Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
2-årig ingeniørutdanning Bygg konstruksjon 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
2-årig Master i molekylærmedisin 1.00 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Afrikastudier - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Afrikastudier - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Anestesisjukepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Anvendt språkvitenskap, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 82.00 Historisk-filosofiske fag F
Applied and Engineering Mathematics (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Aquatic Food Production - Safety and Quality (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Arbeidslivsjuss 0.20 3.00 Lavere nivå (øvrige) 27.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Arkeologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Arkeologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Arkitektur DG
Arkitektur - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur B
Arkitektur - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Arkitektur B
Arkitektur, dr.philos. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Arkitektur DG
Arkitektur, etter- og videreutdanning 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 18.00 Arkitektur B
Arkiv- og samlingsforvaltning enkeltemner 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning - Historisk-filosofiske fag DG
Avansert klinisk sykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i audiologi (audiograf) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Audiografutdanning D
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelor i Bioingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Bachelor i bioingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Bachelor i Biomarin Innovasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag E
Bachelor i Biomarin Innovasjon, Y-vegen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag E
Bachelor i Bioteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i bærekraftige byggeprosesser 0.67 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor i drift av nettverk og datasystemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i eksportmarkedsføring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelor i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelor i fornybar energi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i fysioterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fysioterapeututdanning D
Bachelor i geomatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i Handels- og serviceledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i Havbruk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i informasjonssikkerhet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i ingeniørfag - Automatiseringsteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Automatiseringsteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Bygg- Fleksibel 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - bygg, konstruksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - datateknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - elektro 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Elkraft 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Elkraft 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean Manufacturing 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - maskin-fleksibel 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Produkt- og system design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Produkt og systemdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Produktutvikling og design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag - Vann- og miljøteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, elektro 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, elektro - elkraft 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, logistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, olje- og gassteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i Innovasjonsledelse og entreprenørskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Bachelor i logistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i Marin biologi og foredling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i Marin bioteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i Marine og biologiske fag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i Markedsføring og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i Matteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i matteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teknologi E
Bachelor i medieledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet D
Bachelor i mediemanagement 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet D
Bachelor i medieproduksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Bachelor i nautikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i nautikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i programmering Spill Applikasjoner 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i programvareutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i radiografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Radiografutdanning D
Bachelor i radiografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Radiografutdanning D
Bachelor i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i Shipping management 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i Shipping og logistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning F
Bachelor i skolefag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i spillprogrammering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie , heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie desentral 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i tegnspråk og tolking 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Døvetolkutdanning D
Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teknologi E
Bachelor i teknologidesign og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teknologi B
Bachelor i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i webutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Bachelor i webutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Bachelor i Økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstart ,Økonomi og ledelse 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Barn og unges psykiske helse - master 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Barnesykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Behaviour and Health - PhD programme 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Belysning i kontrollrom 0.30 5.00 Lavere nivå (øvrige) 25.00 Annet -
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag E
Bevegelsesvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Bevegelsesvitenskap, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 66.00 Helsefag F
Billedkunst - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Kunstfagutdanning A
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Biologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Biologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biomatematikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biotechnology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Bioteknologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teknologi E
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Bygg, anlegg og transport - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Byggesakskolen - 60 studiepoeng 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 31.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Byggesakskolen 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 42.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Byggeskikk, estetikk og stedsutforming 0.30 10.00 Lavere nivå (øvrige) 25.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Cellebiologi for medisinsk/teknisk personell - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Chemical Engineering (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Chemistry (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Childhood Studies (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig - Teknologi C
Colour in Science and Industry (COSI) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Dance Studies - Master's Programme 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Dans, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 87.00 Historisk-filosofiske fag E
Dansevitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Datateknologi - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Datateknologi - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Deltidsstudium i økonomi og administrasjon 0.50 120.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Development Studies (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Digital rådgivning/prosjektledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Diverse eksternt finansierte studier Avdeling for ingeniør og realfag 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Diverse eksternt finansierte studier Avdeling for maritim teknologi og operasjoner 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Diverse eksternt finansierte studier IBF 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Diverse eksternt finansierte studier IHF 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Diverse eksternt finansierte studier IIM 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Diverse emner, Helse,omsorg og sykepleie 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Diverse studier AD-fakultetet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Arkitektur B
Diverse studier i realfag IME-fakultetet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Diverse studier i realfag NT-fakultetet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Diverse studier IV-fakultetet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teknologi E
Dr.ing - diverse 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Drama og teater - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Drama og teater - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Drama og teater - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Drama og teater, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Historisk-filosofiske fag E
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur D
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 70.00 Arkitektur C
Eks fin kurs tilbud 0.15 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Electric Power Engineering (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Electronic Systems Design (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Elektronikk - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Elektronikk - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Elektronikk og telekommunikasjon - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi dg
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi -
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Elektroteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Elkraftteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi dg
Embedded Computing Systems (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Emner på masternivå helse og sosial 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Energi- og prosessteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Energibruk og energiplanlegging - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Engelsk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk 2 for ungdomstrinnet - videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå 0.25 90.00 Lavere nivå (øvrige) 73.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk årsstudium - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Enkeltemner audiografutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner- IE/IDI-G 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner innenfor EVU 0.30 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Enkeltemner IT IE/IDI 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner- IVB institutt 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner master- avd HOS 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner master- avd IMT 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Enkeltemner master- avd TØL 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Enkeltemner ved AFT 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemne-student 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltfag Avdeling for ingeniør og realfag 0.33 9.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltfag Avdeling for maritim teknologi og operasjoner 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltfag for Institutt for biologiske fag 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltfag Institutt for helsefag 0.33 9.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltfag Institutt for internasjonal markedsførin 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Entrepreneurship (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Entreprenørskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Environmental Engineering (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 50.00 Teknologi C
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Etikk i praksis for helse- og sosialtjenesten 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Etter- og videreutdanning m egenandel 15sp 2 semester 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Annet E
Etter- og videreutdanning teknologi 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi C
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak 0.25 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Teknologi C
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak 0.25 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Teknologi C
Etter- og videreutdanning teknologi, SVT-fak 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 23.00 Teknologi E
Etter- og videreutdanning, program for lærerutdanning 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Pedagogiske fag D
Etter-/videreutdanning 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Etter-/videreutdanning m egenandel 15 sp 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Annet D
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Europastudier - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Europastudier - masterprogram 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Examen philosophicum, fjernundervisning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Examen philosophicum F
Exercise Physiology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Experience-based Master in Information Security 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi C
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Fagkandidat Finansiell rådgiver 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Farmasi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Farmasi B
Film- og medievitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Film- og medievitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Film- og videoproduksjon - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Filmvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Filmvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Filmvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Filosofi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Filosofi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Filosofi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Finansiell økonomi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Fine Art (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Kunstfagutdanning A
Fjernundervisning data 0.30 30.00 Lavere nivå (øvrige) 60.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fleksibel PPU for allmennfag 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Fleksibel PPU for yrkesfag 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Flerkulturell forståelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Flerkulturell forståelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Flerkulturell forståelse 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fonetikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fonetikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs i matematikk - 2MX/R1 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Fornybar energi 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 12.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fornybar energi 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 12.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Forskerlinjen i medisin 0.50 120.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Forskningsmetode, vitenskapsteori og faglig skrivi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Fransk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Fransk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fremmedspråk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Further Education Programme in MBSR-MBCT Teacher Training 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Fysikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Fysikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Fysisk planlegging - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Arkitektur DG
Fysisk planlegging - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur C
Geografi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Geografi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Geografi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Geografi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Geografi, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 90.00 Samfunnsvitenskap F
Geologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Geologi og bergteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Global Manufacturing Management (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Globalization (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Globalization, Transnationalism and Culture (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Grafisk design - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet D
