Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskolen i Østfold
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Akademisk skriving (5 studiepoeng) 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Akuttgeriatri, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Allmennlærerutdanning (240 studiepoeng) 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Arbeid med bistand og individuell jobbstøtte (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Arbeid med bistand og oppfølging (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Arbeidsrett og metoder (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Bachelor i frie emner 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Bachelor in Mechanical Engineering - Specialization in Petroleum Technology and Marine Construction 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig - Ingeniørutdanning -
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Helsefag F
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelorstudium i barnevern 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Bachelorstudium i bioingeniørfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Bachelorstudium i digital medieproduksjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i digitale medier 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i digitale medier og design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i førskolelærerutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelorstudium i førskolelærerutdanning, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelorstudium i informasjonssystemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i informasjonssystemer og IT-ledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i informatikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, TRESS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg, Y-veien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning -
Bachelorstudium i ingeniørfag - data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, TRESS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design, TRESS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, TRESS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, TRESS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Teknologi F
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Bachelorstudium i regnskap og revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i revisjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Bachelorstudium i scenografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Scenekunst A
Bachelorstudium i skuespill 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Scenekunst A
Bachelorstudium i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelorstudium i sykepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i sykepleie, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelorstudium i teknologisk innovasjon og entreprenørskap 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Bachelorstudium i vernepleie, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i vernepleie, heltid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Barnehagekompetanse (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Basisstudium i praktisk høgskolepedagogikk (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag F
Bedriftsøkonomi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Big data - Data analysis (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Big Data Analytics (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Byggeledelse (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Bygningslære 1 (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
CLIL - språkundervisning integrert i andre fag (10 studiepoeng) 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Coaching (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Coaching, innovasjon og helse 1 (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Demokrati og menneskerettigheter, videreutdanning for lærere (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Digitale fortellinger 1 (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Digitale fortellinger 1 (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Digitale tegninger og CNC (Computer Numerical Control) (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Digitale tegninger og CNC (Computer Numerical Control) (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag F
Dimensjonering av betongelementer 1 (10 studiepoeng) 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Dimensjonering og grunnleggende betongteknologi for prefabrikkerte betongelementer (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Drama 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Drama 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse 1, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse 1, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse 1, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse 2, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Dualproblematikk/rusavhengighet/psykisk lidelse 2, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Eiendomsdrift 1 (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Eiendomsjus 1 (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Eiendomsutvikling 1 (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Eiendomsøkonomi 1 (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Engelsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Engelsk 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Engelsk 2 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 0.66 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Engelsk for lærere 1 - Læreren i eget klasserom, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk for lærere 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Engelsk for lærere 1, 1.-7. trinn - Språklæreren. Kompetanse for kvalitet. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk for lærere 1, 5.-10. trinn - Språklæreren. Kompetanse for kvalitet. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk for lærere 1.-7. trinn (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Engelsk for lærere 2 - Læreren i et fagfellesskap (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Engelsk for lærere 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Engelsk for lærere 2, 1.-7. trinn - Språklæreren i et fagfellesskap. Kompetanse for kvalitet. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk for lærere 2, 5.-10. trinn - Språklæreren i et fagfellesskap. Kompetanse for kvalitet. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Engelsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelsk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemner - høgskolepedagogikk 0.17 - Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag D
Enkeltemner ved Avd. for helse- og sosialfag 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Enkeltemner ved Avd. for informasjonsteknologi 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Enkeltemner ved Avd. for ingeniørfag 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Enkeltemner ved Avd. for lærerutdanning 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Enkeltemner ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Familieterapi og systemisk praksis 1, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Familieterapi og systemisk praksis 1, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Familieterapi og systemisk praksis 2, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Familieterapi og systemisk praksis 2, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Flerkulturell pedagogikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Flerkulturell pedagogikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Flerkulturell pedagogikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Flerkulturell pedagogikk i barnehage og skole (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Flerspråklig pedagogikk for barnehagelærere, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs for ingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene - - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Formidling og pedagogisk ledelse (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Forvaltning og utvikling av eiendom (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Fransk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Fransk 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Fransk 2 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Fransk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Fransk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Friluftsliv og naturlære, årsstudium 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Grunnleggende informasjonsteknologi (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Grunnleggende pedagogikk for assistenter i barnehage og skole (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Grunnleggende taksering (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Grunnleggende taksering (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Grunnleggende taksering og eiendomsforvaltning 1 (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (240 studiepoeng) 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (240 studiepoeng) 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Helhetlig og integrert risikoledelse (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Hverdagsrehabilitering (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
