Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskolen i Hedmark
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Aksjonsforskning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Allmennlærerutdanning, 4-årig 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, 4-årig 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, 4-årig 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, 4-årig, med musikk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning D
Allmennlærerutdanning, 4-årig, nettbasert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Andrespråkspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Anvendt gruppeterapi for pasienter/klienter i ulike helse- og sos.inst 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Arbeidsrett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet E
Bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor - Barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - Barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - Faglærerutdanning for tospråklige 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelor - Faglærerutdanning i musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Bachelor - faglærerutdanning i musikk, 2. studieår 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Bachelor - Førskolelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning for tospråklige 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning for tospråklige 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning, Arbeidsplassrelatert - deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i skogbruk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Bachelor i agronomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Landbruksutdanning E
Bachelor i animasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Bachelor i animasjon og digital kunst 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Bachelor i beredskap og krisehåndtering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i bioteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i digital medieproduksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Bachelor i eiendomsmegling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i folkehelse - 2. året 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Bachelor i folkehelsearbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Bachelor i globalisering og utvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i idrett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen , 2. år 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i landbruksteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Landbruksutdanning E
Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i naturveiledning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i opplevelsesproduksjon og interaktive medier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Bachelor i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i regnskapsførerfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i serviceledelse og markedsføring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i serviceledelse og markedsføring, Y-vei-opptak 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i spillteknologi og simulering 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Bachelor i språk- og kulturfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i tannpleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Tannpleier D
Bachelor i utmarksforvaltning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utvikling og miljø E
Bachelor i virtuell kunst og design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Bachelor i økologisk landbruk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Landbruksutdanning E
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor in Music Business - Management 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor in Music Business - Production 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Barnehagejuss - styring og forvaltning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Barneveileder i skolefritidsordningen 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Bedriftsprogrammet enkeltemner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Brukerinvolvering i forsknings- og utviklingsarbeid 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Challenges of Contemporary Society 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Courses in PhD in Applied Ecology 1.00 7.50 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag DG
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Dokumentasjon av helsehjelp 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Dugnads- og arrangementsledelse 0.08 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Ecology and Conservation 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Education for Diversity and Sustainable living 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Emnegruppe i markedsføring og internasjonalisering for internasjonale studenter 1.00 72.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Emner i jordbruk, skogbruk og utmark 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utvikling og miljø E
Engelsk 1 for 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 for 8.-13. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2 for 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2 for 8.-13. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk fordypning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemne Master i offentlig ledelse og styring - MPA (erfaringsbasert) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Enkeltemner anvendt økologi (master) 0.30 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Enkeltemner høyere grad 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Enkeltemner i Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Enkeltemner juridiske fag 0.40 25.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Enkeltemner lavere grad 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner master i digital kommunikasjon og kultur 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Enkeltemner master i kultur- og språkfagenes didaktikk 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Enkeltemner master i tilpasset opplæring 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Enkeltemner organisasjon og ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Enkeltemner økonomi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner økonomiske fag 0.83 25.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Ernæring og kostholdsveiledning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Ernæring E
Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Evaluering i velferdsarbeid og som integrert del i aksjonsforskning 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Examen Philosophicum 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Fadderarbeid og internasjonalisering 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Fadderarbeid og internasjonalisering 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Fadderarbeid og internasjonalisering 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Fadderarbeid og internasjonalisering 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Faglærerutdanning i kroppsøving - 2. året 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode 0.13 4.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene - - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Fysisk aktivitet og helse 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Get started with Norwegian - Introductory Course in Norwegian 0.07 2.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Grunnleggende helsepedagogikk 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, studiested Kongsvinger 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 samlingsbasert 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grønt entreprenørskap 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning F
Helsesøsterutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Hest og hestehold 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Høgskolepedagogikk 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Høgskolepedagogikk 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Håndteringer av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innovasjon i offentlig sektor 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Instruktøropplæring for lærebedrifter 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Internasjonale konflikter, folkerett og tverrkulturell kommunikasjon 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap F
International Semester in Physical Education 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Introduksjon til vitenskapelig metode 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kropp og helse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Kultur- og organisasjonsbygging 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kunnskapsledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Kunnskapsledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Kunnskapsledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kvalitative forskningsmetoder 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kvalitative forskningsmetoder 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Landbruksregnskap 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Lederutdanning 0.25 22.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Lederutdanning helse og omsorg - Kompetanseløftet 2015 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Lektorutdanning i engelsk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i norsk 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i språkfag 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Leseopplæring 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Lesing på 5. - 10. trinn 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Master i anvendt økologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i bærekraftig landbruk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i digital kommunikasjon og kultur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i digital kommunikasjon og kultur 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i folkehelsevitenskap og helsefremming 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i kroppsøving og idrett 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Idrettsutdanning D
Master i kultur- og språkfagenes didaktikk 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i kultur- og språkfagenes didaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i kultur- og språkfagenes didaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i offentlig ledelse og styring, dybdemaster 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i offentlig ledelse og styring, erfaringsbasert 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i psykisk helsearbeid 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i psykisk helsearbeid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i realfagenes didaktikk 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i realfagenes didaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i tilpasset opplæring 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i tilpasset opplæring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i utdanningsledelse 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master Psykisk helsearbeid - 2. året 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Masteremner 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Master's Degree in Applied and Commercial Biotechnology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Mat i kulturperspektiv 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Ernæring F
