Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskolen i Sørøst-Norge
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
1-årig forfatterstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Administrasjon og ledelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Aktiv omsorg 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Aktiv omsorg, betalingskurs 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Akvatisk økologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning med særskilt vekt på det flerkulturelle perspektivet 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, Porsgrunn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, nettbasert 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning, Notodden 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Alpine Ecology and Environmental Management, autumn semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Alpine Ecology and Environmental Management, one-year programme 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Alpine Ecology and Environmental Management, spring semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Alternativ og supplerende kommunikasjon - modul 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Alternativ og supplerende kommunikasjon, modul 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Arbeidsrett 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor - barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - barnehagelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning, fagorganisert breddemodell 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - Førskolelærerutdanning, tverrfaglig og temabasert modell 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - selvkomponert studieløp 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor - selvkomponert studieløp 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn -
Bachelor grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn -
Bachelor i dynamisk webdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i forretningsjus og økonomi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i forurensning og miljø 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i idrett, ernæring og helse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Bachelor i ingeniørfag, data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, datateknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, elektro 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, elektronikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, maritim elektro automasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, mikro- og nanosystemteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, produktdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, tresemester Kongsberg (sommerkurs) 0.15 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Bachelor i ingeniørfag, tresemester Porsgrunn (sommerkurs) 0.15 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå F
Bachelor i ingeniørfag, tresemesterordning (sommerkurs) Vestfold 0.15 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Bachelor i IT og informasjonssystemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i IT og informasjonssystemer (Ringerike) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i IT og Informasjonssystemer (Vestfold) 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i jus 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i jus og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i lysdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i marinteknisk drift 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i markedsføring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i markedsføringsledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i natur og miljø 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i natur, miljø og friluftsliv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i nautikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i optometri 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag E
Bachelor i radiografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Radiografutdanning D
Bachelor i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i reiselivsledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor 0.40 180.00 Bachelor, 3-årig - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i skipsfart og logistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i sosiologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i språkfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i statsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i visuell kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Designutdanning D
Bachelor i økologi og naturforvaltning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse - nettbasert undervisning i samarbeid med NKI 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og ledelse, Vestfold 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Lister 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Notodden 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Notodden 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - barnehagelærer samlingsbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Drammen 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - barnehagelærer Notodden 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - barnehagelærer Porsgrunn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelorstudium i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i eiendomsmegling 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i folkekunst 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorstudium i folkemusikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelorstudium i historie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i informatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i innovasjon og entreprenørskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i internasjonal markedsføring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i kulturledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i litteratur og språk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i spesialpedagogikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Bachelorstudium i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i sykepleie, deltid over 4 år 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i turisme og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i vernepleie, deltid 4 år 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i visuelle kunstfag og design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
BANE NOR 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Barne- og ungdomskunnskap: Årsenhet i pedagogisk arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, samlings- og nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnevern i et minoritetsperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Bedriftsøkonom 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Biomekanisk terapi sko, bevegelse og helse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Business Administration for Exchange Students 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Business Administration for Exchange Students - fall semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Business Administration for Exchange Students - spring semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Byggdesign, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Coaching og ledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Coaching og ledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Delta 0.20 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Deltidsundervisning/privatister - allmennvitenskaplige fag - - Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Design i nye medier, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Design, redesign og saum av klede 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Digital mediedesign, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Dream- ledelse og endringsprosesser (bachelornivå) 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Dream- ledelse og endringsprosesser (masternivå) 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Economic studies for exchange students 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Elkraftteknikk, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Endringsledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Engelsk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1 - grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 - grunnskoletrinn 1-7 (Sandvika) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1 - grunnskoletrinnet 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2, trinn 5-10 nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk årsenhet - grunnskoletrinnet 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Engelsk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk årsstudium - samlings- og nettbasert 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner AFOS Avdeling for optometri og synsvitenskap 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner allmennvitenskaplige fag 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner AØS Kongsberg 0.33 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner Fakultet for helsevitenskap, Drammen 0.25 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag F
