Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
1. år i ingeniørfag - bachelor 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ingeniørutdanning E
2. år Idrett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
2. år Idrett, desentralisert 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
2-årig økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
3-semesterordning for ingeniører 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
4-årig allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
4-årig allmennlærerutdanning, Midt-Troms 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
4-årig allmennlærerutdanning, samlinger Hammerfest 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning D
4-årig allmennlærerutdanning, samlinger Kirkenes 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
4-årig allmennlærerutdanning, samlinger Storslett 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
4-årig alternativ allmennlærerutdanning - utinor 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Advanced Marketing - one year programme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Akkompagnement 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Aksjonslæring - erfaringsbasert master 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
Akvakultur - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag E
Akvamedisin - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Fiskerifag D
Aldring og eldreomsorg (samlingsbasert) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag E
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning (samlingsbasert) 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning (samlingsbasert) 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Analytisk kjemi og organisk kjemi II for lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Anvendt Human factors og luftfartspsykologi 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Arbeidslivskunnskap 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Helsefag F
Arbeidsmiljø og enkeltindividet holdninger, etikk og konfliktarbeid 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi F
Arctic Adventure Tourism - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Arctic Adventure Tourism - one year programme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Arctic Innovation and Entrepreneurship 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Arctic Natural Resource Management and Agriculture - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Arctic Nature Guide - one year programme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Arkeologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Arkeologi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Arktisk friluftsliv - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Arktisk friluftsliv - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Arktisk miljø (MAK) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning F
Arktisk naturfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Arktiske anlegg, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Automasjon, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i arktiske naturressurser 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Bachelor i førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i førskolelærerutdanning, deltid Finnsnes / Bardufoss 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i førskolelærerutdanning, deltid Hammerfest 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i reiseliv - med fordypning i opplevelsesturisme eller hotell- og vertskapsledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor ingeniørfag - Elkraft Y-vei fleksibelt 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor ingeniørfag - fornybar energi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor ingeniørfag - fornybar energi (nettbasert) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor ingeniørfag bygg - y-vei fleksibel 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor ingeniørfag prosessteknologi - y-vei fleksibel 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor internasjonal beredskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø F
Bachelorgrad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Barn og unges psykiske helse - erfaringsbasert master 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Helsefag D
Barnehagelærer - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagepedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnevern - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barnevern - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barnevern - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Barnevern (deltid) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barnevern (deltid) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barnevern (deltid) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barnevern (deltid) - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Barnevern i et minoritetsperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Barnevern i et minoritetsperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Basiskurs høgskolepedagogikk 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Bedriftskultur i endring og utvikling 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 25.00 Annet F
Bedriftsutvikling 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bedriftsøkonomi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bedriftsøkonomi (nettbasert) - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Behandling av hjerte- og karsykdommer 0.15 6.00 Høyere nivå (øvrige) - Farmasi B
Beredskap (MAK) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning -
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bilde, video og dokumentasjon i barnehage og skole 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Bioingeniørfag - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Biologi, klima og miljø - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biology - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biology (Norwegian College of Fishery Science) - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biomedicine - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biomedisin - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bioteknologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Business Creation and Entrepreneurship - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Bygg, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bygg, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bygg, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bygg, ingeniør (nettbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bygg, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Chemistry - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Computer Science - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Computer Science - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Contemporary Art - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Kunstfagutdanning B
CRM og TEM i teori og praksis 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Cultural and Creative Entrepreneurship - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Datasikkerhet - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Datateknikk, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Datateknikk, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Datateknikk, ingeniør (nettbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Datateknikk, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Dataanalyse og sensorteknologi - master (5-årig), sivilingeniør 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Digital og muntlig historiefortelling i reiseliv og lokal matproduksjon 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Dokumentasjonsvitenskap - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Drama og teater - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Scenekunst B
Drama og teater - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Scenekunst E
Droneteknologi, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Dyreassistert miljøterapi 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 75.00 Samfunnsvitenskap F
Economics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
eHelse, nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Eksterne studenter på HiN Campus 1.00 - Årsstudium, 60-studiepoeng - Studieprogram videregående nivå E
Electrical Engineering - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Elektro 1. år (nettbasert) - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ingeniørutdanning E
Elektro, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Elektro, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Elektroteknikk - master (5-årig), sivilingeniør 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi -
Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Elkraftteknikk, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Elkraftteknikk, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Endringsarbeid i organisasjoner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Energi, klima og miljø, sivilingeniør - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Engelsk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk 1 - Videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 for ungdomstrinnet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk 2, desentralisert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk for transportnæringa 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Engelsklæring i interkulturell perspektiv: Russland 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engineering Design - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
English Linguistics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Enkeltemner 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner informatikk 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner ingeniør 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner master 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner ph.d.-nviå 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet DG
Enkeltemner realfag 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner, ingeniør - nettbasert 0.33 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Ensembleledelse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Ergoterapi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Ernæring - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag E
Ernæring, helse og fysisk aktivitet 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Ernæring, helse og fysisk aktivitet 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Ernæring, helse og fysisk aktivitet 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Ernæring, helse og miljø 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Ernæring, helse og miljø 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Etikk for ledere 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Ettårig videreutdanning i matematikk for lærere 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Ex. phil og ex. fac. - nettbasert 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 10.00 Examen philosophicum -
Examen facultatum idrett 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Fagdidaktikk for lærere - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Faglærerutdanning i musikk - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Fagstudium i musikkutøving - bachelor 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Farmasi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Farmasi B
Farmasi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Farmasi B
Farmasi - master (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Farmasi B
Filosofi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Filosofi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Filosofi - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Finsk forkurs 0.20 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fisheries and Aquaculture Management and Economics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig - Fiskerifag C
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fiskerifag E
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Fiskerifag C
Flerspråklig utvikling hos barn i førskolealder 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet E
Forbedringsarbeid 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Fordypning i kognitiv atferdsterapi 0.40 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (0-18 år) 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Forfatterstudium 1 - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Forfatterstudium 2 - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i realfag 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i realfag for ingeniørutdanning 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i realfag for ingeniørutdanning 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i realfag for ingeniørutdanning 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forming, kunst og håndverk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Forretningsjus og arbeidsrett 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Forskerlinje i medisin 1.00 480.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Forsøksdyrlære for forskere (FELASA kategori C) 0.10 6.00 Høyere nivå (øvrige) 75.00 Helsefag C
Forvaltningsrett 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag F
FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Fransk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Funksjonshemming og deltakelse - erfaringsbasert master 0.67 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Funksjonshemming og deltakelse - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Fysikalsk og uorganisk kjemi II for lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Fysikk - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fysioterapi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fysioterapeututdanning D
Fysioterapi (desentralisert, deltid) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fysioterapeututdanning D
Fysisk aktivitet 0.33 15.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag -
Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning -
Førskolelærerutdanning - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, desentralisert - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning, samlingsbasert - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Generell kjemi for lærere 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Geografiske informasjonssystemer 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 73.00 Samfunnsvitenskap F
Geologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geology - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
GIS II Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid II 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Globalisering og det moderne arbeidsliv 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Grenseoverskridende samarbeid: Twin Cities 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 80.00 Samfunnsvitenskap -
Grunnleggende ferdigheter med hovedfokus på lesing og skriving 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Grunnleggende ferdigheter og endringsarbeid i videregående opplæring 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Grunnleggende RPAS-operasjoner 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag IS
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, trinn 1 - 7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, trinn 1 - 7, Finnsnes / Bardufoss 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, trinn 5 - 10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning, trinn 5 - 10, Finnsnes - Bardufoss 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Helse og omsorg i plan 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Helsefag - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 28.00 Helsefag D
Helsefag - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Helserett 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Helsesøsterutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
High North Politics, Inter-Cultural Communication and Barents Cooperation 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Historie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Historie - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie, kultur og samfunn i nord, desentralisert 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
HMS i kaldt klima (MAK) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning F
HMS-rådgiverens rolle og funksjon 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
HMS-rådgivers formelle og uformelle rammer 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Human Factors i maritime operasjoner 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning E
Human Resource Management 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Human Rights Policy and Practice - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Hørelære med didaktikk og praksis - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning C
Hørelære med didaktikk og praksis 1 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag C
Hørelære med didaktikk og praksis 2 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag C
Id prosess og implementering 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 81.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Idrett - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Idrett fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Idrettsfag og friluftsliv - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Idrettsvitenskap - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Idrettsutdanning D
IKT i barnehager 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
