i farmasi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Reseptarutdanning D
Bachelor i film og TV produksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Bachelor i friluftsliv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet -
Bachelor i geografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i havbruksdrift og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag F
Bachelor i havbruksdrift og ledelse, Y-VEI 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag E
Bachelor i historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i Human Resource Management (HRM) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i idrett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i idrettsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i informasjonssystemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i internasjonal markedsføring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag F
Bachelor i internasjonale relasjoner 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelor i kommunal økonomi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag - faglærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelor i lederskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i lulesamisk språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i musikk, faglærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Bachelor i naturforvaltning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse, Y-vei 0.62 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Bachelor i nordområdestudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i personalledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap -
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag D
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag D
Bachelor i regnskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i regnskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i skodespelarfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig - Historisk-filosofiske fag B
Bachelor i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosialt arbeid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosialt arbeid, sosionom 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i statsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Helgeland) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Vesterålen) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Bachelor i trafikkpedagogikk 0.25 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Bachelor i utmarksforvaltning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og landbruk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor sammensatt - FBA 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor sammensatt - FSV 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor sammensatt - HHB 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet -
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet -
Bachelor selvvalgt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor yrkesfaglærer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning -
Bachelorgradsstudium i idrett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelorgradsstudium i informatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Barnehagepedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Basiskurs i naturoppsyn 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biokjemi: Cellebiologi og genetikk 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biologi-økologi og evolusjon 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
BirdID Western Palearctic 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Business Strategy in IT-Projects 0.17 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Cellenes biologi, kjemi og genetikk 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Clinical Internship 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Databaser 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teologi E
Datakommunikasjon-prinsipper og design 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Deltids allmennlærerutdanning 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Deltids førskolelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Deltidsstudier ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Deltidsstudier ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Deltidsstudier ved Handelshøgskolen i Bodø 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Deltidsstudier ved Handelshøgskolen i Bodø 0.50 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Deltidsstudium - enkeltemnestudenter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Diabetesbehandling og diabetesomsorg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Digital dannelse 0.12 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Digital medieproduksjon og sosiale medier - Lyd 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Digital medieproduksjon og sosiale medier - Stillbilder 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Digital medieproduksjon og sosiale medier -Ideutvikling-kreative prosesser 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Doktorgrad kursstudenter FBA 1.00 5.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Doktorgrad kursstudenter FSV 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Doktorgrad kursstudenter Handelshøgskolen 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Doktorgrad kursstudenter PHS 1.00 5.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Engelsk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 KFK 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1, for 5.-10. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Engelsk 1-7 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk metodikk og språk 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkelteemner lærerutdanning 0.20 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Enkelteemner masterstudier 0.20 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Enkelteemner realfag 0.20 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Entreprenøriell læring for lærere i naturbruksemner, 7,5 stp 0.12 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Landbruksutdanning F
Ernæring 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Ernæring E
Etikk og IT 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi F
Etter- og videreutdanning helsefag, enkeltemner 0.16 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
EUs virkemidler for forskning og innovasjon 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 80.00 Samfunnsvitenskap D
EVU - Juridiske fag 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
EVU-studier ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur 0.33 - Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Examen Facultatum 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Examen Facultatum, fakultetsvariant 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Examen Philosophicum 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Exchange semester MSc Energy Management 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Exchange student at Department of Social Sciences 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Exchange student at Faculty of Biosciences and Aquaculture 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Exchange student at Faculty of Nursing and Health Sciences 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Exchange student at the Business School 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Faglig leder av trafikkskole, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 23.00 Samfunnsvitenskap E
Farmakologi og medikamenthåndtering og-regning for ambulansepersonell 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Farmasi, bachelorgradsstudium, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Reseptarutdanning D
Farmasi, bachelorgradsstudium, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Reseptarutdanning D
Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, 30 studiepoeng 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett, Meråker 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Idrettsutdanning E
Film and TV Production, 60 credits 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Flerkulturell forståelse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Folkehelse og helseatferd 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Folkehelsearbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Formgivning og design 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Visuell kunst F
Friluftsliv 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning F
Friluftsliv 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Friluftsliv 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Friluftsliv 2a- Fra elver og vann til fjell og bre 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Friluftsliv 2b- Fra vinterfjell til vår ved kysten 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Friluftsliv engelskspråklig variant, vårsemesteret 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Fuglekjennskap 0.30 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fuglekunnskap 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Fysikk og kosmologi 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Fysikk og laboratoriearbeid 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Fysikk og teknologi 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Førskolelærerutdanning, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Geografi, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Geografi, fordypning 0.66 40.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Geografiske informasjonssystemer 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geriatri, eldreomsorg og ledelse (Nettbasert) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Gode skoleeiere for Nord-Norge 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Grafikk 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Grovf rstudiet 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) 75.00 Dyrepleie F