Mat og helse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Matematikk 2 for 5. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk, uteskole og digital kompetanse, fra barnehage til 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matpedagogikk og læreplananalyse 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Military English 1 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Modul 1 i Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Modulkurs innen jordbruksfag 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Landbruksutdanning E
Motiverende Intervju 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Motiverende Intervju 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Musikk - ensembleledelse 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Naturen og gården som arena for helsefremmende, pedagogisk og sosialt arbeid 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Naturfag 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 2 for 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag: Fysikk 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag: Fysiske fenomener - astronomi og geofag - teknologi og design 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturoppsyn 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturoppsyn 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Nordic Forestry and Wildlife Management 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utvikling og miljø E
Nordic Outdoor Program - Winter sports and outdoor life in winter 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Nordic Outdoor Program - Winter sports and outdoor life in winter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning -
Norsk 1 for 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 1 for 8.-13. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 for 8.-13. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk fordypning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
One-year Add-on Programme in Biotechnology 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Pedagogisk veiledning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Personlig Trener 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Personlig Trener 1, nett- og samlingsbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Personlig Trener 1, nett- og samlingsbasert 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Personlig Trener 2: Fordypning innen helse og rehabilitering 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
PhD in Applied Ecology 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag dg
Practice in Applied Ecology 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Praksisveiledning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Praktisk-pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdannning 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Prosjektledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
PT1: Personlig trener basis 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
PT2: Kosthold og coaching 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Påbygging i regnskap og revisjon 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Påbygging i økonomi og administrasjon 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Pårørendearbeid innen lindrende omsorg 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Rett medisin i kommunehelsetjenesten 0.10 3.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Revisjon 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Risiko, sårbarhet og beredskap 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsfag 1 for 1.-7- trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Samhandling, kriser og konflikthåndtering for ledere i helse- og omsorgstjenesten 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Serviceledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Skatterett til revisoreksamen 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Somali 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sommeridretter 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Sosialpedagogikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Sosialpedagogikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Språkstimulering og litteraturformidling 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Sykepleierutdanning - Tynset - 3-årig 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Teamledelse og coachende lederskap 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Tilpasning til veilederutdanning 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Trener 2 0.08 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Trener 2 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Trenerutdanning i Fitness 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Tropisk økologi og naturforvaltning 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Tverrfaglig videreutd. i psykososialt arbeid rettet mot barn og unge 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i behandling,rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Uplassert ift. studieprogram 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utredning av lese- og skrivevansker 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Utvidet veiledningskompetanse 0.34 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veilederutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veiledning 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning av nyutdannede lærere 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Verdiforankring 0.50 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling 0.09 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning for ledere i PP-tjenesten 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Videreutdanning i ammeveiledning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i ammeveiledning 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i anestesisykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i anvendt gruppepsykoterapi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Helsefag E
Videreutdanning i demensomsorg 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i diabetessykepleie 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i engelsk, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i engelsk, 5. - 10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid - med vekt på forebyggende, behandlende, helsefremmende tiltak 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i helhetlig oppfølging - fra kriser og traumer til mestring og muligheter 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i helseveiledning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i intensivsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i klasseledelse 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Videreutdanning i kreftsykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kroppsøving, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Videreutdanning i kroppsøving, 5.-10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Videreutdanning i lungesykdommer 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i matematikk 1, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i matematikk 2, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i matematikk, 5. - 10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i musikk 1, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i naturfag 1, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i naturfag, 5. - 10. trinn 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i naturfag, 5. - 10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i norsk 1, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i norsk 2, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i norsk, 5. - 10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i operasjonssykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk stress og krisebearbeidelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i religionspsykologi i et helseperspektiv 0.16 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i RLE 1, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i RLE 1, 5. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i RLE 2, 5. - 10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Videreutdanning i RLE, 5. - 10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i samfunnsfag 1, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Videreutdanning i samfunnsfag, 5. - 10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Videreutdanning i spill, animasjon og læring, 1. - 7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Videreutdanning spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Viderutdanning i praksisveiledning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Vintersport og frikjøring 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Virtual and Augmented Reality 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Vitenskapsteori og forskningsmetode 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Økonomi- og ledelsesfag 0.40 12.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomistyring og kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Årsstudium - Lederutdanning innen helse og omsorgstjenesten 0.25 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning -
Årsstudium Fitness 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Idrettsutdanning E
Årsstudium i agronomi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Landbruksutdanning E
Årsstudium i aktivitetsskolepedagogikk 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Årsstudium i bedriftsøkonomi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i bedriftsøkonomi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i bedriftsøkonomi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i bedriftsøkonomi - Studiesenteret 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i digital kommunikasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i engelsk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i friluftsliv 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Årsstudium i idrett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Idrettsutdanning E
Årsstudium i idrett 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utvikling og miljø E
Årsstudium i krisehåndtering 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i kunst og håndverk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Årsstudium i landbruksteknikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Landbruksutdanning E
Årsstudium i mat, ernæring og helse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag F
Årsstudium i musikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Årsstudium i naturmangfold 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i norsk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i norsk 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i organisasjon og ledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i organisasjon og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid Rena 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i religion, livssyn og etikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i samfunnsfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i samfunnsfag 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i Sikkerhetsledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i skogbruk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Årsstudium i sosialpedagogikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Årsstudium i vilt- og fiskeforvaltning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i økologisk landbruk 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Landbruksutdanning E
Årsstudium Personlig Trener 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Idrettsutdanning E