IKT i videregående opplæring 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet E
IKT, dokumentasjon og endringskompetanse (IDE) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Indigenous Studies - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Industrial Engineering - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Industriell elektronikk, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Industriell elektronikk, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Industriell elektronikk, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Industriell matematikk - master (5-årig), sivilingeniør 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Informasjonskompetanse i en digital tid 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Informatikk - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk, sivilingeniør - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Inkludering og tilpasset opplæring 1.00 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Innføring i aksjonslæring for ledere 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Innføring i bedriftsøkonomi 0.16 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innføring i Folkerett 0.25 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
Innføring i tysk fagspråk, økonomisk og juridisk fordypning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Innføringskurs i Arktisk marinøkologi for ansatte fra næringslivet 0.03 1.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Innovasjon, utvikling og prosjektledelse 1.00 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Instruktør scooter klasse S 0.34 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Instrument 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Integrert bygningsteknologi - sivilingeniør 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Internasjonal beredskap - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Internasjonal Politikk og Sikkerhet 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Internasjonal sikkerhet, etterretning og etikk - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
International Fisheries Management - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Fiskerifag D
International Program 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Programme in Experience Marketing 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Seafood Management - experience-based MBA 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Fiskerifag -
Introduksjon til arktisk marin biologi 0.07 2.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Jordmorutdanning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Kammermusikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kinesisk kultur og kommunikasjon 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Kirkelig utdanningssenter i nord 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Annet C
Kirkemusikk - årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 95.00 Utøvende musikkutdanning B
Kjemi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kjemi 1 - videreutdanning i kjemi for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kjemi 2 - videreutdanning i kjemi for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kjemi med nordområdeprofil 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Kognitiv atferdsterapi for sosial- og helsearbeidere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Kommunal ledelse, organisering og kompetanseutvikling - KLOK 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kommunal planlegging: Planstrategi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kommunikasjon og konflikthåndtering i organisasjoner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Kompass - Kompetanseheving for barnehageassistenter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Kompetanseheving for barnehageassistenter 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Komponering og arrangering med didaktikk og praksis 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning -
Komponering/arrangering med didaktikk og praksis 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag C
Komposisjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse - erfaringsbasert master 0.75 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
Korledelse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Korledelse 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Kultur og konflikt 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kultur og profesjon - erfaringsbasert master 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
Kultur, samfunn og utvikling i Barentsregionen 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Historisk-filosofiske fag -
Kulturforståelse, habilitering og rehabilitering 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Kulturprosjektledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Kundeperspektivet i markedsføring 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Kunst og håndverk 1, desentralisert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunsthistorie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kurs i grunnundersøkelse, geoteknikk og fundamenteringsmetoder 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kvalitetsledelse og logistikk for helsesektoren 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kvalitetsstyring 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kvensk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Law of the Sea - master 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Juridiske fag D
Ledelse 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Ledelse - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
Ledelse - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ledelse av læreplanarbeid i lærende skoler 0.15 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Ledelse i utd.org. 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ledelse og organisasjonsdesign 0.66 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Ledelse og organisasjonsteori 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Ledelse og organisasjonsvitenskap - erfaringsbasert master 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Samfunnsvitenskap D
Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren - erfaringsbasert master 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ledelse og styring i helsesektoren 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse og teamarbeid i barnehagen og skolen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse, innovasjon og marked - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Ledelse, nettbasert - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Lederutvikling Alta kommune - Verdiledelse og medarbeiderskap 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i realfag - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i språk og samfunnsfag - master (5-årig) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Leseopplæring 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Leseopplæring 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Leseopplæring 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Lesing 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Lesing 1 for 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Lesing 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag for lærere på 1.-7. trinn 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Likestilling og kjønn - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Litteratur - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Logopedi - master 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Luftfartsfag - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag A
Lærerutdanning 1.-7. trinn, lektor (samlingsbasert) - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Lærerutdanning 5.-10. trinn, lektor - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Makt, symboler og konflikthåndtering 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Management of local and regional development 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Marin bioteknologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Marin bioteknologi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Maritim arktisk kompetanse - Arktis Miljø 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning -
Maritim Ledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Maritim sikkerhetsledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning F