IKT for lærere (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informasjonsteknologi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Innføring i animasjonsfilm (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Innføring i animasjonsfilm (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Innføring i bedriftsøkonomisk analyse m/IKT (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Innovasjon i offentlig sektor (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Innovasjonsteknikk (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Innovasjonsteknikk (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Interkulturell kommunikasjon (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Interkulturelle studier 1 (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Interkulturelle studier 1 (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
Jus i arbeidslivet (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag -
Karriereveiledning (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kjemiprosess for programområdet teknikk og industriell produksjon for lærere (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Klasseledelse (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
KOMPASS/Barnehagekompetanse (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Konsekvenspædagogik 1 (30 ECTS) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kristendom, religion, livssyn og etikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Kristendom, religion, livssyn og etikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Kroppsøving 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning -
Kroppsøving og idrett 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving og idrett 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning -
Kroppsøving og idrett 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Kroppsøving og idrett, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag E
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Kunst og håndverk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Kunst og håndverk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 3 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk 3 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Kunst og håndverk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag -
Kunst og håndverk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag E
Kunst, kultur og kreativitet (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Kunstformidling med vekt på samtidskunst (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Kvalitetsarbeid i laboratorier, videreutdanning (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Lean transformasjon (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Ledelse i barnehagen 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lesing for lærarar på barnetrinnet 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Lesing for lærere i grunnskolen 1, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing for lærere i grunnskolen 2, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Lesing for lærere i grunnskolen, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1 5.-10. trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2 5.-10. trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Livsstil og livsstilsendring (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Logistikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Mangfold og fellesskap (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterstudium i anvendt informatikk (120 studiepoeng) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterstudium i informatikk (120 studiepoeng) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Samfunnsvitenskap D
Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Masterstudium i scenografi (120 studiepoeng) 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Scenekunst A
Masterstudium i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid (120 studiepoeng) 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, heltid (120 studiepoeng) 1.00 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Helsefag D
Matematikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 (30 studiepoeng) 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 (30 studiepoeng) 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for lærere 1.-7.trinn (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1 for lærere 1.-7.trinn (30 studiepoeng). Kompetanse for kvalitet. 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Matematikk 2 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Matematikk 2 for lærere 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere på 5. -10. trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2, påbyggingsstudium (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Matematikk for lærere 1, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for lærere 1, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for lærere 1, videreutdanning 5-10 trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for lærere 2, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for lærere 2, videreutdanning 5-10 trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk for lærere, videreutdanning 5-10 trinn (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk, påbyggingsstudium (60 studiepoeng) 0.33 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Matematikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Miljøkartlegging av bygninger (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Motiverende intervju (10 studiepoeng) 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Musikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Musikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning -
Musikk 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning -
Musikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Musikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning -
Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Musikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Natur, helse og bevegelse (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Naturfag 1 (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Naturfag 1 for lærere 5.-10. trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag 2 (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Naturfag og matematikk i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Naturfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Norsk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 1 (30 studiepoeng) 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Norsk 1 for grunnskolelærarutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk 1 for grunnskolelærarutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag -
Norsk 2 for grunnskolelærarutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Norsk 2 for grunnskolelærarutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk 2 for lærere 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Norsk 2 for lærere 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Norsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 3 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk for grunnskolelærarutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Norsk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Organisasjonspsykologi (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Psykologi F