Grunnleggende emner i lulesamisk språk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Grunnleggende fysikk 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Grunnleggende informasjonsbehandling 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Grunnleggende informasjonsbehandling 0.12 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Grunnleggende programmering 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Grunnleggende regnskap, årsstudium - FU 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Grunnmedisin 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Grunnskolelærer for 5.-10.trinn, nett- og praksisbasert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, samlingsbasert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, samlingsbasert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, samlingsbasert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid 240 stp 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelæreutdanning 5-10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Grunnstudium i pedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Grunnstudium i pedagogikk - Studiesenter 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Grunnutdanning for førerprøvesensorer 0.80 50.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Grunnutdanning tilsyn 0.10 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Havbruksdrift 0.33 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Fiskerifag E
Havbruksdrift 2, 30 studiepoeng 0.33 30.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Fiskerifag -
Havbruksdrift, 30 studiepoeng 0.33 30.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Fiskerifag E
Helgelandsvertskap 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 82.00 Annet F
Helse, miljø og sikkerhet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Helse, miljø og sikkerhet i landbruket 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Helsepedagogikk for helsepersonell og brukere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
HR og lønnsarbeid, årsstudium - FU 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Hverdagsrehabilitering 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Høgskolekandidatstudium Trafikklærer 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Idrett - bachelorfordypning, Meråker 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
IKT for lærere 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap E
IKT for lærere 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap E
IKT og læring 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
IKT og læring 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informasjonssystemer årsstudium - Studiesenter 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Informasjonsteknologi, Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Informasjonsteknologi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Innføring i drama/teater og forståelse av spill 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Innføring i informasjonteknologi 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Innkjøpsledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Innovasjon og entreprenørskap, årsstudium FU 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Innovasjon og pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning 0.16 5.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng 0.50 6.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Instruktør i utrykningskjøring for utrykningspersonell, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Interkulturell kommunikasjon 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Internasjonale relasjoner 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Summer School - Russia 0.08 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Landbruksutdanning F
Introduksjon til det norske velferdssamfunn, utviklingsteori og norsk språk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap -
IT-enkeltemner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Joint Bachelor Degree in Animal Science 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Joint Master Degree i borderologi 0.50 120.00 Master, 2-årig - Historisk-filosofiske fag D
Joint Master Degree i borderologi 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Kippermomodellen - fra klasserom til sal og scene 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning F
Kjemi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kjemi og laboratoriearbeid 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium - FU 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kommunen som politisk arena, 7,5 studiepoeng 0.13 7.50 Lavere nivå (øvrige) 35.00 Samfunnsvitenskap F
Kommunikasjon og veiledning i seviceyrker 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Kompetanse for kvalitet: Engelsk 2, 5. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2: 5. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 8. - 13. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanseheving i barne- og ungdomsarbeid 4 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kompetanseprogram for nordnorsk stamfisk 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Fiskerifag E
Kompetanseutvikling for assistenter og fagarbeidere i den samiske barnehagen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Komponering for scene, film og TV, 30 stp 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag C
Kreative læringsformer og dramapedagogikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Scenekunst E
Kroppsøving 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Kroppsøving 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Kultur og helse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Kulturforståelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Kulturstudier i USA 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kulturstudier i USA 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Kunst og estetikk i barnehage og skole 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Kunst og håndverk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 1-7 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet D
Kunst og håndverk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 2, 30 studiepoeng 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet D
Kunst og håndverk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Kvalitetsledelse i sjømatproduksjon 0.33 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Fiskerifag E
Kvantefysikk 0.16 5.00 Høyere nivå (øvrige) 16.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Landbruk (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Landbruk, enkeltemner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap E
Leadership in Projects 0.17 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Ledelse, enkeltemner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Ledelse, videreutdanning (5-15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Ledelsesutvikling i barnehagen 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i samfunnsfag med fordyping i historie 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Levende bilder 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Lulesamisk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Lulesamisk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Lulesamisk 3 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Lungelidelser - behandling, pleie og omsorg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Læring med digitale medier 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Læring med IKT 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lønns- og personalarbeid, 32,5 stp - FU 0.54 32.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Master i beredskap og kriseledelse 0.75 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i biologi og akvakultur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i folkehelsearbeid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i havbruk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i havbruk - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master i havbruk, 3+2 år 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master i helseledelse 0.75 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i Human Resource Management (HRM) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i Human Resource Management (HRM) - erfaringsbasert 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i idrett - trener- og lederprofesjonen 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Idrettsutdanning D
Master i klinisk sykepleie 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i kunnskapsledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 83.00 Samfunnsvitenskap D
Master i Kunnskapsledelse 0.50 60.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 50.00 Samfunnsvitenskap D
