Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskolen i Oslo og Akershus
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Academic Writing 0.20 6.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Administrasjon og ledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Aesthetics of Daily Life 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Aesthetics of Daily Life 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Arbeidslivskunnskap og inkludering 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Archivistics, Library and Information Science, Exchange Programme - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Arkitektur og rom 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Arkivakademiet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 67.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i helsefag - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag E
Bachelor i Husøkonomi og Serviceledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i kultur- og samfunnsfag - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i kultur- og samfunnsfag - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i kultur- og samfunnsfag - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelor i tekniske fag - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelorstudium - Førskolelærerutdanning for assistenter, arbeidsplassbasert, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelorstudium - førskolelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Førskolelærerutdanning E
Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Design og håndverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Design og håndverk, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i anvendt datateknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i arkivvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid - Sandvika 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnevern 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelorstudium i barnevern - deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bibliotekarutdanning F
Bachelorstudium i bioingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorstudium i ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Bachelorstudium i Facility Management 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i Facility Management 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i farmasi - reseptarutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Reseptarutdanning D
Bachelorstudium i fotojournalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fysioterapeututdanning D
Bachelorstudium i fysioterapi - studieretning mensendieck 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fysioterapeututdanning D
Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelorstudium i informasjonsteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i journalistikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning E
Bachelorstudium i kunst og design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Psykologi F
Bachelorstudium i medier og kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i ortopediingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ortopediingeniørutdanning B
Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag D
Bachelorstudium i produktdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet B
Bachelorstudium i radiografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Radiografutdanning D
Bachelorstudium i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i samfunnsernæring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ernæring F
Bachelorstudium i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i sykepleie - deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i tannteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Tannteknikerutdanning D
Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i utviklingsstudier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i vernepleie, deltid, Bærum 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i vernepleie, deltid, Lillestrøm 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium: Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Barnehagepedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnehagepedagogikk, oppdrag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Barnehagepedagogikk, studiested Sandvika 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 1 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Barnevern i et minoritetsperspektiv, nivå 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 6.00 Samfunnsvitenskap F
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, enkeltemner master - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Bibliotekarutdanning D
Board Competence 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Brobygging for demokratisk medborgerskap 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Brukere som deltakere - brukermedvirkning i velferdsstatens tjenester 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap -
Childhood in a Nordic Perspective 1.00 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Childhood in a Nordic Perspective 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Coaching og kommunikasjon 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Coaching og livslæring 0.66 20.00 Lavere nivå (øvrige) 51.00 Samfunnsvitenskap F
Coaching og relasjonsledelse 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Common Nordic Challenges in Vocational Education and Training 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Critical Reflection on Organizational Development and Project Management 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Design og idéutvikling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet D
Development Studies 1 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Development Studies 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Digital kompetanse for lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 92.00 Pedagogiske fag D
Digital kompetanse for lærere 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 92.00 Pedagogiske fag D
Digital kunst og håndverk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Digital kunst, kultur og kommunikasjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Doktorgradsmoduler innenfor sosialt arbeid og sosialpolitikk 1.00 - Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Doktorgradsprogram i profesjonsstudier 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Doktorgradsprogram i profesjonsstudier, enkeltemner - - Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap DG
Doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Samfunnsvitenskap dg
Doktorgradsstudium i helsevitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Doktorgradsstudium i helsevitenskap - enkeltemneopptak - - Forskerutdanning 100.00 Helsefag DG
Dramaturgi 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Education and Religion in Development 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Emneportefølje for Krigsskolen 0.67 80.00 Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning E
Emner knyttet til Masterstudium i fysioterapi - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Engelsk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Engelsk 1, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 2 - kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Engelsk 2 for 5.-10. trinn 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Engelsk, 5.-10. trinn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 88.00 Pedagogiske fag D
Enkeltemner Bachelor Produktdesign - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet B
Enkeltemner innenfor administrasjon og ledelse, og velferdsfag - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner innenfor yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Enkeltemner innenfor økonomi og administrasjon - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Enkeltemner knyttet til BA Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Psykologi F
Enkeltemner knyttet til Bachelor i ergoterapi - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner knyttet til Master i Biomedisin - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag C
Enkeltemner knyttet til Master i Helse og empowerment - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner knyttet til Master i læring i komplekse systemer - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Enkeltemner knyttet til master i nettverks- og systemadministrasjon - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Enkeltemner knyttet til master i psykisk helsearbeid - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner knyttet til masterprogram i sosialfag - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Enkeltemner knyttet til masterprogrammet Lesing og skriving i skolen - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Enkeltemner knyttet til Masterstudium i ergoterapi - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Enkeltemner knyttet til masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Enkeltemner knyttet til masterstudium i IKT-støttet læring - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Enkeltemner knyttet til Masterstudium i jordmorfag - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Enkeltemner knyttet til masterstudium i journalistikk - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Enkeltemner knyttet til masterstudium i rehabilitering og habilitering - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner knyttet til Masterstudium i samfunnsernæring - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Ernæring D