Enkeltemner for elektro, IT og kybernetikk 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Enkeltemner for estetiske fag 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for friluftsliv, idrett og kroppsøving 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner for Helse, sosial og velferd 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for kultur, religion og samfunnsfag 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for maritime operasjoner 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Enkeltemner for matematikk og naturfag 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner for mikrosystemer 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Enkeltemner for natur, helse og miljø 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner for pedagogikk 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for prosess-, energi- og miljøteknologi 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Enkeltemner for realfag og industrisystemer 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Enkeltemner for språk og litteratur 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner for sykepleie- og helsevitenskap 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Enkeltemner for tradisjonskunst og folkemusikk 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Enkeltemner for økonomi og IT 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for økonomi, markedsføring og jus 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner for, økonomi, historie og samfunnsvitenskap 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner HIU 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner HS Drammen 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner innen økonomi og ledelse- Ringerike 0.33 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner masternivå HIU 0.25 - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Enkeltemner PHD-nivå 0.25 - Forskerutdanning - Annet DG
Enkeltemner PHD-nivå, kultur 0.25 - Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Enkeltemner PHD-nivå, prosess-, energi- og miljøteknologi 0.25 - Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Enkeltemner PHD-nivå, økologi 0.25 - Forskerutdanning - Annet DG
Enkeltemner TEKMAR, KIFI 0.25 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ingeniørutdanning E
Enkeltemner TNM 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner ved fakultet HE 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Enkeltemner ved fakultet HUT 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner ved fakultet Tekmar 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Enkeltemner ved fakultet ØS 0.50 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Enkeltemner ved helse- og sosialvitenskap 0.25 - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Enkeltemner ved Optometri, Radiografi og Lysdesign 0.25 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltfag GLU, Drammen 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag E
Environmental Arts 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Ernæring og helse- tverrfaglig videreutdanning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag -
EU-prosjektledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Økonomisk-administrativ utdanning F
Europeisk Diplom 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Examen phil/fac. 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Examen philosopicum og examen facultatum 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Examen philosophicum F
Executive Master of Management 0.50 90.00 Master, 1-1,5-årig - Økonomisk-administrativ utdanning D
Exercise and Health Management 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning -
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning D
Folkekunst - tre - metall - tekstil 2, fordypning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Folkekunst - tre - metall - tekstil 3, fordypning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Folkekunst årsstudium - tre - metall - tekstil 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Folkemusikk 2, fordypning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Folkemusikk 3, fordypning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Folkemusikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs for teknologiske fag 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå F
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 1 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning F
Geografiske informasjonssystem, påbygging 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geriatrisk vurderingskompetanse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Glaukom i optometrisk praksis 0.20 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag C
GLU forkurs matematikk 0.10 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Godkjenningskurs for bruk av diagnostiske medikamenter 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Godkjenningskurs i diagnostiske medikamenter 1 0.15 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Grunnleggende arbeidsrett 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Grunnleggende arbeidsrett 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Grunnleggende kontaktlinsetilpassing 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag C
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Grunnleggende økonomistyring og regnskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, estetisk modell 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 desentralisert 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 nett 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1-7 Porsgrunn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Norsk og samfunnsfagsmodell 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Realfagsmodell 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10, Notodden og desentralisert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10, Porsgunn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, nettbasert 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Helhetlig karriereveiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg (bachelornivå) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Helsefag E
Historie årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie årsstudium deltid, samlings- og nettbasert 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
HR - Norge 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Hudpleie for apotekteknikere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Hudpleie for sykepleiere 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Human Resource Management 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Human Resource Management (HRM) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Idéhistorie, årsstudium nettbasert 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Idrett, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Idrettsvitenskap, bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning F
IKT i læring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
IKT i læring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Informatikk og automatisering, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Innføring i sosiologi, UNG-ordningen 0.25 15.00 Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Innovasjon 0.25 7.50 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Innovasjon i offentlig sektor 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innovasjonsprogram Ringerike 1.00 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Intercultural Understanding and Religion 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Internasjonal forståelse og samarbeid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Management 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
International Summer School Mostar 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Teacher Education for Primary Schools 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Pedagogiske fag D
International Tourism and Innovation 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Tourism and Innovation, fall semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
International Tourism and Innovation, spring semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