Master i logopedi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i lulesamisk språk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Master i marin økologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i marin økologi, 3+2 år 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master i musikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i musikk- og ensembleledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Master i musikkvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i personalledelse (HRM) (erfaringsbasert) 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i politikk og samfunnsendring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i praktisk kunnskap 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i profesjonsretta pedagogikk 0.75 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i psykisk helsearbeid 0.57 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i rehabilitering 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse 0.67 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse - erfaringsbasert 0.75 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samfunnsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samfunnsvitenskap - erfaringsbasert 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samfunnsvitenskap, 90 stp deltid 0.60 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap -
Master i sosialt arbeid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i spesialsykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i tilpassa opplæring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master in Social Science 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master in Social Work - with a Comparative Perspective 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master of Public Administration 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 50.00 Samfunnsvitenskap D
Mastergradsstudium i Profesjonsretta Naturfag, 2.å 1.00 60.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Masterutdanning i profesjonsretta naturfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterutdanning i profesjonsretta naturfag, deltid 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Mat og helse, 30 studiepoeng 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Matematikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 GLU 1-7 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2, 5.-10. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2a 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2b 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk KFK 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk og IT 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikkdidaktikk - mastermodul 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
MBA 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA i ledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA i luftfartsledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA i teknologiledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
MBA i økologisk økonomi 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Med joik som utgangspunkt, 15 studiepoeng 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medieetikk 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Medieteori og kommunikasjon 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Mellomledelse, årsstudium - FU 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Miljøkjemi 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Molecular Biosciences 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Montessoripedagogikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Motiverende intervju 0.16 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Motiverende intervju 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Motiverende intervju, 10 studiepoeng 0.16 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 5.00 Samfunnsvitenskap E
Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Musikk - faglærerutdanning, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Musikk i skolen 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning D
Musikk og identitet i nordområdene 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikkbasert miljøbehandling 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Musikkproduksjon, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Målrettet miljøarbeid, 60 studiepoeng 0.66 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Natur, aktivitet og helse, 30 studiepoeng 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Naturfag 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag 1 for 1.-7. trinn, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1 KFK 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Naturfag 1, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag 1_KFK 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Naturfag 1a 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1b 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag 2a 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2b 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfagsdidaktikk 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfagsdidaktikk II 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Nettbasert studium i historie, 60 sp 0.66 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Norsk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Norsk 1a 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Norsk 1b 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Norsk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp, deltid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2, 5.-10. trinn KFK 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 2a 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Norsk 2b 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Norsk som andrespråk 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Norsk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Norskdidaktikk - mastermodul 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Northern Scandinavian Politics and Society 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Norwegian Language and Society 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Observasjon i bedrift 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium (FU) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap F
Operativsystemer-konfigurasjon og bruk 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Opplevelsesdesign 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 0.12 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Organisasjonsutvikling og endringsarbeid for PPT-ansatte 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Palliativ behandling, omsorg og pleie 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Pasientsikkerhet 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Pedagogisk bruk av sosiale medier 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Pedagogisk entreprenørskap 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Pedagogiske fag F
Pedagogisk ledelse i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Pedagogisk Utviklingsarbeid i Barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk utviklingsarbeid i den samiske barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Personlig trener, Bali 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Personlig trener, Sydney 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Ph.d. i akvatisk biovitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d. i bedriftsøkonomi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Ph.d. i studier av profesjonspraksis 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
PhD i sosiologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Planter og voksesteder 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Planter under lupen 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Play and learning with ICT 0.20 6.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Practical Project Management 0.17 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi F
Praksis i bedrift 0.75 22.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Praktisk helse, omsorg og velferdsplanlegging 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, årsstudium, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Prekvalifisering til MSc in Business, Øst-Timor 1.00 50.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning IS
Privatister 0.40 12.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Project Methodology 0.17 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Prosjektarbeid med IKT 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Psykisk helse i barnehagen 0.13 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Regnskap I - 30 stp (FU) 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Regnskap II - 30 stp (FU) 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Regnskapsfører, 37,5 stp - FU 0.62 37.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Religion, livssyn og etikk 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Revisjon, 65 studiepoeng 1.00 65.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Revisjon, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Rus og kommunikasjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Rytmisk korledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 72.00 Historisk-filosofiske fag E
Rådgivning 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Rådgivning 1_KFK 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Rådgivning 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Samfunnsfag 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsfag 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap E