Maskin, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Maskin, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Maskin, ingeniør (nettbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Maskin, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Masteremne i endringsledelse: Organisasjonsdesign og implementering 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Masteremne i globalisering, sikkerhet og internasjonale relasjoner 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Masteremne i kulturforståelse og krysskulturell kommunikasjon 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Masteremne i merkevarebygging 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Masteremne i militærmakt og politikk 0.75 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Masteremne i organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Masteremne i personalutvikling 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Mastergradsoppgave i konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Mastergradsoppgave i ledelse 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Mastergradsoppgave i ledelse og organisasjonsvitenskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Mat og helse - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Matematikk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 1.-7. trinn, emne 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Matematikk 1 for 1-7 trinn, del 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Matematikk 1 for 5.-10. trinn del 1 og del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Matematikk 1 for trinn 1. -7. trinn del 1 og 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Matematikk 2 for 5.-10. trinn del 1 og del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Matematikk 2, desentralisert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk og finans - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk og statistikk - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikkdidaktikk for lærere på 1.-7. trinn. 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
MatematikkMOOC - Matematikk (1-7) - del 1 og del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Mathematics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Mathematics and Finance - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medieproduksjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Medier, kommunikasjon og samfunn 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Medisin profesjonsstudium 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Medisinske fag - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag E
Medisinske laboratoriefag - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Metode og vitenskapsteori 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Miljøledelse og forurensningsbiologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Miljøovervåkning fra satelitt med nordområdeprofil 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Molekylær bioteknologi - master (5-årig), sivilingeniør 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Motivasjon, mestring og arbeid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Muntlig fortelling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Musikalsk analyse 0.50 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag C
Musikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Musikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Musikk i skole 3 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Musikk og drama i barnehage 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Musikkartistutvikling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 34.00 Annet F
Musikkdidaktisk fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Musikkteknologi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikkutøving - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikkutøving 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikkutøving 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Musikkutøving 3 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet E
Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Naturfag 1 for 1 - 7 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1 for 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2 for 5.-10. trinn, del 1 og del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Naturfag og Kunnskapsløftet 1 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Naturfag og Kunnskapsløftet 2 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Naturfag og Kunnskapsløftet 3 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Naturfag og matematikk i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Naturfag trinn I - videreutdanning i naturfag for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturguide - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 70.00 Historisk-filosofiske fag F
Nautikk, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Nettstudier og desentraliserte enkeltemner 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Nordisk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordområdekunnskap - samfunnsfag 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet D
Nordområdene og Barentshavet 1.00 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordsamisk som morsmål - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 2 - Videreutdanning for lærere på ungdomstrinnet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 1-7 trinn, del 1 - Lesing, skriving og litteratur 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 1-7 trinn, del 2, Språk og litteratur 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Norsk 2 for 5-10 trinn, del 1 - Lesing, skriving og samtidslitteratur 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 5-10 trinn, del 2, Språk og litteratur 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk for utenlandske studenter, emne 2 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk for utenlandske studenter, trinn 1 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Norsk for utenlandske studenter, trinn I - III - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Northern Studies - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Northern Studies - one year programme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Norwegian Language and Society for Foreign Students - one year programme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Næringsrett 0.34 10.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Samfunnsvitenskap F
Odontologi - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Odontologi A
Odontologi (tannlege) - master (5-årig) - forskerlinje 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Odontologi A
Om kunst- og kulturformidling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Scenekunst F
Omdømmebygging og stedsutvikling 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Operasjon av skip (MAK) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning -
Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Organisasjon 0.20 10.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Organisasjon og ledelse - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Organisk kjemi og biokjemi for lærere 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Peace and Conflict Transformation - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Pedagogikk - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogikk - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogikk - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Pedagogisk ledelse og veiledning, desentralisert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) innen kommunikasjon, språk og tekst 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Ph.d. i Anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Maritim utdanning DG
Ph.d.-utdanning i arkeologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i bedriftsøkonomi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Ph.d.-utdanning i biologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i biologi NFH 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i bioteknologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag dg
Ph.d.-utdanning i dokumentasjonsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i farmasi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Farmasi DG
Ph.d.-utdanning i filosofi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i fiskerifag 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Fiskerifag DG
Ph.d.-utdanning i fysikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i geologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i helse- og omsorgsfag 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag dg
Ph.d.-utdanning i helsevitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Ph.d.-utdanning i historie 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i informatikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i kjemi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i kunsthistorie 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i litteratur og kultur 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
ph.d.-utdanning i litteraturvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i markedsfag 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
