Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Universitetet i Oslo
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Allmenn litteraturvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Allmenn litteraturvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Antikkens kultur 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Anvendt matematikk og mekanikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Arkeologi og konservering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Arkeologi og konservering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Arkeologi, kunsthistorie og konservering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Arkeologi, kunsthistorie og konservering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Asia- og Midtøsten-studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Asia- og Midtøsten-studier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Astronomi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Avansert geriatrisk sykepleie 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Biodiversitet og systematikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Biologi videreutdanning, eksternt finansiert 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Biovitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Cand.theol.-studiet 1.00 180.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi D
Cand.theol.-studiet (6-årig løp) 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Teologi D
career:Asia 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Comparative and International Education 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Den internasjonale sommerskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Den internasjonale sommerskolen, masteremner 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Development Geography 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Development, Environment and Cultural Change 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Dr.philos. ved Det humanistiske fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Dr.philos. ved Det juridiske fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag DG
Dr.philos. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Dr.philos. ved Det medisinske fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Dr.philos. ved Det odontologiske fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Odontologi DG
Dr.philos. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Dr.philos. ved Det teologiske fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Teologi DG
Dr.philos. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Education Policies for Global Development 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Eksternfinansierte emner ved Det humanistiske fakultet, masternivå 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Elektronikk og datateknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Elektronikk og datateknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Elektronikk, informatikk og teknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Engelsk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Environmental and Development Economics 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ernæring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Ernæring C
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Ettårig praktisk-teologisk utdanning 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi D
Europastudier (EU) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
European Joint Doctorate Programme in Law and Development 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag DG
European Master in Health Economics and Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Europeisk kultur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Europeiske og amerikanske litteraturstudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Europeiske og amerikanske områdestudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Europeiske og amerikanske studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Europeiske språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Europeiske språk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Europeiske språk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Examen philosophicum 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits - - Høyere nivå (øvrige) - Medisin A
Farmasi, 5-årig studium 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Farmasi B
Farmasøytisk videre- og etterutdanning 0.30 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Farmasi B
Filosofi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Filosofi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Filosofi og idéhistorie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Flerkulturell pedagogikk - etter- og videreutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Forskerkurs ved Det humanistiske fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Forskerkurs ved Det juridiske fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag DG
Forskerkurs ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Forskerkurs ved Det medisinske fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin dg
Forskerkurs ved Det odontologiske fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Odontologi dg
Forskerkurs ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Forskerkurs ved Det teologiske fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Teologi dg
Forskerkurs ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 0.33 10.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Forskerlinjen i medisinstudiet 0.67 120.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Forskerlinjen i odontologistudiet 0.67 120.00 Profesjonsstudium 100.00 Odontologi A
Forvaltningsinformatikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Juridiske fag D
Fransk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 25.00 Historisk-filosofiske fag F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Fritt sammensatt bachelorgrad i kultur-og samfunnsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Fritt sammensatt bachelorgrad i realfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fritt sammensatt bachelorgrad i realfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fysikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Fysikk og astronomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fysikk videreutdanning, eksternt finansiert 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Fysikk, astronomi og meteorologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Gender Studies 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Geofag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Geofag: geologi, geofysikk og geografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geofysikk og klima 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geologi og geografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Gr nderskolen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Grunnemner i farmasi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Farmasi B
Health Economics, Policy and Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Helseadministrasjon 1.00 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Helseledelse og helseøkonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Higher Education 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Historie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Hospitanter på cand.psychol.-studiet 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi B
Human Geography 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Humanistiske emner lavere grad 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Høyeregradsemner ved Det teologiske fakultet 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi D