Enkeltemner knyttet til masterstudium i styring og ledelse - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Enkeltemner knyttet til Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Enkeltemner knyttet til Ph.d.-studium i utdanningvitenskap for lærerutdanning - - Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Enkeltemner knyttet til Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Enkeltemner tilhørende Bachelorstudium i kunst og design - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Enkeltemner tilhørende Master's Degree Programme in Universal Design of ICT - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Enkeltemner tilhørende Masterstudium i energi og miljø i bygg - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi C
Enkeltemner tilhørende Masterstudium i produktdesign - - Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet B
Enkeltemner TKD, Bachelor, Generell studiekompetanse - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner TKD, Bachelor, Ingeniørfag - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner, fakultet for Samfunnvitenskap - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Erfaringsbasert masterstudium i bibliotek - styring og ledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Bibliotekarutdanning D
European Project Semester 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Fagforfatterstudiet 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning D
Familiearbeid med barn og foreldre 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Featurejournalistikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Journalist-/fotoutdanning E
Figurteater 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Filmkunst 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag B
Filmkunst 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Fjerntolking 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Flerkulturell fagkompetanse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Flerkulturell fagkompetanse 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Flerkulturell forståelse i tolking 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Flerkulturell pedagogikk i arbeid med barn 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Flerkulturelt helsearbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Folkehelsevitenskap - masteremner 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Forkurs i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningen 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs til ingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Fortellerkunst 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Foto og grafikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Global Environmental Studies 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Grunnleggende ferdigheter i matematikk for yrkesfagene 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Grunnleggende ferdigheter med vekt på metode 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Grunnleggende lese- skrive- og matematikkopplæring 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag E
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Halvårsstudium i kunst og design 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Halvårsstudium i muntlig fortelling 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Halvårsstudium i muntlig fortelling 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Helsesøsterutdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Helsefag E
Hospitering og samarbeid i fag- og yrkesopplæring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Housing in the city 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Innføring i bibliotekkunnskap 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 71.00 Bibliotekarutdanning F
Innføring i spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Interact - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet -
Intercultural Communication in Educational Settings 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Internasjonalt semester, estetiske fag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Designutdanning E
International Master in Digital Library Learning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Bibliotekarutdanning D
International Master in Early Childhood Education and Care 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
International Public Health 1.00 18.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
International Public Health 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
International Public Health 1.00 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
International Summer School - Faculty of Technology, Art and Design 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Jordmorutdanning 1.00 120.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Journalism and Media Studies, Exchange Programme - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Journalist-/fotoutdanning F
Journalistikk på nettet 0.67 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 85.00 Journalist-/fotoutdanning F
Journalistikk, enkeltemner 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 86.00 Journalist-/fotoutdanning E
Jødedom og jødisk historie 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Kapitalistisk utvikling og sosial endring i India og Kina 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Kjønn og ledelse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kompass - Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kompletterende lærerutdanning 0.66 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS 1.00 61.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Kropp, bevegelse og kosthold 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Kroppsøving - årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Kulturjournalistikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Journalist-/fotoutdanning F
Kunnskap om ekstremisme og radikalisering 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 43.00 Helsefag E
Kunst og håndverk 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kunst og håndverk 1 for 5.-10. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Kunst og håndverk 1 og 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Kunst og håndverk 1 og 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kunst og håndverk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Kunst og håndverk 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Kurs i nasjonale fag - - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtering - - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Laget rundt eleven - sosialt arbeid i skolen 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
LATINA e-Health 1.00 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
LeA - Organisasjon og ledelse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 34.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse av tekstil- og vaskeritjenester 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 43.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse for arbeids- og velferdsforvaltningen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Ledelse og kommunikasjon 0.15 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Ledelse og organisasjonsutvikling 0.17 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse og organisasjonsutvikling 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning D
Lesing 1 - kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing 2 - kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lærerarbeid i fellesskolen - mangfold og elevforutsetninger 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Maskespill 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Master i mat, ernæring og helse 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Ernæring D
Master i psykisk helsearbeid 0.67 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i psykisk helsearbeid - deltid 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Master i samfunnsernæring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Ernæring D