Ph.d.-utdanning i matematikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i medisin 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Ph.d.-utdanning i medisinsk biologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i molekylær- og strukturbiologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i molekylær- og strukturbiologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i odontologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Odontologi DG
Ph.d.-utdanning i organisasjon og ledelse 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Ph.d.-utdanning i pedagogikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Ph.d.-utdanning i psykologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi DG
Ph.d.-utdanning i reiseliv 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Ph.d.-utdanning i religion 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i ressursforvaltning 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag dg
Ph.d.-utdanning i ressursforvaltning - samfunnsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag DG
Ph.d.-utdanning i samfunnsplanlegging og kulturforståelse 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d.-utdanning i samfunnsøkonomi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d.-utdanning i sosialantropologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d.-utdanning i sosiologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d.-utdanning i språkvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d.-utdanning i statistikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d.-utdanning i statsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d.-utdanning i telemedisin og e-helse 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Physics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Polar politikk og forvaltning (MAK) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning E
Politikk, økonomi og filosofi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Praksisveilederutdanning 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Praktisk ledelse i sjømatnæringen 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Praktisk pedagogisk utdanning 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning -
Praktisk pedagogisk utdanning for allmennfag (deltid) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk prosjektledelse - årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Praktisk talt. Muntlige fortellinger om virksomhet, sted og produkt 0.33 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Praktisk-pedagogisk utdanning deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Prinsipper for trening, instruksjon og simulering 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Profesjonell veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten 0.33 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Program for fransk og tysk i skolen (nasjonalt distansestudium) 0.30 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Prosess- og gassteknologi, ingeniør (ordinær og y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei og 3-semester) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosessteknologi, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosessteknologi, ingeniør (nettbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosessteknologi, ingeniør (nettbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosessteknologi, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosjektledelse 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Prosjektledelse 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Prosjektledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Prosjektledelse etter- og videreutdanning 0.50 9.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Prosjektstyring 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Prosjektstyring Forsvarets Studiesenter 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Psykologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Psykologi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Psykologi - nettbasert NKI-studium 0.67 40.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi F
Psykologi - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F
Psykologi profesjonsstudium 1.00 300.00 Profesjonsstudium 100.00 Psykologi B
Public Health - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Radiografi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Radiografutdanning D
Realfagskurs 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå E
Reformasjonen 500 år - MOOC - 10 stp 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Regionalt framsyn 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Regning som grunnleggende ferdighet, (5-10) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Regnskap og revisjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Reiseliv (deltid) - master 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Reiselivs- og opplevelsesproduksjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Religioner og livssyn i S pmi - før og nå 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 13.00 Historisk-filosofiske fag D
Religioner og livssyn i S pmi - før og nå 0.33 20.00 Høyere nivå (øvrige) 13.00 Historisk-filosofiske fag D
Religionskunnskap for religionsundervisning i skolen 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Religionsvitenskap - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religionsvitenskap - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Religionsvitenskap - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Retail Management 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Retorikk og kritisk tenkning 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Rettsvitenskap - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Juridiske fag E
Risiko og risikoadferd 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Risikoanalyse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Romfysikk, sivilingeniør - master 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Rus og psykisk helse - samhandling og brukermedvirkning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Russisk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Russlandsstudier - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Russlandsstudier - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Rytmisk ensemble 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Rådgivning og veiledning for PPT, del 1 og 2 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet F
Salg og markedsføring 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Samarbeid, rådgivning og veiledning 1.00 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Samfunnsfag - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 2, desentralisert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsplanlegging etter- og videreutdanning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnssikkerhet - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet D
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø F
Samfunnsøkonomi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samisk kulturkunnskap 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Samtidskunst - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Kunstfagutdanning B
Satellite Engineering - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Satellitteknologi, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Satellitteknologi, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Satellitteknologi, ingeniør (nettbasert) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Satellitteknologi, ingeniør (y-vei) - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Sikkerhet og miljø, ingeniør - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Sikkerhet og organisering 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 24.00 Samfunnsvitenskap F
Sikkerhet på laboratoriet, felt og tokt 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet IS
Sikkerhetskultur og HMS-prosesser 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Sjøsamisk kultur og historie 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Skatterett 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Samfunnsvitenskap F
Skolebibliotek som læringsarena 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Skoleutvikling med et tilpassa opplæringsperspektiv 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 10.00 Pedagogiske fag F
Sosialantropologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosialantropologi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosialt arbeid - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Sosialt arbeid - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Sosialt arbeid (deltid) - master 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Sosialt arbeid (deltid, samlingsbasert) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Sosiologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Spansk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spesialistutdanning i kjeveortopedi 1.00 180.00 Høyere nivå (øvrige) - Odontologi IS
