Data om studietilbud
Dokumentasjon av data om studietilbud
NSD DBH NSD : DBH : Studietilbud : Studieprogram/emner

Studieprogram/emner

Vis progkode | Bytt til 0 som manglende verdi
Institusjoner under: Kunnskapsdepartementet Andre departementer Alle
Årstall: Semester:
Studium: Nivå:
Finansieringskategori:
Organisering:

Høgskulen på Vestlandet
Studieprogram Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Heltid Studiepoeng Nivå Finansieringsandel Studium Finansieringskategori
Internasjonal studieprogram nautikk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Maritim utdanning E
3-årig økonomisk-administrativ utdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
4- årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Addisco - Bachelor 0.50 180.00 Bachelor, 3-årig - Økonomisk-administrativ utdanning -
Adferdsvansker 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking, vidareutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Aldring og eldreomsorg, vidareutdanning, 60 sp 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Allmenn maskinteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Allmenn maskinteknikk - Florø 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning -
Allmennlærarutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærarutdanning, deltid Sandane 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning E
Allmennlærerutdanning med musikk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Allmennlærerutdanning D
Andrespråkspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Andrespråkspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Anestesisykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Ansvarlig søker og plankonsulent 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Juridiske fag F
Arbeid i små skular/oppvekstsenter 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 77.00 Pedagogiske fag E
Automatiseringsteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Avansert klinisk sykepleie 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i musikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning C
Bachelor - barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Bachelor - barnehagelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Bachelor for tospråklige lærere 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Bachelor - førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor - førskolelærerutdanning, Natur- og friluftslinje 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Bachelor i idrett 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Bachelor i drama og anvendt teater 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Scenekunst E
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Pedagogiske fag F
Bachelor i Fysioterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Fysioterapeututdanning D
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerhet Y-vei 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, elektro for fagteknikere 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei 0.66 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, Elektro Y-vei 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, HMS 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, maskin 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig - Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikere 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i ingeniørfag, sikkerhet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bachelor i kroppsøving og idrettsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Faglærerutdanning E
Bachelor i natur og opplevingsbasert reiseliv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i nautikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i nautikk Y-vei 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Maritim utdanning E
Bachelor i sosialt arbeid 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Bachelor i sykepleie, Haugesund 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i sykepleie, Stord 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Bachelor i tegnspråk og tolking 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Døvetolkutdanning D
Bachelor i vernepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Bachelor i økonomi og administrasjon 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Bachelor i økonomi og administrasjon - deltid 0.60 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Barnehagelærarutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærarutdanning, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærarutdanning, deltid, Førde, Arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærarutdanning, deltid, Kvam, Arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærarutdanning, deltid, Sogndal/Gardermoen, Arbeidsplassbasert 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig - Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning med vekt på Barns utvikling, lek og læring 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning med vekt på Natur, helse og bevegelse 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagelærerutdanning med vekt på Språk, tekst og matematikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnehagelærerutdanning E
Barnehagepedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Barnesykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Barnevern, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Barnevernpedagogutdanning E
Barnevernsarbeid etter avdekking av vald eller overgrep i familien 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Barns språkutvikling og språklæring inkludert barn med norsk som andrespråk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Basic Body Awareness Methodology 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Bedriftsutvikling og forretningsforståelse for kulturnæringen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Bedriftsøkonomi 2 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Bedriftsøkonomisk analyse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Bedriftsøkonomisk analyse FRAMO 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Beredskapsledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi F
Betalingskurs på avdeling IF 1.00 - Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Bioingeniør 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Bioingeniørutdanning D
Bygg 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Bygg og anleggsfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Coaching som ledelsesverktøy 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Community Music 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Utøvende musikkutdanning E
Control Engineering 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Dans 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Data 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Design av medierike ebøker 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Visuell kunst E
Design thinking 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Digital fotografering 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Visuell kunst E
Doktorgrad (opprettet av NSD for gjennomstrømningsdata) 1.00 240.00 Forskerutdanning 100.00 Annet DG
Drama 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Eiendomsmegling, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Elektronikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Elkraftteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Emnestudent 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Emnestudent - ekstern 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet -
Emnestudent - helsefag 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Emnestudent - ingeniør- og naturfag 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Emnestudent - Institutt for samfunnsvitskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Emnestudent - Institutt for økonomi og administrasjon 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Emnestudent - uspesifiserte fag 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Energiteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Engelsk 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Engelsk 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1, 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 2, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk 2, 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Engelsk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Engelsk årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Engelskkurs for HiB-ansatte 0.15 10.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Enkeltemne Avdeling for helse- og sosialfag 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Enkeltemne Avdeling for lærerutdanning 1.00 - Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner Avdeling for ingeniørutdanning 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Enkeltemner for lærere/førskolelærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Enkeltemner på ingeniørfag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Enkeltemner på nautikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Maritim utdanning E
Enkeltemner på røringeniør 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Enkeltemner på sjukepleie, Haugesund 0.33 20.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Enkeltemner på Økonomi og administrasjon 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
E-pedagogikk 0.25 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Ergoterapi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ergoterapeututdanning D
Etter- og vid.utd. - Lærer - oppdrag 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Etter- og vidareutdanning - Lærer, delfinansiering 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 60.00 Pedagogiske fag E
Etter- og videreutdanning - helse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Etter- og videreutdanning - helse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Etter- og videreutdanning - Lærer 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Etter- og videreutdanning - Lærer 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Etter- og videreutdanning, helsefag - oppdrag 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Ettårig realfagskurs 0.50 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
EVU - enkeltemner på nautikk 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Maritim utdanning E
EVU- enkeltemner på Ingeniør 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
EVU- enkeltemner på Økonomi og administrasjon 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Felles masterprogram i programutvikling 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Fjords and Glaciers 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Fordypningsstudie i høgskolepedagogikk: IKT og læring 0.08 5.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Forhandlinger og konfliktforståelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå F
Forkurs i matematikk for opptak til GLU 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Fornybar energi, bachelor 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
FRAMO-akademiet 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
FRAMO-Lean Ledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Friluftsliv, 3. år bachelor 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Friluftsliv, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
From Mountain to Fjord - Geology and Ecology of Western Norway 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Førskolelærerutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning med vekt på kunstfag 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskolelærerutdanning deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Førskulelærarutdanning 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Førskolelærerutdanning E
Geofarar og klimaendringar 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Geologi og geofare, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Global Knowledge 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Gottman parterapimetode 0.25 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med kroppsøving 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med mat og helse 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med religion, livssyn og etikkk (RLE) 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med samfunnsfag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (fellesgrad NLA/HIB/HSF Voss) 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med engelsk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med musikk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn med naturfag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 1.00 300.00 Master, 5-årig 100.00 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med mat og helse 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med matematikk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med musikk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med samfunnsfag 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid 0.66 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskulelærar, 1-7 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskulelærar, 1-7, deltid 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskulelærar, 5-10 1.00 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn D
Grunnskulelærarutdanning for 1.-7. årssteg (fellesgrad NLA/HIB/HSF Voss) 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskulelærarutdanning for 1.-7. årssteg (fellesgrad NLA/HiSF Breistein) 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskulelærarutdanning for 1.-7. årssteg (fellesgrad NLA/HiSF Oslo) 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskulelærarutdanning for 1.-7. årssteg (fellesgrad NLA/HiSF, Os) 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Grunnskulelærarutdanning for 1.-7. årssteg, Gardermoen 0.80 240.00 Yrkesutdanning, 4-årig 100.00 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn D
Halvårsenhet: Kvalitetsledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning E
Havteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning -
Havteknologi - Florø 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning -
Havteknologi - Kristiansund 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning -
Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Helsesøsterutdanning 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Historie, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Historie, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Hjerneslag 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
HMS verneingeniørskolen - enkeltemner 0.40 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning F
HMS-kultur og ledelse: Beredskaps- og kriseledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
HMS-kultur og ledelse: Kommunikasjon og læring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
HMS-kultur og ledelse: Ledelse og endring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
HMS-kultur og ledelse: Prosjektoppgave i HMS 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
HMS-kultur og ledelse: Prosjektoppgave i HMS 0.50 20.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
HMS-kultur og ledelse: Verktøy i HMS-arbeidet 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Hospitant UiB 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Human Resource Management 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Human Resource Management (HRM) i den norske modellen 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Høgskolekandidat i ingeniørfag Elektro 0.57 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Høgskolekandidat i ingeniørfag Maskin 0.57 120.00 Høyskolekandidat, 2-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Høgskolepedagogikk 0.20 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Idrett emnesamling 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Idrettsutdanning E
Idrett og kroppsøving, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett, 1. år bachelor (Idrett årsstudium) 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Idrettsutdanning E
Idrett/Kroppsøving årsenhet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Industrial Instrumentation 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Informasjonsteknologi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Informasjonsteknologi, Førde 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag -
Ingeniør-ekstern 0.40 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - elektro, automatiseringsteknikk, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag - elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Innføring i rettleiing 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Innføring i veiledningspedagogikk 0.20 6.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Innkjøp og forsyningsledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innovasjon og endringsledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Innovasjon og entreprenørskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag F
Innvekslingsstudent - AHS 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Innvekslingsstudent - AIØ 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Innvekslingsstudent - AL 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Innvekslingsstudent - Norsk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Intensivsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Interkulturell pedagogikk og fargespillmetodikk 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Internasjonalt studieprogram AHF 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Internasjonalt studieprogram ALK 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Internasjonalt studieprogram ALK - Engelsk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag F
Internasjonalt studieprogram ALK - Idrett 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet E
Internasjonalt studieprogram ATØM 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Internasjonalt studieprogram branningeniør 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi E
Internasjonalt studieprogram faglærerutdanning i musikk 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Internasjonalt studieprogram HMS-ingeniør 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning -
Internasjonalt studieprogram maskiningeniør 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Internasjonalt studieprogram sykepleie, Haugesund 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Internasjonalt studieprogram sykepleie, Stord 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Internasjonalt studieprogram økonomi og administrasjon 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
IWE - Internasjonal sveiseingeniør 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning E
Jordmorutdanning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Jus, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Karriereveiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Karriereveiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Karriereveiledning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Kjemi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Klasseleiing 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) 90.00 Pedagogiske fag D
Klimatilpassing i arealplanlegging 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Klinisk sykepleie - Kardiologi 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Klinisk sykepleie: Gastrosykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Klinisk sykepleie: Infeksjonssykepleie og smittevern 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Klinisk sykepleie: Lungesykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Klinisk sykepleie: Nevrosykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Klinisk sykepleie: Revmatologisk sykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Klinisk sykepleie: Stomisykepleie 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Klinisk sykepleie: Uroterapi 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kognitiv terapi 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kommuneregnskap 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kommunikasjonsarbeid 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Kommunikasjonssystemer 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Kommunikasjonssystemer 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Kreativ webdesign 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Kroppsøving 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Kroppsøving 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kroppsøving 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kroppsøving 3 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kulturelt mangfald i skule og barnehage 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Kunnskapsbasert praksis 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kunst og handverk 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Kunst og handverk 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kunst og handverk med vekt på design og arkitektur, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kunst og handverk med vekt på design og arkitektur, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Kunst og håndverk - å skape i leire 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Kunst og håndverk, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Kurs innen sjukepleie 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sykepleier 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 64.00 Sykepleierutdanning E
Kvalitativ metode i teori og praksis 0.50 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag IS
Kvalitetsledelse - enkeltemner 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Ingeniørutdanning E
Landmåling etter matrikkelloven 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Samfunnsvitenskap F
Landmåling og eiendomsdesign 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
LEAN ledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Ledelse av forsyningskjeder 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Ledelse, organisasjon og strategi (LOS-programmet) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Leiing i skulen 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag -
Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Leseopplæring 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheit 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Lindrande behandling, pleie og omsorg 2 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag -
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Logistikk 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Logistikk 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehage 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Mammografi 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Marinteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Markedsføring 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Master i klinisk fysioterapi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i areal og eiendom 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i barne- og ungdomslitteratur 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i barnehagekunnskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag E
Master i Brannsikkerhet 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i Brannsikkerhet - deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi C
Master i dramapedagogikk og anvendt teater 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i idrettsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Idrettsutdanning D
Master i idrettsvitenskap - NIH, 1. studieår 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning E
Master i idrettsvitenskap - NIH, 2. studieår 1.00 60.00 Høyere nivå (øvrige) - Idrettsutdanning D
Master i innovasjon og ledelse, samfunnsfaglig retning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i jordmorfag 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i klinisk sykepleie 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag -
Master i klinisk sykepleie - Barnesykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i klinisk sykepleie - Diabetessykepleie 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag -
Master i klinisk sykepleie - Helsesøster 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i klinisk sykepleie - Kardiologisk sykepleie 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag -
Master i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag- deltid 3 år 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i læring og undervisning 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i maritime operasjoner 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Maritim utdanning C
Master i musikkpedagogikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Historisk-filosofiske fag D
Master i psykisk helse- og rusarbeid 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i samfunnsarbeid 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samfunnsfagdidaktikk 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Samfunnsvitenskap D
Master i samhandling innan helse- og sosialtenester 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Master i spesialpedagogikk 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i undervisningsvitenskap 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master i undervisningsvitenskap, deltid 0.50 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Master in Climate Change Management 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Master in Fire Safety - international students 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Teknologi C
Masterprogram i energi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Masterprogram i havteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag C
Masterstudium IKT i læring 0.66 120.00 Master, 2-årig 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Masterstudium i organisasjon og leiing 0.50 120.00 Master,erfaringsbasert, 1,5-2 år 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning D
Masterstudium Kreative fag og læreprosesser 0.66 120.00 Master, 2-årig 100.00 Pedagogiske fag D
Mat og helse 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1- 1.-7. trinn nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1- 5.-10. trinn, nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1, 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 1, 5-10 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 2, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Matematikk 2, 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2, 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Matematikk 2, 5-10 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag D
Matematikk 3 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Matematikk og fagdidaktikk for ungdomstrinnet 2 - Emne 1 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Medisinsk digital bildebehandling 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Medisinske laboratorieanalyser 0.50 20.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Motiverende intervju 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Multimediejournalistikk 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Journalist-/fotoutdanning E
Muntlig fortelling og formidling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Musikk 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Musikk årsenhet 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Annet E
Musikk, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Musikk, bruk gitaren 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag F
Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehagar 0.33 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Naturfag (1-13) med vekt på klima, energi og miljø 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Naturfag 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Naturfag 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Naturfag 2, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Naturfag årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Norsk 1 , 1-7 - nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 1 , 5-10 - nettstudium 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 1, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 1, 1.-7. trinn, Hardanger/Voss kompetansesenter 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Norsk 1, 5.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 2 , 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 2, 1.-7. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Norsk 2, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Norsk 2, 5 -10 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Norsk 2, 5.-10. trinn fjernundervisning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk 3 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Norsk tegnspråk 1, 1.-10. trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Norsk Tegnspråk 2, 1-10 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Omsorgsteknologi for helsepersonell 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Operasjonsykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Outdoor Education and Nordic Friluftsliv 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Pedagogikk 1 for tospråklige lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Pedagogikk 2 for tospråklige lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen - forebygging og tidlig innsats 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Pediatrisk radiografi 0.25 15.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Personlig Trener, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Idrettsutdanning E
Ph.d Enkeltemner AL 1.00 30.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Maritim utdanning DG
Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Pedagogiske fag DG
PhD Programme of Study in Computer Science: Software Engineering, Sensor Networks and Engineering Computing 1.00 180.00 Forskerutdanning 100.00 Teknologi DG
Praktisk pedagogisk utdanning 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk pedagogisk utdanning 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8-13 0.50 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Praktisk-pedagogisk utdanning D
Produksjonsteknikk 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Prosjekt til fordjuping 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Prosjektledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Prosjektledelse 2 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Psykisk helsearbeid 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 40.00 Helsefag F
Psykososialt arbeid med barn og unge, tverrfagleg 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Påbygging til bachelor i ingeniørfag, elektro 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Ingeniørutdanning E
Radiografi 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Radiografutdanning D
Realfagskurs 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå E
Realfagskurs for fagteknikere 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Redningsdykkeleder kurs 0.25 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå F
Redningsdykkerkurs 0.25 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå IS
Regning som grunnleggende ferdighet 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Regning som grunnleggende ferdighet, 1 -7 trinn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Matematisk-naturvitenskapelige fag E
Reiseliv, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Reiselivsledelse, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Rektorutdanning - Utdanningsleiing 0.33 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Rettleiing for pedagogar i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Rettleiing og mentorutdanning 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Rettleiing og mentorutdanning, del 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Rettslære 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Rusproblematikk og psykisk helse 1.00 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Rusproblematikk og rusarbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Rusproblematikk og rusarbeid 0.50 60.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Rådgiving 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Rådgiving 2 - Emne 2 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Rådgivning i skolen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Samfunnsfag for tospråklige lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samfunnsfag 1, 1-7 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Samfunnsfag 1, 5-10 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Samfunnsfag 3 1.00 30.00 Høyere nivå (øvrige) 100.00 Samfunnsvitenskap D