Organisasjonsutvikling og omstilling i Forsvaret (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Overvekt hos førskolebarn. Tidlig intervensjon rettet mot foreldre og barn (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Paramedic (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Helsefag E
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen, PUB (30 studiepoeng) 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Pedagogisk veiledning (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Personaladministrasjon/personalledelse (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Personlig trener (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Praktisk offentlig ledelse (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Praktisk-pedagogisk utdanning - Menighetsfakultetet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Privatister - avd. økonomi, språk og samfunnsfag 0.30 - Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Privatister - helsefag 0.30 - Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Privatister - informasjonsteknologi 0.30 - Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Privatister - ingeniørfag 0.30 - Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning E
Privatister - lærerutdanning 0.50 - Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Prosjektledelse (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Prosjektledelse (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Prosjektledelse (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Prosjektledelse 1 (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Prosjektledelse 2 (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Psykisk helsearbeid, videreutdanning (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Realfagskurs 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Regning som grunnleggende ferdighet 1, 5-10. trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Regning som grunnleggende ferdighet 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Regning som grunnleggende ferdighet 1-7 trinn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Rekrutteringsmetoder (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Religion, livssyn og etikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Religion, livssyn og etikk 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Religion, livssyn og etikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Religion, livssyn og etikk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Rådgivning, videreutdanning for lærere (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Samfunnsfag 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap -
Samfunnsfag 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap -
Samfunnsfag for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap -
Samfunnsfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samhandling for folkehelse (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -
Samhandling for folkehelse (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Småbarnsstudier (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Småbarnsstudier (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Sosiale- og emosjonelle vansker 1, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Sosiale- og emosjonelle vansker 2, videreutdanning (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Spansk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Spansk 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Spansk 2 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Spansk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Spansk for lærere (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spansk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Spesialpedagogikk - sosiale og emosjonelle vansker (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Spesialpedagogikk 2 - sosiale og emosjonelle vansker (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Statsvitenskap, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Kunstfagutdanning DG
Strategisk innkjøpsledelse (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap -
Studenter fra Oslofjordalliansen/HS 1.00 - Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Studenter fra Oslofjordalliansen/IR 1.00 - Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Studenter fra Oslofjordalliansen/LU 1.00 - Lavere nivå (øvrige) - Annet F
Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 50.00 Pedagogiske fag -
Systemisk familiearbeid 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Systemisk familiearbeid 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Systemisk familiearbeid 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Systemisk familiearbeid 2 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Taksering av skade på bygninger og løsøre 1 (20 studiepoeng) 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Teknikk og industriell produksjon, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Tekstkultur og formidling (30 studiepoeng) 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tekstkultur og formidling, deltid (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Tilpasset opplæring (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Tilstandsanalyse av boliger 1 (25 studiepoeng) 0.42 25.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Traineeprosjekt 1 (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Tresemesterordning for ingeniørutdanning (TRESS) 0.25 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tysk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Tysk 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Tysk 2 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Tysk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng) 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag -
Tysk, påbyggingsstudium 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Tysk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Utdanningsledelse (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Utdanningsledelse (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Utdanningsledelse 1 (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Utdanningsledelse 2 (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Utdanningsvalg (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Utefag (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Utvekslingsstudenter til Akademi for Scenekunst 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Scenekunst A
Utvekslingsstudenter til avd. for helse- og sosialfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Utvekslingsstudenter til avd. for informasjonsteknologi 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Utvekslingsstudenter til avd. for ingeniørfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Utvekslingsstudenter til avd. for lærerutdanning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Utvekslingsstudenter til avd. for økonomi, språk og samfunnsfag 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeidslivet (10 stp) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Utviklingshemming og aldring (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veiledning - teori og metode for ansatte i NAV Østfold (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Veiledning og kommunikasjon (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Verdensrom og teknologi (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi -
Verditaksering av boliger 1 (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Verditaksering av landbrukseiendommer (15 studiepoeng) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Verditaksering av næringseiendommer 1 (25 studiepoeng) 0.42 25.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Videoproduksjon (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Videregående webutvikling (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Voksenpedagogikk (15 studiepoeng) 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Vold i nære relasjoner, videreutdanning (30 studiepoeng) 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Web og nettverksdrift 1 (30 studiepoeng) 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Økonomistyring for skoleøkonomer (10 studiepoeng) 0.17 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Å leve med diabetes: mot kunnskapsbasert praksis i omsorg og behandling (10 studiepoeng) 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag -