Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Universitetet i Stavanger
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Anestesisykepleie - videreutdanning 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Avtale med St. Olav vgs 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk utdanning 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Bachelorprogram i utøvende musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Barnehagelærer - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagepedagogikk - nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen- videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biologisk kjemi - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Byplanlegging - Master i teknologi/siv.ing. 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Dans - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Data - bachelorstudium i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Doctor philosophiae 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Doctor philosophiae 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Drama og kommunikasjon - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Endringsledelse - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Endringsledelse - videreutdanning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Energy, Environment and Society - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Engelsk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk 1 og 2 for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner ved Det humanistiske fakultet 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner ved Det humanistiske fakultet, eksterntfinansiert 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet, eksterntfinansiert 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet, eksternfinansiert 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Erfaringsbasert master i Relasjonsbehandling med fordypning i miljøterapi eller individualterapi 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Helsefag D
Erfaringsbasert master innen risikostyring og sikkerhetsledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
Etter- og videreutdanning sikkerhetsstyring i transportsektoren 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
European Master in Migration and Intercultural Relations 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
European Master in Social Work with Families and Children 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Executive Master of Business Administration 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Økonomisk-administrativ utdanning D
Experience-based Master degree in Technology and Operations management 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Teknologi C
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Forkurs for ingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i matematikk for søkere til GLU 0.10 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Førskolelærerutdanning - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning - bachelorstudium - deltid over 4 år 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolepedagogikk - videreutdanning 0.13 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
GLSM - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving hos voksne 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid 0.75 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Helsesøsterfag - master 0.66 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Helsesøsterutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Helsevitenskap - Masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Historie - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historiedidaktikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Historiedidaktikk - masterstudium - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Hotelledelse - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Hotelledelse y-vei 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Idrett/kroppsøving - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett/kroppsøving - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
IKT i læring 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 1.00 120.00 Master, 2-årig - Teknologi C
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Informasjonsteknologi - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Informasjonsteknologi, datateknikk - Master program 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Instrumental-/vokalutøving - videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Intensivsykepleie - videreutdanning 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
International Hospitality Management - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Journalistikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Kompetanseheving for skolebibliotekarer 0.17 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Kreftsykepleie - videreutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Kunst og håndverk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Ledelse - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Lektorutdanning for trinn 8-13 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lesevitenskap - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Literacy Studies - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Literacy Studies - Master's Degree Programme - Part-time 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring - videreutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Master i Serviceledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Økonomisk-administrativ utdanning D
Master Program in Pre-Hospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care 0.50 120.00 Master, 2-årig - Helsefag D
Masterprogram i utøvende musikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Matematikk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 og 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk og fysikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Midlertidig opptak til Ph.d. program 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Midlertidig opptak til Ph.d. program 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Midlertidig opptak til Ph.d. program 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Nordic Master in Social Work and Welfare 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Nordisk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Nordisk og lesevitenskap - masterstudium - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 2 (5-10 trinn) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk friluftsliv - Norwegian Outdoor Life 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Norsk som 2. språk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig - Teknologi C
Offshore Technology - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig - Teknologi C
Offshore Technology - Master's Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Offshore teknologi - Arktisk- og miljøteknologi. 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Teknologi E
Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 årig 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Offshoreteknologi - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Operasjonssykepleie - videreutdanning 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Paramedic 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogisk veiledning 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Petroleum Developments and Operations 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Teknologi C
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Petroleumsteknologi - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Praktisk pedagogisk utdanning - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans - heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning 0.66 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Pre-Hospital Critical Care (PHCC) Emergency Medical Care - Master Degree Program 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Privatister 0.30 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet IS
Psykisk helsepedagogikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Realfagskurs høst-vår 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Realfagskurs vår 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Regnskap og revisjon - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Regnskap og revisjon - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Reiselivsledelse - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Religionsstudier - fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religionsstudier - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Restaurantledelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Restaurantledelse - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Rettsvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Risiko og sikkerhetsledelse - Bachelorstudium 0.33 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Annet F
Risikostyring og samfunnssikkerhet - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Risikostyring og samfunnssikkerhet - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Rus- og psykisk helsearbeid, master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Rus- og psykisk helsearbeid, master, deltid 0.75 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Samfunnssikkerhet - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsvitenskap - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Selvvalgt Bachelorløp - SV 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt Bachelorløp - TN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Småbarnspedagogikk -nettbasert videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - Masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosiologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Spesialpedagogikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialpedagogikk - masterstudium - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialsykepleie - mastergrad 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Statsvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Stipendprogrammet for kunstnerisk utvikling 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Utøvende musikkutdanning DG
Sykepleie - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie nettbasert - bachelorstudium 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Taksering 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Tverrfaglig veiledning - videreutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Uplassert 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utdanningsvitenskap - masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Utdanningsvitenskap - masterprogram- deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Utdanningsvitenskap - Ph.d. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Utveksling til Fakultet for Utøvende Kunstfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Utøvende musikk - bachelor 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Utøvende musikk, 3-årig masterprogram 0.66 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Veilederutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning for praksislærere - videreutdanning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Videreutdanning for instruktører innen helse- og sosialfag 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning for lærere 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanning i beredskap 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet D
Videreutdanning i musikkproduksjon/opptaksteknikk 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Videreutdanning i programmering Koding 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Videreutdanning i utøvende musikk 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Videreutdanning Sosialpedagogikk 0.25 90.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomisk-administrative fag - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Årsstudium i utøvende musikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B