Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Universitetet i Agder
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Akvatisk økologi, felles masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi D
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Anvendt filosofi, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Arbeids- og utdanningsrett (elevrett) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Arbeids- og velferdssosiologi, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorprogram 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorprogram 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Arrangement/komposisjon, påbyggingsstudium, klassisk deltid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten, påbyggingsstudium 0.25 30.00 Høyere nivå (øvrige) 39.00 Helsefag E
Barn og bevegelse 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Barnehagelederutdanning 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning E
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bioingeniørfag, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Biologi, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biologi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bygg, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Bærekraftig prosessindustri 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Cannabismisbruk: Forebygging og behandling 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Comparative Educational Studies 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Den nasjonale rektorutdanningen 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet D
Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Digitale verktøy i skolen 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Doktor philos, fakultet for humaniora og pedagogikk 1.00 180.00 Forskerutdanning - Historisk-filosofiske fag DG
Drama årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Dummykode for å etterbehandle emnekoder som ikke er tilknyttet studieprogram. Emnene slettes etter import - - Lavere nivå (øvrige) - Annet IS
Dyreassisterte intervensjoner - samhandling mellom dyr og mennesker 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 3.00 Helsefag E
Emner uten studieprogramtilhørighet 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Endringsledelse 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 8.00 Samfunnsvitenskap F
Engelsk 1 (1.-7. trinn). Videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Engelsk 2 (5.-10. trinn). Videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Engelsk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Entreprenørskap og innovasjon i skolen 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ernæring, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ernæring F
Ernæring, mat og kultur, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ernæring F
European Integration 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Examen philosophicum og examen facultatum, sommersemester i Hellas 1.00 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Executive Master of Business Administration 0.38 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 8.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Faglærerutdanning for tospråklige - bachelorprogram 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Faglærerutdanning i musikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Faglærerutdanning i teater, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Familieterapi, videreutdanning deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 40.00 Helsefag F
Familieterapi, videreutdanning deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 33.00 Helsefag E
Filmvitenskap og filmproduksjon, påbyggingsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Historisk-filosofiske fag F
Filosofi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Finansregnskap 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Flerkulturell pedagogikk, halvårsstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Folkehelsearbeid, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Folkehelsevitenskap, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Forkurs for ingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs for ingeniørutdanning - Kristiansand 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Fornybar energi, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Fransk 1 (5.-10-trinn) Nettbasert videreutdanning for lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Fransk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fransk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Friluftsliv, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Fysikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Førskolelærerutdanning, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, bachelorprogram Grimstad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Gjeldsrådgivning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Global utvikling og samfunnsplanlegging, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, Grimstad 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 2-årig masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, 2-årig masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Helse- og fitnesstrening, halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning F
Helse- og fitnesstrening, halvårsstudium 0.66 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Helse og idrettsfag, 10 studiepoeng 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 7.00 Helsefag E
Helse og idrettsfag, 15 studiepoeng 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Helse og omsorg i plan, videreutdanning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Helse- og sosialinformatikk, erfaringsbasert masterprogram, deltid 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Helse, 30 studiepoeng 0.25 30.00 Høyere nivå (øvrige) 39.00 Helsefag D
Helse, 30 studiepoeng 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 21.00 Helsefag E
Historie, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Historie, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
HR og organisasjonsutvikling 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Idrett - kroppsøving, påbygging, halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett, 30 studiepoeng 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 60.00 Idrettsutdanning E
Idrett, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Idrettsvitenskap, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Idrettsutdanning D
IKT årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ingeniørutdanning E
Industriell økonomi og teknologiledelse, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, ph.d.-program 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Informasjonssystemer, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Ingeniørfag - Byggdesign, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - Data, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - Elektronikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - energi- og elkraftteknikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - energi- og elkraftteknikk, høgskolekandidatstudium 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - Flyteknikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - Fornybar energi, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - Maskin, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Innfordring 2 - Tvangsfullbyrdelse og selskapsrett 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 29.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Innfordring 3 - Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innfordring av pengekrav 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innføring i Latin 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Innføringskurs i motiverende intervju 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 11.00 Helsefag F
Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Innovasjonsledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap -
International Welding Engineer 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning D
IT og informasjonssystemer, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
IT og informasjonssystemer, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Klinisk helsevitenskap, masterprogram 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
KLM, mellomlederutdanning 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 56.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Klyngeutviklingsprogram NODE 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 9.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Kommunikasjon, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kommunikasjon, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kompetanseutv. for barnehageassistenter 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kreativ ledelse 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
KRLE 1 (1.-7-trinn) Nettbasert videreutdanning for lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 19.00 Annet D
Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen- Boligsosialt arbeid 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Kunst og håndverk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunstfag - masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Kunstfagutdanning D
Kunstfag i skole og barnehage, videreutd 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Kunstfag med fordypning i musikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunsthistorie 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Ledelse i skolen, videreutdanning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse og styring 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Ledelse, masterprogram 0.38 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 36.00 Samfunnsvitenskap D
Lederutviklingsprogram 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet D
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i realfag, integrert 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Likestilling, halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Likestilling, halvårsstudium (deltid) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Lindrende omsorg 0.25 30.00 Høyere nivå (øvrige) 23.00 Helsefag E
Litteratur, film og teater, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Litteratur, film og teater, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Litteratur, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Mangfoldskompetanse 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap D
Markedsføring og ledelse, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Master's Programme in English 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Mat og helse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Mat og helse 1 (Ernæring mat og kultur) halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ernæring E
Mat og helse 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Mat og helse 2 (Ernæring mat og kultur) halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ernæring E
Matematikk 1 for 1-7 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for 5-10 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2 for 1-7 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2 for 5-10 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk og fysikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk og økonomi, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikkdidaktikk, integrert 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Matematikkdidaktikk, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikkdidaktikk, ph.d.-program 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Mekatronikk, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Mekatronikk, ph.d.-program 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi dg
Mestring av akutte kriser i arbeid med barn, unge og familier 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 23.00 Samfunnsvitenskap D
Middelhavsmat 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Ernæring F
Mobile kommunikasjonssystemer: nettverk, sikkerhet og formelle metoder, ph-d.-program 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Multimedia and Educational Technology, Master's Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Designutdanning E
Music Management, Master's Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Musikk (1.-10. trinn) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Utøvende musikkutdanning D
Musikk, påbyggingsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikkteknologi, påbyggingsstudium over 1 år deltid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Myndighetsutøvelse i kommuner 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Naturfag 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Nordisk språk og litteratur, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk språk og litteratur, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Nordisk språk og litteratur, masterprogram for utenlandske studenter 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Nordisk språk og litteratur, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 1 (5.-10. trinn). Nett- og samlingsbasert videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 (5.-10. trinn). Nett- og samlingsbasert videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Organisasjonsutvikling og læringsledelse 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Pedagogikk masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogikk årsstudium 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Pedagogiske fag F
Pedagogikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogisk anvendelse av utdanningsrett 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-program ved Fakultet for kunstfag 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-program ved Fakultet for samfunnsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d.-program ved Fakultet for teknologi og realfag 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Ph.d.-program ved Handelshøyskolen 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Praktisk ledelse for mellomledere 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Praktisk personalledelse 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 55.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Praktisk-pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for faglærere i allmenne fag, deltid over 2 år 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for studenter med teknisk bakgrunn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Privatist 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Programmering og multimedia, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Designutdanning E
Prosjektledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 55.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Psykisk helsearbeid, masterprogram 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Psykisk helsearbeid, videreutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Realfagskurset på nett 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Regnskap og revisjon - Siviløkonom, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Regnskap og revisjon, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Reiselivsledelse, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Reiselivsnæringen, videreutdanning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Religion, etikk og samfunn, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religion, etikk og samfunn, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Religion, etikk og samfunn,ph.d.-program 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Religion, filosofi og samfunn, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Religionstudier i Asia 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Rettsvitenskap, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Rus og avhengighetsproblematikk 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 7.00 Helsefag F
Rytmisk musikk, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Samfunnsfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnskommunikasjon, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor med integrert studieprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelor med integrert studieprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Sexologi for helsearbeidere 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Sexologi, tverrfaglig videreutdanning deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Skolebibliotekkunnskap 1, halvårsstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Skolebibliotekkunnskap, bachelorprogram 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Småbarnspedagogikk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Småbarnspedagogikk - Grimstad 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Sosialpedagogikk 1, deltid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Sosialt arbeid, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosiologi, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Spansk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spesialpedagogikk 1 - Innføring i spesialpedagogikk, halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialpedagogikk 2 - Spesialpedagogikk, livskvalitet og samspill 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialsykepleie, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Språk og kultur - engelsk fordypning, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Statsvitenskap og ledelse, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Statsvitenskap, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Statsvitenskap, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sykepleie, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie, bachelorprogram, distriktsvennlig 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Teater for barn og unge, påbyggingsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Teknologi for lærere i grunnutdanningen 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Trafikant- og kjøretøystudiet 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Tysk, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tysk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Utdannings- og arbeidsrett 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 17.00 Juridiske fag F
Utefag, halvårsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Utfordrende atferd og målretta miljøarbeid 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Utvekslings-student inn 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utvekslingsstudenter - utreisende 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utviklingsstudier, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudiet, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utøv rytm, ph.d 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Utøvende musikkutdanning DG
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Utøvende musikk, klassisk - masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Veilederutdanning for praksislærere i barnehager 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veiledning og coaching 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Veiledningspedagogikk 2, skole og barnehage 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk for praksislærere i barnehagelærerutdanningen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk for praksislærere i lærerutdanningen - 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk, fokus individnivå 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk, fokus individnivå 2 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veiledningspedagogikk, fokus individnivå-vår 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Veiledningspedagogikk, helse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Velferdsteknologi 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Vernepleie, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 21.00 Annet F
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 21.00 Helsefag D
Viktoriatidens litteratur og kultur 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Welding Engineer 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning D
Yrkesfaglærerløftet 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, 5-årig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Økonomi og administrasjon - Siviløkonom, masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F