IT og informasjonssystemer, bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Joint International Master in Smart Systems Intergration 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Karriereveiledning for rådgivere, modul 1 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kommunikasjon og samhandling i plan- og byggesaksbehandling i kommunene 0.50 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Kompetanse for fremtidens barnehage - Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kompetanse for fremtidens barnehage - Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kompetanse for fremtidens barnehage - tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kompetanse for kvalitet - engelsk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - engelsk 1, regionalt 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Kompetanse for kvalitet - engelsk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - lesing 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - mat og helse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - matematikk 1, 1-7 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - matematikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - matematikk1 - trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - naturfag 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Kompetanse for kvalitet - norsk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - norsk 1 - trinn 1-7 (Sandvika) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet - Norsk 1, regionalt 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Kompetanse for kvalitet - norsk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kompetanse for kvalitet naturfag 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Pedagogiske fag D
Kompetansehevingsprogram for klinisk veiledere 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Kosmetisk dermatologi og hudbehandling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kosmetisk dermatologisk sykepleie 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kreativ maskinstrikking 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kreativ maskinstrikking 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 1 trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kroppsøving 1- grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning D
Kroppsøving 1, trinn 1-7, nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving og idrettsfag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving årsenhet - grunnskoletrinn 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning D
Kultur og ledelse, deltidsstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 63.00 Historisk-filosofiske fag F
Kunst og design årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 1 - for grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 1, trinn 1-7 - nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 1, trinn 5-10 nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 2 - grunnskoletrinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 2, trinn 1-7 nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk 2, trinn 5-10 nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Kunst og håndverk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst- og uttrykksmetoder i coaching og teamarbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Kuratorarbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 52.00 Historisk-filosofiske fag F
Lean Ledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse for kommuner 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse og innovasjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Leire - kunst og design 1, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Leire - kunst og design 2 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Lektorutdanning i historie 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i norsk for trinn 8-13 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning D
Lektorutdanning i realfag 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Integrerte 4- og 5-årige masterprogram i lærerutdanning C
Logistikk og innkjøp 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Logistikkledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Lærerutdanning for ungdomstrinnet - 8. - 13. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Lønn og regnskap i kommunal og fylkeskommunal sektor 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Markedsføring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Marketing and Entrepreneurship 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Maskinteknisk design, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Master - moduler 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Master i Alpine Ecology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master i anestesisykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i avansert klinisk sykepleie, deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap 0.66 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i design, kunst og håndverk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Master i design, kunst og håndverk nettbasert 0.66 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Master i faglitterær skriving 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i helsefremmende arbeid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i innovasjon og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i innovasjon og ledelse, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i intensivsykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i jordmorfag 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i karriereveiledning 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i klinisk helsearbeid, deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i maritim ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i mikro- og nanosystemteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i natur-, helse- og miljøvern 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master i natur-, helse- og miljøvern, tilrettelagt for lærere 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master i norskdidaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i optometri og synsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i optometri og synsvitenskap - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i pedagogikk 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i pedagogiske ressurser: Skape, forstå og formidle 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i pedagogiske tekster: Skape, forstå og formidle 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i synspedagogikk og synsrehabilitering - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i synspedagogikk og synsrehabilitering - heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Master i Systems Engineering 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master i utdanningsledelse, deltid 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 80.00 Samfunnsvitenskap D
Master i økonomi og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master i økonomi og ledelse, Siviløkonom 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Master in Systems Engineering with Embedded Systems 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master of Environmental Science 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Master of Science in Human Rights and Multiculturalism 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master of Science, Electrical Power Engineering 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Science, Energy and Environmental Technology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Science, Energy and Environmental Technology, Online Programme 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Science, Industrial IT and Automation 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Science, Industrial IT and Automation, Online Programme 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Science, Process Technology 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master of Science, Process Technology, Online Programme 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master subjects, Science in Business Administration 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning -
Mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Mastergrad System Engineering, enkeltkurs 0.13 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Mastergrad Systems Engineering 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år - Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Idrettsutdanning D
Masterstudium i kulturstudier 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterstudium i tradisjonskunst 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Masterstudium i utdanningsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i utdanningsvitenskap, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mat og helse 1 - for barnetrinnet 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Mat og helse årsenhet - grunnskoletrinn 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet D