Spesialistutdanning i klinisk odontologi 1.00 180.00 Høyere nivå (øvrige) - Odontologi IS
Spesialistutdanning i pedodonti 0.86 180.00 Høyere nivå (øvrige) - Odontologi A
Spesialpedagogikk - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialpedagogikk 1, Finnsnes 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 90.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring - erfaringsbasert master 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk 1.00 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Språk - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Språk og litteratur - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Språk og økonomi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Språkstimulering 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Språkutvikling og språkstimulering - arbeid med språkmiljø i barnehagen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Språkvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Statistics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Statsvitenskap - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Statsvitenskap - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Stedsutvikling - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Kunstfagutdanning DG
Strategisk ledelse 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Strategisk ledelse i servicebaserte organisasjoner 0.20 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Styring, strategi og endringsledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Suppleringsemne til PED-6310, Veiledning og utvikling av lærerprofesjonalitet i en flerkulturell sammenheng 0.33 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sykepleie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie - master 0.33 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie (nettstøttet/deltidsstudium) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag IS
Tannpleie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Tannpleier D
Technology and Safety in the High North - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Teknologiske utfordninger (MAK) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning E
Telemedicine and E-health - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag C
Teologi - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Teologi - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Theoretical Linguistics - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Tourism Studies - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Trainee Energioperatører/- montører Statkraft 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Travel and Tourism Management - one year programme 0.67 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Tverrfaglig utdanning i veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Tysk - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tysk for 5-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Tysk for næringslivet, grunnleggende språklig og interkulturell kompetanse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Ulykkesgranskning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Maritim utdanning E
Universitetsstudiene på Svalbard 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Uplassert 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utdannings- og yrkesrådgivning 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Annet F
Utdanningsledelse - erfaringsbasert master 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Utdanningsledelse - erfaringsbasert master 0.25 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Utdanningspolitikk og forvaltning 0.66 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap -
Utvekslingsopphold 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Utvekslingsopphold (Alta) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet F
Veilederutdanning i kognintiv atferdsterapi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet del 1 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet, del 2 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap E
Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage - veilederemne 2 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage 1 0.33 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Veiledning for praksislærere i barnehagen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Veiledning i praksis 0.34 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Veiledningspedagogikk for sykepleiere 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Veiledningssamtalen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Veksthus for ledere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Veksthus for ledere - trinn 1. Lederutviklingsprogram for kommunene 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Veksthus for ledere. Kommunal ledelse, del 1 og 2 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Veksthus for ledere. Kommunal ledelse, del I 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Veksthus for ledere. Kommunal ledelse, del II 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Vernepleie - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Vernepleier (deltid, samlingsbasert) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Vertskap og guiding i arktisk reiseliv 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Videreutd. rusforebygging i skolen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning for førskolelærere 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Videreutdanning for lærere 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanning i akuttsykepleie 0.66 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0.40 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i anestesisykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i barnerett 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag E
Videreutdanning i barnesykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i datateknikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teknologi F
Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i intensivsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i klinisk sykepleie med valgfri fordypning i spesialemner 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i kreftsykepleie 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid) 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i kvensk 0.60 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Videreutdanning i naturfag for lærere, Astronomi 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i naturfag for lærere, Naturfag trinn 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i naturfag for lærere, Naturfag trinn 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i nordisk for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i operasjonssykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i praktisk bruk av motiverende intervju 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i radiografi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i relasjons- og nettverksarbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i rus og psykisk helse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i rus og psykisk helse med praktisk bruk av motiverende intervju 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning i smerte og smertelindring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i spesialpedagogikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Videreutdanning i statistikk for laboratoriepersonell 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 89.00 Helsefag E
Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning om vold i nære relasjoner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning samhandling i praksis 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanning samhandling i praksis 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk 1.00 100.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanningskurs - helse- og sosial 0.15 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Videreutdanningskurs - naturvitensk. fag 0.15 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Videreutdanningskurs - naturvitensk. fag 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Visual Cultural Studies - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Voksenpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Samfunnsvitenskap D
Wechslertestene i en opplæringskontekst 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Økonomi og administrasjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og administrasjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og administrasjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og administrasjon - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Økonomi og administrasjon, 3. påbygningsår - bachelor 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Økonomi og ledelse - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomisk administrativ ledelse - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F