Grafisk Design med prosjektledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Grunnkurs i ultralyd 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Helseinformatikk - master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi D
Helseinformatikk - master 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi D
Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Helsevitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Historie - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Historie - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Historie, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 94.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie, kultur- og idéfag - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historisk-filosofiske fag, dr.philos 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Human Development (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Humanistiske fag - emnestudier 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Hydropower Development (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 50.00 Teknologi C
Høgskolekandidat i ingeniørfag 0.67 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig - Ingeniørutdanning E
Høgskolekandidat i ingeniørfag, bygg og anlegg 0.67 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig - Ingeniørutdanning E
Høgskolekandidat i ingeniørfag, elektro 0.67 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig - Ingeniørutdanning E
Høgskolekandidat i ingeniørfag, kjemi/prosess 0.67 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig - Ingeniørutdanning E
Høgskolekandidat i ingeniørfag, maskin 0.67 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig - Ingeniørutdanning E
Høgskolepedagogikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Høgskoletilbud for ansatte i Forsvaret - Endrings- og kunnskapsledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Idrettsvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Industrial Design (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industrial Ecology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Industriell design - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell design - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell økologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Industriell økonomi og teknologiledelse - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Informasjonsteknologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi dg
Informatikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Informatikk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Information Systems (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Ingeniørvitenskapelige fag, dr.philos. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Intensivsjukepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Interaksjonsdesign - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Interaksjonsdesign og brukervennlighet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Internasjonal logistikk 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Jordmorutdanning 1.00 120.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Kirkemusikk - ettårig studium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kjemi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Kjemi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Kjemi årsstudium - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Klinisk helsevitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Klinisk medisin - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Konstruksjonsteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Kreftsykepleie, videreutdanning, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kulturminneforvaltning - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunnskapsbasert praksis 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Kunst og politikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst, medier og kommunikasjon - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag -
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Latin - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Ledelse av krevende maritime operasjoner 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Maritim utdanning D
Ledelse av krevende maritime operasjoner - Disiplnbasert 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Maritim utdanning -
Ledelse av krevende maritime operasjoner - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Ingeniørutdanning D
Ledelse i helse- og sosialtjenesten 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Ledelse i skolen - viderutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lese for å lære - videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Lese for å lære på ungdomstrinnet - Kompetanse for kvalitet 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Likestilling og mangfold - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Likestilling og mangfold - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Lindrende behandling - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin dg
Linguistics (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Lingvistikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 32.00 Historisk-filosofiske fag D
Lærerprofesjon og yrkesutøvelse - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Lærerspesialist i matematikk 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Marin teknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Marine Coastal Development (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Marine Technology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 80.00 Teknologi C
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i aktivitet og bevegelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet D
Master i avansert klinisk sykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i avansert klinisk sykepleie - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i barnevern 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet D
Master i barnevern, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet D
Master i Community Care 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i gerontologi 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i klinisk sykepleie 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i kunnskapsledelse 0.50 60.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 50.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i ledelse av teknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i mat og teknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi D
Master i matematikkdidaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag C
Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag C
Master i matematikkdidaktikk 5.-10. trinn 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag C
Master i medieteknikk-Cimet 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i Medisinsk MR-avbildning 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i norskdidaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i Produkt og systemdesign 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i produkt og systemdesign 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi C
Master i Produkt og systemdesign - Deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i produkt og systemdesign - Deltid 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi C
Master i psykisk helsearbeid 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i simulering og visualisering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i Skipsdesign 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i Skipsdesign 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi C
Master i Skipsdesign - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i Skipsdesign - Deltid 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teknologi C
Master i visualisering og simulering - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master in Information Security-part time 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master in Applied Computer Science 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master in Applied Computer Science-deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master in Electronic Systems and Instrumentation 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master in Information Security 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master in Interaction Design 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet C
Master in Interaction Design-part time 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet C
Master in International Business and Marketing 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master in International Business and Marketing - Erfaringsbasert 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master in Sustainable Manufacturing 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master in Sustainable Manufacturing 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Public Administration 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 50.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Public Administration 0.60 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master of Science in Oil and Gas Technology 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Teknologi C
Mastergradsstudium i IKT-basert samhandling 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikk - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk og statistikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikk, fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematiske fag - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematiske fag - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Matematiske fag - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematisk-naturvitenskapelige fag, dr.philos 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Matematisk-naturvitenskapelige fag, dr.philos 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Materials Science and Engineering (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Materialteknologi - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Mathematical Sciences (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Medical Technology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Medievitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medievitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Medievitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medisin - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Medisin - etter- og videreutdanning 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Medisin A
Medisin og helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Medisin, dr.philos 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Medisin, ikke-ordinære studenter 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Medisin A
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Medisinske og biologiske fag - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Medisinstudiet 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Molecular Medicine (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Medisin C
Molekylærmedisin - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Molekylærmedisin - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Medisin C
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig) 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikk, utøvende - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikkteknologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikkteknologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikkvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Musikkvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikkvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Musikkvitenskap, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 79.00 Historisk-filosofiske fag F
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Narrativ Forskningsmetode 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Helsefag F
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Helsefag E
Natural Gas Technology (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Natural Resources Management (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Naturfag for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturvitenskapenes didaktikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Nautiske operasjoner - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Neuroscience (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Medisin C
Nevrovitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk språk og litteratur - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Nordisk språk og litteratur - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk årsstudium - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Nordisk, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 82.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 2 - Norsk i mediesamfunnet - videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk for 5. til 10. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk tegnspråk - fjernundervisning, bachelornivå 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Operasjonssjukepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Operativt lederskap 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Organisasjon og ledelse - masterstudium 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 25.00 Samfunnsvitenskap D
Pedagogikk - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Pedagogikk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogikk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogikk, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 70.00 Pedagogiske fag F
Pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 63.00 Pedagogiske fag D
Petroleum Engineering (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 63.00 Teknologi C
Petroleum Geosciences (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 63.00 Teknologi C
Petroleumsfag - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Ph.d.program i økonomistyring 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
PhD- enkeltemner 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
PhD in Computer Science 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
PhD in Information Security 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Physics (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Politisk økonomi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Praksisveiledning i sykepleie 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Prehospital arbeid modul 1 0.50 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Prehospitalt arbeid for anestesi-og intensivsykepleiere 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Privatist 0.20 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Privatister 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 95.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Privatøkonomisk rådgiver 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Annet F
Produksjons- og kvalitetsteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Produktutvikling og materialer - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag dg
Project Management (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi D
Prosjektledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Psykologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Psykologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi DG
Psykologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Psykologi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F
Psykologi, fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Psykologi F
Psykologutdanning 1.00 300.00 Profesjonsstudium 100.00 Psykologi B
Psykologutdanning, 6-årig løp 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Psykologi B
Public Health (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Publisering for web 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Publisering for web-deltid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Påbygning til elkraftingeniør 0.75 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Realfagkurs 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Realfagskurs 1/2 årig 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå E
Regning som grunnleggende ferdighet for 1. til 7. trinn - videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Religionsvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religionsvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Religionsvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Risk Psychology, Environment and Safety (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Rådgivning 2 - Kompetanse for kvalitet 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Rådgivning, etter- og videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Rådgivningsvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsmedisin - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap -
Samfunnsvitenskap med ulike fordypninger - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsvitenskapelige fag, dr.philos. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Samfunnsøkonomi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Samfunnsøkonomi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Samfunnsøkonomi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Samhandling alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Samhandling og informasjonsdeling med IKT 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Security and Mobile Computing (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Shippingledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Maritim utdanning F
Siv.ing. - Kjemi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Sjukepleie til kritisk sjuke - Masteremne 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Skoleledelse - masterstudium 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 68.00 Samfunnsvitenskap D
Skriving av vitenskapelig artikkel 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Sommerkurs 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå F
Sosialantropologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosialantropologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Sosialantropologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosialantropologi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosialantropologi, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Samfunnsvitenskap F
Sosialt arbeid - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Sosialt arbeid - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosiologi - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Sosiologi - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosiologi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 7.00 Samfunnsvitenskap F
Spansk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spansk, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Spesialpedagogikk - masterstudium 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 64.00 Pedagogiske fag D
Spesialutdanningen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi C
Språk og litteratur - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Statistikk, fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 79.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Statsvitenskap - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Statsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Statsvitenskap - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Statsvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning - Historisk-filosofiske fag DG
Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning - Kunstfagutdanning DG
Studieprogram for ISØ-studenter, bachelor 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Studieprogram for Master i finansiell økonomi ved ISØ 0.13 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sustainable Architecture (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur B
Sustainable Energy (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Sustainable Urban Transitions (Nordic Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur B
Take credit, del 1, fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Take credit, del 2, fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Take credit, del 3, fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Takst- og eiendomsøkonomstudiet 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Annet F
Technology Management - Master Programme 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Teknologi C
Tegnspråkutdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Tegnspråkutdanning, deltid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Teknisk kybernetikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi dg
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Telematics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Telematikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi dg
Tresemesterordning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Trinndelte kurs - norsk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tverrfaglig barneforskning - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Tverrfaglig rehabilitering 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig rehabilitering I 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig rehabilitering II 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Tverrprofesjonell veiledning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Tverrprofesjonell veiledning 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Tverrprofesjonell veiledning II 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Tysk - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Tysk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tysk årsstudium, fjernundervisning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 36.00 Historisk-filosofiske fag F
Ultralyddiagnostikk for jordmødre 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Universell Utforming 0.30 10.00 Lavere nivå (øvrige) 25.00 Annet F
Universell utforming for svaksynte 0.30 5.00 Lavere nivå (øvrige) 25.00 Annet F
Uplassert 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Urban Ecological Planning (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Arkitektur B
Utdanning for kontoransatte i Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU), del 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Utdanning for kontoransatte i Psykisk helsevern for barn og unge del 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier, 1. år 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap -
Utenlandske studenter Avdeling for ingeniør og realfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utenlandske studenter Avdeling for internasjonal business 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Utenlandske studenter Avdeling for maritim teknologi og operasjoner 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Utenlandske studenter IBF 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utenlandske studenter Institutt for helsefag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utveksling - Bachelor 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Utveksling - Master 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Utvikling og endringsarbeid - videreutdanning lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Vann- og miljøteknikk - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Veg og jernbane - masterstudium 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Teknologi C
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Veiledningspedagogikk Norsk Luftambulanse 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Videreutdanning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanning 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i anestesisykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i arbeid og helse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i Biobanking 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i cytologi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i demensomsorg 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i digital kompetanse for helse- og sosialfag 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i Fysisk aktivitet 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i intensivsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kreftsykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Trinn 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Trinn I/II 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse, trinn II 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Videreutdanning i operasjonssykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i oppmerksomt nærvær 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i sykepleie til barn med smerte 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i tradisjonsbyggeri og bygningsvern 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i yrkesfag for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Videreutdanning, aktivitetsvitenskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning, akuttsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning, barnesykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning, bevegelsesvitenskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning, helsesøster 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning, Kardiologisk sykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning, Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning, psykisk helsearbeid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning, smerte og smertebehandling 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanningsemne 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanningsemne betaling 0.25 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Voksnes læring - masterstudium 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Webdesign - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Webredaktør 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Wind Energy (Master's Programme) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
YFL - enkeltemner 0.30 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.) 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Økonomi og ledelse, dr.philos. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Økonomiske fag - emnestudier 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Åndrespråkspedagogikk for 1. til 10. trinn - viderutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Åpne utdanningstilbud 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i GIS 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i GIS-nettbasert 0.34 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i informatikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i landmåling 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i landmåling - nettbasert 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i medieledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Årsstudium i medieproduksjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i teknologidesign og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Årsstudium i teknologidesign og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Årsstudium naturfag - videreutdanning for lærere 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D