Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Universitetet i Bergen
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Andrespråkslæring og -undervisning (fjernstudium) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Ansatt - Det juridiske fakultet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
Ansatt - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Arabisk språk og kultur 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Arbeid i geotop - feltarbeid i geofag 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Avtale Bergen arkitektskole 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i antikke studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i arabisk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Bachelorprogram i arkeologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i biologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i bærekraftig havbruk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i digital kultur 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorprogram i engelsk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i europastudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i film- og TV-produksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i filosofi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i folkehelse og helsefremmende arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Bachelorprogram i fransk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i fysikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i generell psykologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Bachelorprogram i geofysikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i geografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i geologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i geovitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i gresk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i human ernæring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ernæring F
Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i informasjonsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i informatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i informatikk: datavitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i italiensk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i japansk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i kinesisk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i kjønnsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i klassisk filologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i kognitiv vitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i kulturvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i kunst 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Visuell kunst IS
Bachelorprogram i kunsthistorie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i latin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i litteraturvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i matematikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i matematiske fag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Bachelorprogram i medievitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i miljø- og ressursfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i molekylærbiologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i musikkvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i nanoteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Bachelorprogram i nordisk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i norrøn filologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i norsk som andrespråk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i nye medier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i pedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i politisk økonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i religionsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i retorikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i romdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Designutdanning IS
Bachelorprogram i russisk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i sammenliknende politikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i sosialantropologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i sosiologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i spesialpedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelorprogram i språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i språkvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i statistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorprogram i tannpleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Tannpleier D
Bachelorprogram i teatervitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i TV-produksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Bachelorprogram i tysk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorprogram i utviklingsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Bachelorprogram i visuell kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Designutdanning IS
Bergen Summer Research School 1.00 10.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Business and Human Rights 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Demokratiassistanse og demokratisering 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Design Thinking: Strategic Design for innovation 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Designutdanning D
Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for manuellterapeuter (videreutdanning) 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag C
Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemidler 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Diverse UA-emner, lavere grad 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Dr.philos. HF. fak. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Dr.philos. JU. fak. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag DG
Dr.philos. Med.fak. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Dr.philos. MN. fak. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Dr.philos. SV. fak. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Dr.philos. v/Psyk.fak. 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi DG
Erfaring, kunnskap og profesjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Erfaringsbasert master i demokratibygging 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 50.00 Samfunnsvitenskap D
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Helsefag D
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Examen philosophicum 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Felles masterprogram i programutvikling 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Felles nordisk masterprogram i marine økosystemer og klima 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Femårig masterprogram i rettsvitenskap 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Juridiske fag E
Fleirkulturell forståing og kommunikasjon 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Fordypning i latinamerikansk litteratur 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Fordypning i spansk språk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder 0.50 40.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi E
Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet 1.00 120.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Forskningsetikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 60.00 Historisk-filosofiske fag -
Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Fremmedspråksdidaktikk i fransk, spansk eller tysk 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
GeoGebra for lærere i ungdomsskolen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
GeoGebra for lærere i videregående skole 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Georessurser og miljø - vurdering i geofag 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Gjestestudenter på doktorgradsnivå 1.00 15.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Gjestestudenter på doktorgradsnivå 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi DG
Gjestestudenter på doktorgradsnivå 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Gjestestudenter på mastergradsnivå 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Gjestestudenter på mastergradsnivå 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Grunnemne i tysk språk I 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Grunnemne i tysk språk II 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Helseledelse 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Helseøkonomi 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Hospitant i psykologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F
Injeksjonskurs for manuellterapeuter 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag C
Innføring i juridiske emner 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
Innføring i kinesisk språk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Innføring i kognitiv adferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi E
Integrert adjunktutdanning i matematikk og naturfag 1.00 240.00 Bachelor, 4-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Integrert masterprogram i aktuarfag 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Integrert masterprogram i farmasi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Farmasi B
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Integrert masterprogram i logopedi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Helsefag -
Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Teknologi D
Integrert masterprogram i musikkterapi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Integrert masterprogram i odontologi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Odontologi A
Internasjonale studenter - Det humanistiske fakultet 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Internasjonale studenter - Det juridiske fakultet 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag F
Internasjonale studenter - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Internasjonale studenter - Det medisinske fakultet 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Medisin F
Internasjonale studenter - Det psykologiske fakultet 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi F
Internasjonale studenter - Fakultet for kunst, musikk og design 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Internasjonale studenter - Senter for internasjonal helse 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Internationale studenter - Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Introduction to Integrated Development Planning with the Threshold 21 Model Framework 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap -
Introduksjon til etikk for helsearbeidere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 60.00 Historisk-filosofiske fag -
Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap C
Jorda i forandring - læringsteori benyttet på geofagundervisning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Kinesisk språk 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag C
Korrupsjonsgranskning 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Kriminalomsorg som læringsarena 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Psykologi F
Kultur og samfunn i Latin-Amerika (fjernundervisning) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Kultur og samfunn i Spania, med vekt på muntlig kompetanse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Kurs i Menneskerettighetsobservasjon 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utd utenfor EU/EØS-området 1.00 90.00 Høyere nivå (øvrige) - Odontologi A
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Latinamerikansk historie (fjernundervisning) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Latinamerikansk litteratur (fjernundervisning) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Lavere grad 1.00 180.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning med master i nordisk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Litteratur etter 1900 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Master of Philosophy in Health Promotion 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master s programme in Oral Sciences 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Odontologi C
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i anvendt og beregningsorientert matematikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i arabisk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i arkeologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i Avansert spektroskopi (Erasmus mundus) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i barnevern 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i biologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i biomedisin 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag C