Høyeregradskurs ved TIK 0.67 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Ibsen Studies 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Idéhistorie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Idéhistorie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Informatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: design, bruk, interaksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: design, bruk, interaksjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Informatikk: digital økonomi og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Informatikk: programmering og nettverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: programmering og nettverk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Informatikk: programmering og systemarkitektur 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: robotikk og intelligente systemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: språk og kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: språk og kommunikasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Informatikk: språkteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Information and Communication Technology Law 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Juridiske fag D
Innovasjon og entreprenørskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Innreisende utvekslingsstudenter HF 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Innreisende utvekslingsstudenter Jur.fak. 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag F
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå HF 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Jur.fak. 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag E
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå Med.fak. 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå MN 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå SV 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå TF 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi D
Innreisende utvekslingsstudenter masternivå UV 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Innreisende utvekslingsstudenter Med.fak. 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Innreisende utvekslingsstudenter medisinstudiet 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Medisin A
Innreisende utvekslingsstudenter MN 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Innreisende utvekslingsstudenter SV 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Innreisende utvekslingsstudenter TF 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F
Innreisende utvekslingsstudenter UV 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Interdisiplinær helseforskning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Internasjonale studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Community Health 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
IT og ledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Italiensk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Journalistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Journalistikk 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Juridiske emner lavere grad 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag F
Juridiske valgemner masternivå 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag D
Kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kjemi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Kjemi og biokjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kjemi videreutdanning, eksternt finansiert 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Klassiske språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Klassiske språk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Klinisk ernæring 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Ernæring D
Klinisk farmasi 0.60 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Farmasi B
Klinisk hospitering for utvekslingsstudenter 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Medisin A
Kriminologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Kriminologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Juridiske fag D
Kristendom 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Teologi F
Kristendom, kultur og læring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Kristendomsstudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Kultur og kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Kulturhistorie og museologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunsthistorie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunsthistorie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Laveregradsemner i helseledelse og helseøkonomi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Laveregradsemner i kriminologi og rettssosiologi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag F
Laveregradsemner ved Senter for utvikling og miljø 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utvikling og miljø F
Lektor- og adjunktprogrammet 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning E
Lektorprogrammet 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorprogrammet 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lesing og skriving i skolen 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Linguistics and its Applications for a Multilingual Society 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Lingvistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Lingvistikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - påbygningsenhet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Maritime Law 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Juridiske fag D
Masteremner i ernæring 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Ernæring D
Masteremner i helsefagvitenskap 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Masteremner i helseledelse og helseøkonomi 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Masteremner i informatikk, eksternt finansiert 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masteremner i internasjonal helse 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Masteremner i kriminologi og rettssosiologi 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag D
Masteremner i pedagogikk 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Masteremner i sykepleievitenskap 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Masteremner ved HF 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masteremner ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Masteremner ved Institutt for spesialpedagogikk 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Masteremner ved Norsk senter for menneskerettigheter 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag D
Masteremner ved Senter for utvikling og miljø 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Utvikling og miljø D
Matematikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Matematikk med informatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk og økonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk videreutdanning, eksternt finansiert 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk, informatikk og teknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Materialer, energi og nanoteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Materialer, energi og nanoteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Medievitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medievitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Medievitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Medisin 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Medisin A
Modellering og dataanalyse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Modern International and Transnational History 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Molekylær biovitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Molekylærbiologi og biologisk kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Museologi og kulturarvstudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikkvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Musikkvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Nettverks- og systemadministrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordiske studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nordiske studier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk for akademikere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Norsk for internasjonale studenter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk som andrespråk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
North Sea Energy Law 0.75 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Juridiske fag D
Odontologi 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Odontologi A
Offentlig administrasjon og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Organisasjon, ledelse og arbeid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Peace and Conflict Studies 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Pedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Pedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogiske emner lavere grad 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Ph.d. ved Det humanistiske fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d. ved Det juridiske fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Juridiske fag dg
Ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Ph.d. ved Det medisinske fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Medisin DG
Ph.d. ved Det odontologiske fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Odontologi DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fagområde psykologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Linje samfunnsgeografi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Linje samfunnsøkonomi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Linje sosialantropologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Linje sosiologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Linje statsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Linje teknologi, innovasjon og kultur 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Ph.d. ved Det teologiske fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teologi DG
Ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Portugisisk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Praktisk teologi 0.33 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Teologi D
Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning C
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.67 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig studium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Profesjonsetikk og diakoni 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Profesjonsstudiet i psykologi 1.00 300.00 Profesjonsstudium 100.00 Psykologi B
Profesjonsstudiet i psykologi 1.00 360.00 Profesjonsstudium 100.00 Psykologi B
Psykologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F
Psykologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Psykologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Psykologi videreutdanning, eksternt finansiert 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi B
Psykologiske masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi D
Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer 0.67 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Helsefag D
Public International Law 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Juridiske fag D
Realfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Realfag lavere grad 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Realfaglige masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Religion and Diversity: Conflict and Coexistence 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi C
Religion og samfunn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Religion og samfunn 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Religionshistorie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religionshistorie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Religionshistorie og kulturhistorie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Religious Roots of Europe 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teologi D
Rettssosiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Juridiske fag D
Rettsvitenskap (jus) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Juridiske fag E
Rettsvitenskap (jus), 3., 4. og 5. avdeling 1.00 180.00 Master, 5-årig 100.00 Juridiske fag E
Rettsvitenskap (jus), masteroppgave 1.00 60.00 Master, 5-årig 100.00 Juridiske fag D
Russisk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Samarbeidsstudenter, masternivå, HF 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Samfunnsgeografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsgeografi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsgeografiske masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsvitenskapelige emner lavere grad 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsvitenskapelige masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsøkonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsøkonomi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsøkonomisk analyse 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap E
Samfunnsøkonomiske masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Scandinavian Urban Studies Term 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Society, Science and Technology in Europe 1.00 90.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosialantropologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosialantropologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosialantropologiske masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosialt entreprenørskap 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Sosiologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sosiologiske masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Spansk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Special Needs Education 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialistutdanning i odontologi (3-årig) 1.00 180.00 Høyere nivå (øvrige) - Odontologi IS
Spesialistutdanning i odontologi (5-årig) 1.00 300.00 Høyere nivå (øvrige) - Odontologi IS
Spesialpedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialpedagogikk (deltid) 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Spesialpedagogikk, deltidsstudium i Sandane 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Språkkurs for juridiske studenter 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Juridiske fag E
Statsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Statsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Statsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Statsvitenskap videreutdanning, masternivå, eksternt finansiert 0.67 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Statsvitenskapelige masteremner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Sykepleievitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Sykepleievitenskap (deltid) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Tannpleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Tannpleier D
Teknologi, innovasjon og kunnskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Teologi og kristendom 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teologi F
Teologi/kristendomskunnskap lavere grad 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F
The Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi -
The Theory and Practice of Human Rights 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Juridiske fag D
Tverrfaglige kjønnsstudier 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tverrfaglige kjønnsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tysk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
UPLASSERT 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utdanningsledelse 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Pedagogiske fag D
Utdanningsledelse trinn 1 (betalingskurs) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Utviklingsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Veiledning for lærere, høyere nivå 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Videregående farmasiemner 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Farmasi B
Videreutdanning for lærere, oppdrag 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning i geofag for lærere, oppdrag 0.25 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Videreutdanning i helse og samfunn, høyere nivå, eksternt finansiert 0.17 5.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i spesialpedagogikk, høyere nivå, eksternt finansiert 0.33 20.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Videreutdanning ved ILS, høyere nivå, eksternt finansiert 0.25 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Videreutdanningsemner, høyere nivå 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teologi D
Videreutdanningsemner, høyere nivå, eksternt finansiert 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Teologi D
Videreutdanningsemner, lavere nivå 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teologi F
Videreutdanningsemner, lavere nivå, eksternt finansiert 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teologi F
Viking and Medieval Norse Studies 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Viking and Medieval Studies 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D