Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
2-årig Dyrepleierutdanning 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Dyrepleie E
Agroecology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Animal Breeding and Genetics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Animal Breeding and Genetics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Anvendt informatikk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Aquaculture 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Arealplanlegging 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap C
Arealplanlegging og eiendomsfag 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Bioinformatikk og anvendt statistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Biologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Bioteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bioteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biovitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
By- og regionplanlegging 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap C
Byggeteknikk og arkitektur 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Datavitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Development and Natural Resource Economics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø D
Doctor philosophiae 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Annet dg
Doctor philosophiae 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Dyrepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Dyrepleie E
Dyrepleier - tilleggsutdanning 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Dyrepleie E
Ecology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Eiendom 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap C
Eiendomsutvikling 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø D
Energi- og miljøfysikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner doktorgrad 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Enkeltemner, Generell studiekompetanse 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Enkeltemner, generell studiekompetanse 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Enkeltemner, Realfag, natur. og miljøfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner, samarbeidende institusjoner 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Entreprenørskap og innovasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning C
Erfaringsbasert master i eiendomsutvikling 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Utvikling og miljø D
Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Ersamusstudent på praksis 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Ettårig grunnstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Feed Manufacturing Technology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Folkehelsevitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Folkehelsevitenskap - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Fornybar energi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Fornybar energi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Forskerlinjen i veterinærmedisin 1.00 120.00 Profesjonsstudium 100.00 Veterinærutdanning A
Fysikk, informatikk og matematikk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Geomatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teknologi E
Geomatikk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Hestefag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Husdyr- og akvakulturvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Husdyrbiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Husdyrvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Husdyrvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Industriell økonomi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø F
Internasjonale miljøstudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Internasjonale relasjoner 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Internasjonale utviklingsstudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø D
International Environment and Development studies 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Utvikling og miljø DG
Kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kjemi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Kjemi og bioteknologi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Landskapsarkitektur 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Arkitektur B
Landskapsingeniør 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Arkitektur E
Lektorutdanning i realfag - LUR 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Maskin, prosess og produktutvikling 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi C
Masterstudium i Akvamedisin 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Fiskerifag C
Matematiske realfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matvitenskap og ernæring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ernæring E
Mikrobiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Miljø og naturressurser 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Miljø og naturressurser 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Miljøfysikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Miljøfysikk og fornybar energi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Miljøvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
MOOC IKBM 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Natur- og matvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Naturbasert reiseliv 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø D
Naturforvaltning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Naturforvaltning 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Nordic Master in Aquatic Food Production -Safety and Quality 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
PHD-BIOVIT 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
PHD-LANDSAM 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
PHD-MINA 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Philosophiae doctor 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Veterinærutdanning DG
Philosophiae doctor (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Plantevitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Plantevitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Plantevitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Radioøkologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Realfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Realfag og teknologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Samfunnsutvikling og planlegging 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Samfunnsøkonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Samfunnsøkonomi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Skog, miljø og industri 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Skogfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Skogfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Tilleggsutdannelse 2 for utenlandske veterinærer 1.00 120.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Veterinærutdanning A
Universitetspedagogikk 1.00 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Uplassert 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utmarksbasert næringsutvikling 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø C
Utvekslingsavtale 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Vann- og miljøteknikk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Veterinærmedisin - Grunnutdanning 1.00 330.00 Profesjonsstudium 100.00 Veterinærutdanning A
Veterinærvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Veterinærutdanning DG
Videreutdanning - basalfag og akvamedisin 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Videreutdanning - husdyr- og akvakulturvitenskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning - kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning - landskapsplanlegging 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Arkitektur B
Videreutdanning - matematiske realfag og teknologi 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Videreutdanning - mattrygghet og infeksjonsbiologi 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Videreutdanning - miljøvitenskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Utvikling og miljø C
Videreutdanning - naturforvaltning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Utvikling og miljø C
Videreutdanning - Noragric 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Utvikling og miljø -
Videreutdanning - plantevitenskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning - produksjonsdyrmedisin 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning - sport- og familiedyrmedisin 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning - økonomi og ressursforvaltning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Videreutdanning tilknyttet lærerutdanning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Økologi og naturforvaltning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Økonomi og ressursforvaltning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D