Matematikk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 - grunnkurs, allmennlærerutdanninga 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1, trinn 5-10, Porsgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Matematikk 2, trinn 1-7, nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2, trinn 5-10, Porsgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2A - tall, geometri, funksjonslære og sannsynlighet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2B - for grunnskoletrinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Montessoripedagogikk 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag E
Motivasjon og mestring 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Musikk 1 - for grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Musikk 1, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Musikk årsenhet - for grunnskoletrinn 5-10 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Musikk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
MyOpIA - My Optometry Internship Abroad 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
NAMMO 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Naturfag 1 - grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1 - grunnskoletrinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1, trinn 1-7, nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 1, trinn 5 - 10, nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Pedagogiske fag D
Naturfag 2 - grunnskoletrinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Naturfag 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Pedagogiske fag E
Negotia 0.20 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Nett- og samlingsbasert årsstudium i naturfag 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet 1 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet 2 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Nettstudie Bachelor i økonomi og ledelse, årsenhet 3 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Nettstudie Enkeltemner i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
NITO 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Nordic Skiing and Outdoor Life 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Norsk 1-7 nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 30.00 Pedagogiske fag D
Norsk 1-7 region Over gjerdet 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Norsk 2, trinn 1-7, Porsgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2, trinn 5-10, nett 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Norsk for førskolelærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Norsk som andrespråk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag E
Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk, årsstudium samlings- og nettbasert 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norwegian Cultural Journey 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norwegian Folk Music 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norwegian Folk Music 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norwegian Folk Music II 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
NSB 1 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
OCT i optometrisk praksis 0.10 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag C
Okulær Allergi og Inflammasjon 0.05 5.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag -
Olympiatoppens elitecoachutdanning 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Outdoor education and experiential learning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning F
Outdoor Life, Culture and Ecophilosophy 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning F
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning i barnehage 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning i barnehage 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning i barnehage, Buskerud 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning i skole 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning, Buskerud 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Personlig lederskap og samspill 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Personlig trener - Bacheloremne 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Ph.d. i kulturstudier 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Historisk-filosofiske fag DG
Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Ph.d. i personorientert helsearbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag dg
Ph.d. i økologi 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag dg
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Maritim utdanning DG
PhD enkeltkurs ved Handelshøyskolen 0.33 7.50 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
PhD i anvendte mikro- og nanosystemer 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag dg
PhD in Marketing Management 0.75 180.00 Forskerutdanning 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning DG
PhD kurs i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole 0.25 10.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
PhD kurs, personorientert helsearbeid 0.25 10.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag D
PhD-program i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag dg
Physical Education, Sport and Outdoor Learning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Physical Education, Sport and Outdoor Learning (autumn) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Physical education, Sport and Outdoor Learning (winter/spring) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Plan og infrastruktur, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Praktisk lederutvikling for tillitsvalgte 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning realfag 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, 2 år deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Prestasjonsledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Profesjonell ledelse av bofellesskap og relaterte virksomheter 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Prosjektledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Prosjektledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Prosjektledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Prosjektledesle for Vestfold interkommunale brannvesen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Realfag, UNG-ordningen 0.20 10.00 Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Realfagkurs, Vestfold 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Realfagskurs for teknologiske fag 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå F
Realfagskurs, Kongsberg 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Refraktiv Kirurgi 0.15 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag -
Regnskapsfører 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Religion, livssyn og etikk 2, nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Ren energi- og prossteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
RLE 1 - for grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
RLE årsenhet - grunnskoletrinn 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Rusproblemer i et livsløpsperspektiv - kolat rusarbeid (bachelornivå) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Rusproblemer i et livsløpsperspektiv - lokalt rusarbeid (masternivå) 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Saksbehandling i offentlig forvaltning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Samfunnsfag 1 - grunnskolelærerutdanning 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 1 - grunnskoletrinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 1 - grunnskoletrinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 1 trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Samfunnsfag 1, trinn 5-10 nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 1, trinn 5-10, Porsgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 2 - grunnskoletrinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 2, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 2, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag 2, trinn 5-10 nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag årsenhet - grunnskoletrinn 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap D
Scandinavian Studies in Telemark 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Scandinavian Studies in Telemark, fall semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Scandinavian Studies in Telemark, spring semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Selvkomponert bachelor - HH - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet F
Selvkomponert bachelor - HIU - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet F