Samfunnsfag årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap E
Samfunnsfag, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Samtaler med barn i barnevernet - videreutdanning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Selvvalgt bachelorgrad 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Selvvalgt bachelorgrad - 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Annet F
Sentrifugalpumper 0.17 5.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Sjukepleie, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sjukepleie, bachelorstudium, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Skrivetolk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Småbarnspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Sosialpedagogisk veiledning i skolen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Sosialt arbeid, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sosionomutdanning F
Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Samfunnsvitenskap F
Spedbarn og småbarns psykiske helse 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Spesialpedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Spesialpedagogisk assistentutdanning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 48.00 Pedagogiske fag F
Språk - lese og skrivevansker hos barn og unge 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Språkdidaktikk for tospråklige lærere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag E
Språkvansker hos barn og unge 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag -
Språkvansker hos barn og unge 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Språkvansker hos barn og unge 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag D
Strategi- og virksomhetsutvikling 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Suppleringsopptak til bachelor i idrett 1.00 120.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Suppleringsopptak til Bachelor i kroppsøving og idrettsfag 1.00 120.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Idrettsutdanning E
Suppleringsopptak til master i klinisk sykepleie 0.67 120.00 Master, 2-årig 100.00 Helsefag D
Sykepleie 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Sykepleie (desentralisert) 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Sykepleierutdanning E
Synsnevrologi og synspedagogisk metodikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag F
Systemisk familieterapi og nettverksarbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Taksering av fast eiendom 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Tegnspråk 1 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Tegnspråk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Tegnspråk 2 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Teknologi i helse og omsorg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Teknologiledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
Tekstilkultur - Emne 1 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Tekstilkultur - Emne 2 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Historisk-filosofiske fag E
Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for barn 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk for ungdom 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Tolkeutdanning 1.00 120.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Døvetolkutdanning D
Total kvalitetsledelse 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi F
Total kvalitetsledelse 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Tradisjonelle og moderne trekonstruksjoner 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Tradisjonelle og moderne trekonstruksjoner 0.33 10.00 Lavere nivå (øvrige) - Teknologi E
Transport 0.25 7.50 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning -
TRES - Tresemesterordning for ingeniørutdanning 1.00 - Videregående skoles nivå 100.00 Studieprogram videregående nivå IS
Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag F
Undervannsteknologi 1.00 120.00 Master, 2-årig 100.00 Teknologi E
Undervannsteknologi - drift og vedlikehold 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Undervannsteknologi - drift og vedlikehold, Florø 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Undervannsteknologi - drift og vedlikehold, Kristiansund 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Ingeniørutdanning E
Undervisning av voksne minoritetsspråklige i grunnopplæring 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Undervisning og rettleiing i høgare utdanning 0.17 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag F
Ungdomssosiologi, årsstudium 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Samfunnsvitenskap F
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Utdanningsvalg 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag D
Utvekslingsprogram 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Annet F
Veilederutdanning for gruppeveiledere i NAV 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Veiledning 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere i barnehage og skole 0.50 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Veiledningspedagogikk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Vernepleie, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Vernepleie, bachelorstudium, deltid 0.75 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Vernepleierutdanning E
Vidareutdanning i anestesisjukepleie 0.75 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Vidareutdanning i intensivsjukepleie 0.75 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Vidareutdanning i operasjonssjukepleie 0.75 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Vidareutdanning i rettleiing 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning for lærere - eksternt 1.00 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning for offshoresykepleiere 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i eldre, helse og samfunn 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i intensivsjukepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning i klinisk sykepleie - kardiologi 0.67 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag E
Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag E
Videreutdanning i veiledning for praksislærere 1 (BLU) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Videreutdanning i veiledning for praksislærere 1 (GLU) 0.25 15.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Historisk-filosofiske fag E
Videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehagen 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Videreutdanning innen anestesisykepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Videreutdanning operasjonssjukepleie 1.00 90.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Helsefag D
Vision for reading and learning 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Vold og traumatisk stress 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Helsefag F
Vurdering av barnas beste 0.50 30.00 Høyere nivå (øvrige) - Helsefag -
Yrkesdykking 1.00 - Videregående skoles nivå - Studieprogram videregående nivå F
Yrkesfaglærerløftet 0.25 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Annet E
Økadm-ekstern 0.40 60.00 Lavere nivå (øvrige) - Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og administrasjon, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Økonomi og jus, bachelorstudium 1.00 180.00 Bachelor, 3-årig 100.00 Økonomisk-administrativ utdanning F
Å undervise minoritetselever i grunnleggende norsk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) - Pedagogiske fag E
Å undervise voksne innvandrere i norsk 0.50 30.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Pedagogiske fag D
Årsenhet - HMS verneingeniørskolen 0.25 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng - Ingeniørutdanning F
Årsenhet - Internasjonal sveiseingeniør (IWE) 0.50 60.00 Lavere nivå (øvrige) 100.00 Ingeniørutdanning E
Årsstudium valfag GLU 5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Årsstudium valgfag GLU1-7 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D
Årsstudium valgfag GLU5-10 1.00 60.00 Årsstudium, 60-studiepoeng 100.00 Pedagogiske fag D