Master i yrkespedagogikk, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i yrkespedagogikk, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterprogram i sosialfag 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i sosialfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterprogram i sosialfag: Studieretning familiebehandling 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master's Degree Programme in Universal Design of ICT 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master's Degree Programme in Universal Design of ICT - part-time 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterstudium i anestesisykepleie 0.80 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i Barnehagepedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i Barnehagepedagogikk, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i barnesykepleie 0.80 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Bibliotekarutdanning D
Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Bibliotekarutdanning D
Masterstudium i biomedisin 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag C
Masterstudium i biomedisin - deltidsstudium 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag C
Masterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i energi og miljø i bygg 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Masterstudium i ergoterapi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i ergoterapi 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i estetiske fag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag C
Masterstudium i familiebehandling 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning 1.00 120.00 Master, 2-årig - Samfunnsvitenskap D
Masterstudium i fysioterapi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i fysioterapi - deltidsstudium 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i IKT-støttet læring 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i intensivsykepleie 0.80 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i jordmorfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i journalistikk, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Masterstudium i journalistikk, heltid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Journalist-/fotoutdanning D
Masterstudium i læring i komplekse systemer 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudium i læring i komplekse systemer, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudium i produktdesign: Materialitet, prosesser og miljø for fremtiden 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Annet B
Masterstudium i rehabilitering og habilitering 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i styring og ledelse 0.50 90.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Masterstudium i økonomi og administrasjon 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Matematikk 1, nettbasert 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag D
Matematikk 1MB, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1MB, emne 1, for Jevnaker, Lunner og Gran kommune 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1MU, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1MU-matematikk for mellom- og ungdomstrinnet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Matematikk 2 for 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag D
Matematikk 2MB, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2MU, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Medier og utvikling 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Miljøarbeid i bedrift og samfunn 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 90.00 Samfunnsvitenskap F
Mobile Social Learning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag D
Motiverende Intervju for Arbeidssamvirkenes Landsforening 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Motiverende intervju, trinn 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 38.00 Samfunnsvitenskap -
Motiverende intervju, trinn I 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Motiverende samtale (endringsfokusert rådgivning) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 3.00 Samfunnsvitenskap F
Multicultural Identity in a Global World 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Multicultural Identity in a Global World 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Musikk årsenhet 1.-7. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Musikk årsenhet 5.-10. trinn 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Myths, Fairy-Tales and Legends in Our Contemporary World 0.67 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Myths, Fairy-Tales and Legends in Our Contemporary World - module 2 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Nasjonal rektorutdanning 0.30 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Nasjonale fag for farmasøyter - - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Nasjonale fag for leger - - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Nasjonale fag for sykepleiere - - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Nasjonale fag for tannleger - - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Naturfag 1 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Naturfag 1, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag 1, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag 1, trinn 8-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Naturfag 2, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag og matematikk i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Naturfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 88.00 Pedagogiske fag D
Norsk 1, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 1, trinn 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 2 for ungdomstrinnet - kompetanse for kvalitet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 2 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag D
Norsk 2, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk for internasjonale studenter, nivå for nybegynnere 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk for internasjonale studenter, viderekommende nivå 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk for tolker 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk med yrkesfaglig profil - 60 sp 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk nivå B1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk som andrespråk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk tegnspråk 1, trinn 1-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Døvetolkutdanning D
Norsk tegnspråk 2, trinn 1-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Døvetolkutdanning D
Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap E
Oslo Business School, Exchange Programme - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Peace and Conflict Studies 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Pedagogical Design with Digital and Social Media 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag D
Pedagogical Design with Digital and Social Media and Mobile Social Learning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogisk basiskompetanse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 80.00 Pedagogiske fag F
Pedagogisk ledelse i skolefritidsordningen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning for yrkesfaglærere 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Personalledelse for helse- og sosialsektoren 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Ph.D. in Behavior Analysis 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Psykologi dg
Ph.D. in Behavior Analysis - enkeltemneopptak - - Forskerutdanning 100.00 Psykologi dg
Ph.d.-studium i utdanningvitenskap for lærerutdanning 0.75 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Phd moduler innenfor bibliotek og informasjonsfag - - Forskerutdanning 100.00 Bibliotekarutdanning DG
PhD program i bibliotek- og informasjonsvitenskap 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Bibliotekarutdanning DG
Politisk økologi om energi og klima i Afrika og Latin-Amerika 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, delvis nettbasert 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning i drama og teaterkommunikasjon - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, Sandefjord 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, Sandvika 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Public Administration and Leadership, Exchange Programme - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Påbygningsenhet tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Regi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Relasjonskompetanse i videregående opplæring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Religion and Power 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Religion, livssyn og etikk 1, trinn 1-7 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Religion, livssyn og etikk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Religion, livssyn og etikk for 1 for 5.-10. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Religion, livssyn og etikk for 2 for 5.-10. trinn i grunnskolen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 88.00 Pedagogiske fag D