Masterprogram i datalingvistikk og språkteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag C
Masterprogram i design 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Designutdanning IS
Masterprogram i digital kultur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag C
Masterprogram i energi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i engelsk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i ernæring - Human ernæring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Ernæring D
Masterprogram i filosofi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i fransk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i fysikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i geografi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i geovitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i Global Development Theory and Practice 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utvikling og miljø D
Masterprogram i global helse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i gresk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i havbruksbiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i havteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i helsefag - Fysioterapivitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i helsefag - Genetisk veiledning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i helsefag - Logopedi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i helsefag - Sykepleievitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i helsefremmende arbeid og helsepsykologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i helsevitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i historie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i informasjonsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i informatikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i internasjonal helse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterprogram i italiensk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i kjemi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i klinisk ernæring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Ernæring C
Masterprogram i kulturvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i kunst 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Visuell kunst IS
Masterprogram i kunsthistorie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i kuratorpraksis 0.75 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Visuell kunst IS
Masterprogram i latin 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i lingvistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag C
Masterprogram i læring og undervisning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterprogram i manusutvikling for serier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i marinbiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i matematikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i medievitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i meteorologi og oseanografi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i molekylærbiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i nanovitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i nordisk språk og litteratur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i norrøn filologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i pedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterprogram i petroleumsteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i prosessteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i psykologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Masterprogram i region og regionalisering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i religionsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i russisk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i samfunnsøkonomi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i sammenliknende politikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i sosialantropologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i sosiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i spansk språk og latinamerikastudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i statistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterprogram i Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap C
Masterprogram i teatervitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i tysk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterprogram i undersøkende journalistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Masterprogram The Religious Roots of Europe 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master's Programme in Anthropology of Development 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master's Programme in Development Geography 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master's programme in Geoscience of Basins and Lithosphere 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master's Programme in Public Administration 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (Erasmus mundus) 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (Erasmus mundus) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikk for lærere i ungdomsskole og videregående skole - Matematikk 2 - del 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for lærere i ungdomsskole og videregående skole - Matematikk 2 - del 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk i nyere tid og utvalgt emner med digitale hjelpemidler 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Medisinstudiet 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Mentorutdanning - Veiledning av nye lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Moderne språk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Natural Resources Management 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Naturfag i skolen 1 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag i skolen 2 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag i skolen 3 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag i skolen 4 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturkatastrofer - argumentasjon og rollespill i geofag 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Nettkurs i norsk (bokmål) for innvandrere, trinn 3 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 70.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk: Den eldre litteraturen (Fjernord) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordisk: Språkhistorie og talemål (Fjernord) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 1, modul B. Nordisk språk 1: Moderne språk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Norsk for utenlandske studenter 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Observasjon av valg og brudd på menneskerettigheter 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Occupational Health in Developing Countries 0.10 3.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Operativ psykologi 1 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi E
Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Organisasjonspsykologi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi F
Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Terrorisme og terrorbekjempelse 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap D
Organisering, endring og læring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
PhD - Det humanistiske fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
PhD - Det Juridiske fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag DG
PhD - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
PhD - Det medisinske fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
PhD - Det odontologiske fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Odontologi DG
PhD - Det psykologiske fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi DG
PhD - Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Planlegging og samfunn 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Planrett 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
Poststudierett - Det juridiske fakultet 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag E
Poststudierett PS-fag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi -
Praktisk pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning IS
Praktisk-Pedagogisk Utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-Pedagogisk Utdanning - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning B
Privatist PS-fag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi F
Privatist PS-fag - Folkeuniversitetet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi F
Profesjonsstudiet i psykologi 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Psykologi B
Profesjonsstudium i fiskehelse 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Radiologi for manuellterapeuter (videreutdanning) 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag C
Risikoanalyse - metoder og anvendelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 10.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Risikobasert HMS-styring 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 10.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Skolekorpsledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Utøvende musikkutdanning F
Skoleledelse 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Sorgutdanning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi D
Spansk 1: Språklæring, spansk språk og kommunikasjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Spansk innføringskurs 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Spansk språk og oversettelse (fjernundervisning) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Historisk-filosofiske fag F
Spesialistutdanning i odontologi 1.00 180.00 Høyere nivå (øvrige) 35.00 Odontologi IS
Språkpakke for Høgskolene i UH-nett Vest 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Visuell kunst DG
Særskilt valgemne jus 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag F
Teknologisk produksjonsledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Toårig masterprogram i rettsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Juridiske fag D
Tyskspråklig kultur 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Tyskspråklig litteratur 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Universitetspedagogikk 1.00 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Uplassert 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Veiledning som profesjonell utvikling for lærere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videreutdanning for musikkterapeuter i eldreomsorg 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1. 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 2. 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Virksomhet, profesjon, samfunn 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Vitenskapelig publisering for museumsansatte 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Å forske i og på museum 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Årskurs HF 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årskurs KMD 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i engelsk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i filosofi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i fransk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i geografi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i historie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i informasjonsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i kunsthistorie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i medievitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i naturvitenskapelige fag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i nordisk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i norsk som andrespråk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i pedagogikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Årsstudium i psykologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F
Årsstudium i religionsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i samfunnsøkonomi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i sammenliknende politikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i sosialantropologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i sosiologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudier 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i tysk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i utøving eller komposisjon for utenlandske studenter 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning B
Årsstudium, Det medisinske fakultet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag F
Årsstudium, samfunnsvitskaplege fag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F