Samfunnsfag 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sammen øker vi kompetansen (SØK) - å arbeide og undervise kunnskapsbasert 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Selvvalgt bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Selvvalgt bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Selvvalgt bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Selvvalgt, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Semesterpackage Business and Governance 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Semesterpackage International Entrepreneurship and Management 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Semesterpackage International Marketing and Business Strategy 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Semesterpakke akvakultur (master nivå) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Semesterpakke marin økologi og genomikk (master nivå) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Semesterpakke offentlig økonomi 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Sikkerhet 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Sikring av last - spesialutdanning 0.20 6.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Siviløkonom / Master of Science in Business 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Siviløkonom / Master of Science in Business 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Siviløkonom / Master of Science in Business, ett årig påbygning 1.00 60.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Siviløkonom / Master of Science in Sustainable Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Småbarnspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Sosial- og spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Sosiale medier 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi F
Sosiologi fordypning 0.62 37.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi, bachelorgradsstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi, årsstudium (NKS) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap F
Spesialpedagogikk 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 1, samlingsbasert 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 3, lese-, skrive- og språkvanske 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 3, samspill og samspillsvansker 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: Mulighet og vekst. 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole 0.50 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Språk og kultur i USA 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Statistikk 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi -
Stoffene i dagliglivet 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Studiereise KHV, Roma 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Studietur til Roma 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Studietur til Roma med eget skapende arbeid 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Sykepleierutdanning, samlingsbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sørsamisk 1, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sørsamisk 2 - Åarjelsaemien 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sørsamisk begynneropplæring, 30 stp 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Tekstil 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Tekstil 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Visuell kunst E
Temareise til Romas arkitektur og estetikk 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Tilleggsutdanning for førerprøvesensorer 0.20 45.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, Bodø 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Topptrener 1, årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Annet -
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng 0.50 6.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Trafikant- og kjøretøystudiet basis 0.16 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Trafikklærer - påbygging til høgskolekandidat, årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap E
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Trafikkpedagogikk, årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap E
Tre 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid, mastergradsstudium 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Tverrfaglig videreutdanning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Ulykkesundersøkelser 0.08 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Undervisning og læring i grunnskolen, mastergradsstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap -
Universitetspedagogikk - basiskurs 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Utdanning i yrkesfaglig veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Uteklasserommet, 10 studiepoeng 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Uteområdet som læringsarena 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Utvekslingsstudenter ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utvekslingsstudenter ved Profesjonshøgskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utvekslingsstudier - ERASMUS 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utviklings- og læringsarbeid - mastermodul 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Utviklings- og læringsarbeid - mastermodul 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Valgfagskompetanse og pedagogisk entreprenørskap i Lofoten 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Vannkjemi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen, Nett- og samlingsbasert 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledningspedagogikk 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk 2, enkeltemner 0.50 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk 3 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk, årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Velferdsteknologi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Vernepleie, bachelorgradsstudium, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Videreutdanning for Nordic ESERO 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning i kunnskapsbasert eldreomsorg 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i miljøterapi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 50.00 Samfunnsvitenskap F
Videreutdanning i operasjonssykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning innen sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke men 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Virksomhetsmodellering 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Virksomhetsmodellering 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Visuelle kunstfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Vitenskapelig metodikk 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Yrkesdidaktikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Zoologi 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Økologi med vekt på nordlig fauna 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Økonomi enkeltemne 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Økonomi og administrasjon, høgskolekandidatstudium 0.50 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Økonomistyring/Controller, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i bedriftsøkonomi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i engelsk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i engelsk for 5.-10. trinn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Årsstudium i friluftsliv 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Årsstudium i friluftsliv 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Årsstudium i geografi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap E
Årsstudium i havbruk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Fiskerifag E
Årsstudium i historie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i husdyrvelferd 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i idrett 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Årsstudium i idrett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Årsstudium i idrett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Årsstudium i informasjonssystemer 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i internasjonale relasjoner 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i kommunal økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i kunst og håndverk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Årsstudium i ledelse og personalarbeid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i maritim økonomi og ledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i musikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i naturforvaltning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i Nordlige studier 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i offentlig rett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i offentlig rett (Campus Helgeland) 0.67 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Helgeland) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (Vesterålen) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling Bodø 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i samfunnsfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap D
Årsstudium i sosiologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i sosiologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i spesialpedagogikk 0.75 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Årsstudium i spill og opplevelsesteknologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i statsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i utmarksforvaltning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium personlig trener 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag E
Årstudium i økonomi, markedsføring og ledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F