Religion, livssyn og etikk, trinn 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 76.00 Pedagogiske fag D
Religion, livssyn og etikk, trinn 5-10 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Rus og avhengighet 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap E
Rådgivning og veiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Samfunnsfag, 5.-10. trinn 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Sexologi og funksjonshemming 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 54.00 Helsefag E
Simultantolking 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Skolefag for idrett, friluftsliv og helse 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Småbarnspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Småbarnspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Småbarnspedagogikk, oppdrag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Småbarnspedagogikk, studiested Sandvika 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Social Work, Child Welfare and Social Policy - - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Sosialt entreprenørskap og innovasjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Spesialpedagogikk 2, 30 sp 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk I 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogisk kompetanse i arbeid med barn og unge 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Student- og kollegaveiledning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Styrekompetanse 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Supported Employment 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Supported Employment for arbeids- og inkluderingsbedrifter 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 52.00 Annet F
Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 0.50 33.00 Lavere nivå (øvrige) 68.00 Helsefag E
Teater i undervisningen 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tegnspråk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Døvetolkutdanning D
Tegnspråk for lærere i barnehagen og grunnopplæringen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Døvetolkutdanning D
Tegnspråk og tolking 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Døvetolkutdanning D
Tegnspråk påbygging 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Teorier om utvikling, globalisering og sosial endring 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk - kompetanse for framtidens barnehage - Barnehagepedagogikk (del 2) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Tolke- og oversetterfagets historie 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tolkens kommunikative kompetanse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tolking fra skrift til tale 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tolking i komplekse møter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tolking i offentlig sektor 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Trafikklærer 1.00 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Trafikkopplæring i skolen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Trafikkopplæring i skolen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Traumer - forståelse og hjelp 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
TRE-terminsordning for sykepleie 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Utdanningsvalg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Utdanningsvalg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Utviklingsstudier - Global forståelse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudier - Global forståelse 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudier påbygging - Development and Migration 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudier påbygging - International Development and Education 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudier påbygging - Makt og politikk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudier påbygging - Økonomi og bærekraft 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utviklingsstudier årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Veilederutdanning i estetiske fag I 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Veilederutdanning i estetiske fag II 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Veiledning og Coaching 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Pedagogiske fag F
Veiledning og Coaching 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Velferdsteknologi 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 90.00 Helsefag E
Videreutdanning for radiografer - tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder 0.50 45.00 Lavere nivå (øvrige) 56.00 Helsefag D
Videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i akuttsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i anestesisykepleie 1.00 90.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i arbeidsmiljø i endring 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Videreutdanning i barnesykepleie 1.00 90.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i barnevernfaglig gruppeveiledning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 34.00 Samfunnsvitenskap -
Videreutdanning i billedterapi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i familieterapi 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 92.00 Samfunnsvitenskap F
Videreutdanning i fysioterapi for barn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 84.00 Helsefag D
Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 84.00 Helsefag D
Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Videreutdanning i intensivsykepleie 1.00 90.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie 0.66 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 64.00 Helsefag E
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Psykologi F
Videreutdanning i kreftsykepleie 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i krise- og sorgstøttearbeid 0.33 10.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i kunnskapstranslasjon 0.67 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i operasjonssykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 64.00 Helsefag E
Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) 84.00 Helsefag D
Videreutdanning i seksuell helse og seksualitetsundervisning 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 40.00 Helsefag F
Videreutdanning i Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon 0.33 5.00 Lavere nivå (øvrige) 31.00 Helsefag F
Videreutdanning i stråleterapi 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag D
Videreutdanning i veiledning - tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå 0.33 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier 0.17 10.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Videreutdanning i velferdsteknologi 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 70.00 Helsefag D
Voksnes læring og læringskultur 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Vold i nære relasjoner - rettsvern for voldsutsatte 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, desentralisert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk, nettbasert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, desentralisert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, nettbasert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i medier og kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, desentralisert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, nettbasert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon, desentralisert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon, nettbasert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkesfaglærerutdanning, arbeidsplassbasert 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Yrkesfaglærerutdanning E
Yrkespedagogisk utviklingsarbeid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag F
Yrkesretting av programfag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Økonomi 0.15 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Å møte traumeutsatte 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 41.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i arkivvitenskap 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Bibliotekarutdanning F
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - nettstudium 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Bibliotekarutdanning F
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Årsstudium i drama og teaterkommunikasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Årsstudium i kulturledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Årsstudium i medier og kommunikasjon 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Årsstudium i organisasjon og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i økonomi og ledelse 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Årsstudium i økonomi og ledelse - deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F