Selvkomponert bachelor - HS - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet -
Selvkomponert bachelor - TNM - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet F
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning E
Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere, samlings- og nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Social Sciences 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Sorg og traumer - når krisen rammer barn og unge 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Sosialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Sosiologi årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Spansk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spansk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk - videreutdanning for lærere 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk grunnutdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk påbygging 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk, Porsgr 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Strategisk beredskapsledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Strategisk beredskapsledelse 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Studier i økonomi og administrasjon 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Summer School 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Sår - Forebygging, behandling og lindring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tariffsystemet og personaljus i staten 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Tegning - bilde årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tekstil 1 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tekstil 2 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tillitsskapende tiltak og miljøbehandlingsmetoder for demensrammede 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tre med metall - Kunst, håndverk og design 1 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tre med metall - kunst, håndverk og design 2 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Trener IV volleyball/sandvolleyball 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Idrettsutdanning E
Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Tverrfaglig videreutdanning i forankrings- og implementeringsarbeid i kommunehelsetjenesten (bachelornivå) 0.10 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i forankrings- og implementeringsarbeid i kommunehelsetjenesten (masternivå) 0.10 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Tverrfaglig videreutdanning i helsefremmende veiledning 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (masternivå) 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag -
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i tillitsskapende tiltak og miljøbehandlingsmetoder for demensrammede 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (bachelornivå) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning (masternivå) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, modul 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Helsefag F
Tårefilm - Alliance optikk 0.10 5.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag C
Tårefilm - C-optikk 0.10 5.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag C
Tårefilm og tørre øyne 0.20 5.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag C
Ungdomskunnskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Universitets- og høgskolepedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Utvekslingsstudenter 1.00 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Utvekslingsstudenter 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utvekslingsstudenter HIU 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utvikling og endring i organisasjoner 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Veilederutdanning 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Veiledning for praksislærere i barnehagen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Verdibasert endringsledelse 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Verdibasert ledelse og organisasjonskultur, Porsgrunn 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Videreutdanning - - Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Videreutdanning - pedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Videreutdanning barns seksualitet 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Videreutdanning for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i ambulant og akutt krisehåndtering 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 15.00 Helsefag E
Videreutdanning i demens og alderspsykiatri 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i demens, (bachelornivå) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i demens, (masternivå) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i demensvennlige fysiske omgivelser, bachelornivå 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i demensvennlige fysiske omgivelser, masternivå 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i dermatologisk sykepleie 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Helsefag E
Videreutdanning i dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg 0.50 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i helseledelse etisk lederskap og kvalitetsutvikling 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i hjerneslag - tverrprfesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i intervensjonsradiografi 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Helsefag E
Videreutdanning i kreftsykepleie 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder i terapi 0.50 75.00 Lavere nivå (øvrige) 20.00 Helsefag F
Videreutdanning i ledelse og styring av kvalitet i offentlige og private virksomheter 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i operasjonssykepleie 1.00 90.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i personorientert helserett 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykososialt arbeid med familier med barn i 0-4 års alder 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i Psykoterapi: integrativ terapi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i revisjonsledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i strukturerte vurderinger av pasienter med sår 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Tannpleier F
Videreutdanning i øyesykepleie 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning, helsesøster 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanningskurs TNM - - Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning F
Viderutdanning EFL/AKO 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag F
Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Vurdering for læring i elevenes læringsarbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Yrkesrettet bachelor - HH - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet -
Yrkesrettet bachelor - HIU - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet -
Yrkesrettet bachelor - HS - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet -
Yrkesrettet bachelor - TNM - 180.00 Bachelor, 3-årig - Annet -
Y-vei, ingeniørfag, kybernetikk/mekatronikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Y-vei, ingeniørfag, maskin, vann- og miljøteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Årsenhet i Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger til lærings- og endringsarbeid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Årsstudium for tillitsvalgte 0.25 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium for tillitsvalgte -Parat 0.20 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i bedriftsøkonomi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i bedriftsøkonomi, Porsgrunn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i Event og Sport Management 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i Event og Sport Management, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i informasjonsbehandling - nettbasert 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i informasjonsteknologi 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i IT og informasjonssystemer 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i IT og informasjonssystemer 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Årsstudium i juridiske fag 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i ledelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Årsstudium i ledelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i Menneskerettigheter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i Menneskerettigheter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i Menneskerettigheter (modul 2) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i menneskerettigheter modul 3 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i natur og miljø 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E