Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskolen i Lillehammer
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Acting for the camera 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag A
Acting for the camera 1.00 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag A
Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Assistentkompetanse i barnehagen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Audiovisuelle medier 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Audiovisuelle medier - kursdeltakere 1.00 - Forskerutdanning - Historisk-filosofiske fag DG
Bachelor i barnevern 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelor i dokumentarfilmproduksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap A
Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i flerkameraproduksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap A
Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i internasjonale studier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i internasjonale studier med historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i kulturprosjektledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i organisasjon og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i pedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelor i pedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig - Pedagogiske fag F
Bachelor i pedagogikk, deltid 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelor i produksjons- og prosjektledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap A
Bachelor i psykologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Bachelor i reiselivsledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i rettsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Juridiske fag F
Bachelor i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i Sport Management 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i TV-ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap A
Bachelor i TV-regi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap A
Bachelor i TV-teknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap A
Bachelor i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Barnevern i et minoritetsperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Barnevern i et minoritetsperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Barnevernfaglig utredningsarbeid 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Behandling av rusmiddelmisbrukere i fellesskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Bærekraftig samfunn 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
DEN NORSKE FILMSKOLEN - KLIPPELINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - Digital Virtual Design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - FILMSCENOGRAFILINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - FOTOLINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - Kreativ dokumentaregi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - LYDLINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - MANUSLINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - PRODUSENTLINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
DEN NORSKE FILMSKOLEN - REGILINJEN 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
Digital sikkerhetskultur 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Dokumentarfilmhistorie 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner 0.50 - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Enkeltemner 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Filmmusikk-komposisjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Utøvende musikkutdanning B
Forebyggende arbeid, med barn, unge og deres familier 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Fotososiologi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Generell pedagogikk, årsstudium deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Gruppeprosesser 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Helse og omsorg i plan 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Helsefremmende ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Helsefremmende prosessveiledning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Helserett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor -kurs 1.00 - Forskerutdanning - Samfunnsvitenskap DG
Innovasjon og samarbeid i kommunesektoren 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Internasjonal filmhistorie 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Internasjonal politisk økonomi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Karriereveiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Karriereveiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Karriereveiledning del 2 - fordypning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 48.00 Pedagogiske fag F
Karriereveiledning på nett 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Ledelse - myndiggjøring og prosjekt 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Ledelse av prosesser (LAP) - Del 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Ledelse av prosesser (LAP) - Del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Læringsledelse og vurdering 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Læringsmiljø og gruppeledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Lønns- og personalarbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Lønnsarbeid 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Master i karriereveiledning - bredde 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Pedagogiske fag D
Master i karriereveiledning - dybde 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i psykososialt arbeid med barn og unge 2. år 0.50 60.00 Master, 1-1,5-årig 100.00 Helsefag D
Master i sosial- og velferdsfag 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i audiovisuell fortelling 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Historisk-filosofiske fag A
Master i film- og fjernsyn 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i fjernsynsproduksjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag A
Master i innovasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i miljøpsykologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Psykologi D
Master i moderne forvaltning (MPA), breddemaster 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i moderne forvaltning (MPA), dybdemaster 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i pedagogikk 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i spesialpedagogikk 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i treningsfysiologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master in Special Education - Practical Skills transformative learning 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Pedagogiske fag D
Matematikk del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Myndiggjørende ledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Nasjonal innovasjonsskole i kommunesektoren 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Nasjonal Paramedic utdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Nasjonal Paramedic utdanning - Stavanger 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Norsk filmhistorie 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk kommunesektor og EU/EØS 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
NY GIV - Lese- og skriveopplæring 0.50 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
NY GIV - Regning 0.50 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Ny GIV instruktørutdanning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Partnerskap og flernivåstyring 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap D
Pedagogisk kompetanseutvikling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Personalarbeid 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Personalarbeid påbyggning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Personalutvikling og ledelse del 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Personalutvikling og ledelse, del 1 NKSF 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Personalutvikling og ledelse, del 2 NKSF 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Personvern - en grunnopplæring i personvernregelverk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
PHD-kurs innen barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling 1.00 - Forskerutdanning - Samfunnsvitenskap DG
Politikk, planlegging og partnerskap 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
PP-klinisk viderutdanning 0.37 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spillavhengighet og problemskapende dataspilling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Studentveiledning i praksis 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
The Artist as (Film School) Teacher 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Utvekslingsstudenter 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Veksthus for ledere i kommunal sektor, del I 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Verdibasert prosjektledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Vernepleieutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Videreutdanning i barnehagepedagogikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning i barnevern 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i rådgivning - del 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Videreutdanning i rådgivning - del 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Økonomisk rådgivning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i idrett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Årsstudium i internasjonale studier med historie 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i kulturprosjektledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i pedagogikk 0.75 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Årsstudium i pedagogikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Årsstudium i psykologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Psykologi F
Årsstudium i reiseliv og turisme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i økonomi og administrasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F